Vauvaryhmät (3kk-1v)
Taaperoryhmät (1-3v)
Kerran viikossa 45 min. 

Perheryhmissä lapset ja aikuiset tutustuvat elämyksellisesti ja moniaistisesti musiikkiin. Musiikin elementit (melodia, rytmi, harmonia, muoto ja sointiväri) koetaan liikkeen, laulun, soiton, kuuntelun ja loruilun kautta. Toiminta on ikätasoista ja perheryhmiin pääsee jo 3kk:n iässä ja voi jatkaa n. kolmivuotiaaksi asti. Yhdessä tekeminen vahvistaa  ja syventää lapsen ja aikuisen vuorovaikutussuhdetta, musiikin luodessa turvallisen ja tunnerikkaan ympäristön. 
Musiikkileikkiryhmät 3–6-vuotiaille.
Kerran viikossa 45 min.

 Varhaisiän musiikkikasvatuksen tunneilla leikkiminen ja lapsen maailma ovat keskeisessä roolissa. Ryhmät ja sisällöt jakautuvat ikätason mukaan. Musiikin elementit (melodia, rytmi, harmonia, muoto ja sointiväri) koetaan liikkeen, laulun, soiton, kuuntelun ja loruilun kautta. Lasta kannustetaan omaan musiikilliseen keksimiseen. Nuotinlukua aloitellaan kuvanuoteista, joista edetään oikeaan nuottikuvaan. Elämykselliset tarinat ja mielikuvat innostavat lapsia musiikin maailmaan. Musiikkileikkiryhmissä pyritään työskentelyyn ilman vanhempien läsnäoloa.

 
 
 Esikoululaisten soittoryhmät 6–7-vuotiaille.
 Kerran viikossa 60 min.

 Esikoululaisten soittoryhmissä lapset kokevat yhteissoiton iloa ja saavat valmiuksia soiton opiskeluun. Opimme soittimen hallintaa, laulamista ja nuotin hahmotusta, sekä tutustumme eri soittimiin. Soitamme melodioita ja säestyksiä nuoteista ja korvakuulolta sekä keksimme omia lauluja. Yhdistämme musiikkia, liikettä, tarinoita ja visuaalisia ideoita. Lapsi oppii yhteissoittoa, kuuntelemista, esiintymistä ja konserttikäyttäytymistä.

Musiikkivalmennus 6–9-vuotiaille.
(nokkahuilu, kantele, rytmiikka)
Kerran viikossa 45 min.

 Musiikkivalmennuksessa korostuu soittaminen  ja eri soittimiin tutustuminen. Elämyksellisyys, luovuus ja oma keksiminen ovat koko ajan tunneilla läsnä. Opetuksessa tutustutaan eri musiikkityyleihin ja kehitetään laulamista. 
Tunneilla saadaan valmiuksia soitonopiskeluun ja ryhmässä toimimiseen. 
Nokkahuilu- ja kanteleryhmissä tutustutaan nuottikuvaan ja opetellaan soittamaan melodioita, säestyksiä ja ostinatoja. Rytmiikassa tehdään motoriikka- ja rytmiharjoituksia sekä leikkejä. Kehorytmien lisäksi soitetaan melodiasoittimia ja erilaisia rytmisoittimia mm. djembe, soivat putket, ämpärit, mukit.
Soitinvalmennus n. 4–10-vuotiaille opetettavien soittimien mukaan.
Kerran viikossa 45 min. 
3-5 henkilön ryhmä

Soitinvalmennusta opettaa instrumenttiopettaja, ja soitinvalikoima vaihtelee vuosittain. Suositeltava aloitusikä vaihtelee soitinkohtaisesti, esimerkiksi puhallinsoittimen voi aloittaa yli 10-vuotiaana. Oppilaaksi haetaan varhaisiän musiikkikasvatuksen haussa.

Pienryhmässä on kolmesta viiteen oppilasta, jotka tutustuvat valitsemaansa soittimeen ja saavat valmiuksia sen käsittelyyn. Lapsi oppii soittamaan ja laulamaan nuoteista ja korvakuulolta helppoja lauluja, rytmejä ja melodioita. Luovuus ja oma keksiminen ovat koko ajan läsnä. Opetuksen lähtökohtana on lapsen maailma ja leikillisyys. Opetuksessa korostetaan säännöllistä harjoittelua. Lapsi tutustuu myös muihin soittimiin lyhyiden vierailujen sekä soitinesittely- ja muidenkin konserttien avulla. 

Soitinkaruselli noin 6–10-vuotiaille opetettavien soittimien mukaan.
Kerran viikossa 45 min. 
3-5 henkilön ryhmä

 Soitinkarusellia tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. Lapsi opiskelee vaihtuvilla soittimilla vuosittain käytettävissä olevien opettajaresurssien mukaisesti. Suositeltava aloitusikä vaihtelee soitinkohtaisesti, esimerkiksi puhallinsoittimen voi aloittaa yli 10-vuotiaana. Oppilaaksi haetaan varhaisiän musiikkikasvatuksen haussa. 

 Lukuvuosi jakautuu soitinkohtaisiin jaksoihin, jotka ovat esimerkiksi 6 tai 4 viikon mittaisia. Lapsi tutustuu useampaan soittimeen pienryhmässä, jolloin hän saa kokemusta soittimista ja valmiuksia niiden käsittelyyn. Tunneilla opitaan soittamaan nuoteista ja korvakuulolta helppoja lauluja, rytmejä ja melodioita. Luovuus ja oma keksiminen ovat koko ajan läsnä. Opetuksen lähtökohtana on lapsen maailma ja leikillisyys. Opetuksessa korostetaan säännöllistä harjoittelua. Oppilas tutustuu myös muihin soittimiin lyhyiden vierailujen sekä soitinesittely- ja muidenkin konserttien avulla.

Bändivalmennus  n. 1.-3. luokan oppilaille.  
Kerran viikossa 45 min.
n. 6:n hengen ryhmä

 Lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuuntelu- ja soittovalmiuksia kehitetään elämysten, liikkeen, leikin, mielikuvituksen ja kommunikoinnin keinoin. Bändivalmennuksessa tutustutaan eri bändisoittimiin, mistä lapsi löytää mieluisimman soittimen itselleen. Tämä tukee lapsen motorista ja kognitiivista kehitystä. Bändin jäsenenä toimiminen kehittää lapsen emotionaalisia ja sosiaalisia taitoja. Erilaisiin musiikkikulttuureihin tutustuminen auttaa muodostamaan avaraa ja suvaitsevaa musiikkisuhdetta ja maailmankuvaa. Tunneilla soitetaan pääasiassa pop/rock musiikin kappaleita. Oppilas soittaa vuorollaan jokaista bändi-instrumenttia ja laulaa yhteissoittotilanteessa yhdessä muiden kanssa.
Tanssimuskari s. 2016–2017 (5–6 -vuotiaat) ja s. 2014–2015 (1.–2. luokkalaiset)
Tanssimuskari tarjoaa sekä musiikin että tanssin varhaisiän taidekasvatuksen samassa paketissa! Opetuksen tavoitteena on vahvistaa positiivista tanssi- ja musiikkisuhdetta leikin ja elämyksellisten kokemusten avulla. Tunneilla saa kokea onnistumisen iloa sekä tanssin ja soiton riemua luoden kipinän musiikin ja tanssin pitkäjänteiselle harrastamiselle. Tunnilla on kaksi opettajaa: tanssin ja musiikin varhaiskasvatuksen opettajat ohjaavat omaa osaamisalaansa. Tunnit jakautuvat tanssin ja musiikin osiin: tanssin osuus pidetään Lappia-talon Helena-salissa ja musiikin osuus Lappia-talon muskariluokassa. Opetusta kerran viikossa (60 min).
Palvelun kuvaus
Palvelu

Varhaisiän musiikkikasvatus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ilmoittautuminen tapahtuu Eepos-oppilashallintaohjelman kautta. Oppilaaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lukukausimaksut löydät Lapin musiikkiopiston verkkosivuilta.

Palvelun asiointikanavat

Eepos: Lapin musiikki- ja tanssiopisto

Eepos on verkkopalvelu opintoihin ilmoittautumiseen ja opiskelun etenemisen seurantaan.

Lisätietoja

Lapin musiikki- ja tanssiopiston toimisto

Voit hoitaa musiikki- ja tanssiopisto-opintoihin liittyviä asioita soittamalla Lapin musiikki- ja tanssiopiston toimistoon.

Lisätietoja

Lappia-talo

Lappia-talo on Rovaniemellä sijaitseva arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema teatteri- ja kongressikeskus.

Hallituskatu 11, 96100 ROVANIEMI,
Rovaniemen Teatteri: Jorma Eton tie 8 A Lapin musiikkiopisto: Jorma Eton tie 8 B Yle Rovaniemi: Jorma Eton tie 8 Hallituskatu 11

Aukioloajat

Musiikkiopiston normaalit palveluajat
Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
musiikki (erityistehtävän mukainen)