Tuntikuvaukset 2023–2024
Taaperotanssi (1–2 v)

Taaperotanssi n. 1–2 -vuotiaille yhdessä oman aikuisen kanssa.

Lastentanssi (3–6 v)

Varhaisiän lastentanssitunneilla vahvistetaan lasten luontevaa kokonaisliikuntaa ja kehitetään sekä motoriikka että koordinaatiota, leikkejä ja tanssin iloa unohtamatta! Opetuksessa korostetaan luovuutta ja yksilöllisyyttä sekä annetaan valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Ikäryhmät 3–6-vuotiaille. Opetusta kerran viikossa (30–45 minuuttia). Lastentanssitunneilla pyritään työskentelyyn ilman vanhempien läsnäoloa.

Katutanssi 6–8 v

Katutanssi 6–8 v -tunneilla tutustutaan katutanssin maailmaan erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tuntien tavoitteena on kehittää lasten kehontuntemusta, kehonhallintaa, motoriikkaa ja rytmiikkaa. Katutansseille ominaisen improvisaation myötä oppilaat pääsevät hyödyntämään omaa mielikuvitusta ja luovuutta erilaisten harjoitusten ja leikkien lomassa.  

Tanssimix 6–8 v

Tanssimix-tunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin vaihdellen tanssityylejä mm. showtanssista nykytanssiin, luovaan tanssiin ja balettiin. Tunneilla kehitetään monipuolisesti perustanssitekniikkaa, motoriikkaa, koordinaatiota, tasapainoa, hyppimistä, pyörimistä ja ilmaisua luoden pohjaa showtanssin harjoittelulle. Tunneilla harjoitellaan liikkumaan ohjatusti opettaja antamien esimerkkien mukaan vapaata liikettä, leikkiä ja tanssin iloa unohtamatta! 

Tanssimuskarit s. 2018 ja s. 2019

 Tanssimuskari tarjoaa sekä musiikin että tanssin varhaisiän taidekasvatuksen samassa paketissa! Opetuksen tavoitteena on vahvistaa positiivista tanssi- ja musiikkisuhdetta leikin ja elämyksellisten kokemusten avulla. Tunnilla on kaksi opettajaa: tanssin ja musiikin varhaiskasvatuksen opettajat ohjaavat omaa osaamisalaansa. Tunnit jakautuvat tanssin ja musiikin osiin: tanssin osuus pidetään Lappia-talon Helena-salissa ja musiikin osuus Lappia-talon muskariluokassa (Jorma Eton tie 8 B). Opetusta kerran viikossa (60 min).

 

Tanssikoulu 1 ja 2 (n. 7–9 v)

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perustaitoja, kuten kehonhallintaa, voimaa ja notkeutta. Opetuksessa korostetaan yksilöllisyyttä, ilmaisua ja luovuutta. Tärkeä osa balettituntia ovat pienet tanssisommitelmat sekä harjoittelu esiintymistä varten. Tunnit antavat valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Tanssikoulu 1 -tunti sopii kaikille koulun aloittaville oppilaille.  

Baletti nuoret +10 v

Tunneilla perehdytään klassisen baletin perusteisiin alkeista lähtien sekä opetellaan balettia tukevia harjoitteita. Baletin liikemateriaalia harjoitellaan tanko- ja keskilattiaharjoitteilla sekä liikkuvilla ja tanssillisilla sarjoilla. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen, sekä parantaa tasapainoa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Aiempaa tanssitaustaa ei tarvitse. Tunnit antavat valmiudet jatkaa baletin harjoittelua sekä luovat hyvän perustan myös muiden tanssilajien opinnoille. 

Tanssikoulu 3–9 (n. 10–14 v)

Tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista baletin opetusta. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Viikkotuntimäärä kasvaa ylemmille luokille edetessä. Esiintymistoiminta ja niihin valmistautuminen kuuluvat tärkeänä osana opetukseen, samoin omien tanssisommitelmien teko.

Tanssiopisto 1–2 (n. 14–20 v, syventävät opinnot)

Tanssin perusopetuksen syventäviä klassisen baletin opintoja. Tanssiopistoluokalle siirrytään perusopintojen täytyttyä. Opinnot antavat valmiudet pyrkiä tanssin ammatillisiin jatko-opintoihin.

Aikuisbaletti alkeet 

Aikuisbaletti alkeet -tunneilla käydään läpi klassisen baletin tekniikkaa jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Tunneilla keskitytään baletin tangossa tehtäviin harjoitteisiin ja keskilattialla tehtäviin askelkuvioihin. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään rauhallisesti ryhmän tason ja toiveiden mukaan.

Aikuisbaletti keskitaso

Aikuisbaletin keskitason tunnit on tarkoitettu baletin alkeet hallitseville oppilaille. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen, sekä parantaa tasapainoa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Tunneilla edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti. Keskitason tunneilla harjoitellaan myös kärkitossutekniikan perusteita. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.

Aikuisbaletti jatkotaso

Aikuisbaletin jatkotason tunnit on tarkoitettu jo pidempään balettia harrastaneille oppilaille. Tunneilla syvennetään klassisen baletin osaamista. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Jatkotason tunneilla työskennellään myös kärkitossuilla. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.

Rantavitikan peruskoulu pienryhmä / Soveltava tanssi

Rantavitikan peruskoulun pienryhmän oma TAIKA-TANSSI tanssitunti. Tunti pidetään koulupäivän aikana Rantavitikan peruskoulun liikuntasalissa. Tunneilla tutustutaan mm.tanssilajien alkeisiin ja luovaan liikkeeseen sekä tehdään motorisia taitoja vahvistavia harjoitteita. Tuntien tavoitteena on, että oppilaat pääsevät ilmaisemaan itseä luovan liikkeen avulla ja vahvistamaan kehotietoisuutta. Tanssitunnilla pidetään ennen kaikkea hauskaa yhdessä liikkuen.

Viirinkankaan koulu DISCO & SHOW 2.–4. lk

Viirinkankaan koulun DISCO & SHOW 2.–4 lk - tanssitunti. DISCO & SHOW -tunti sopii kaikille 2.–4. luokkalaisille, aiempaa tanssitaustaa et tarvitse. Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia askelkuvioita, hyppyjä, käännöksiä, akrobatian alkeita sekä tanssisarjoja. DISCO & SHOW -tunti on energinen ja mukaansa tempaava tunti, josta on helppo aloittaa tanssiharrastus! 

Viirinkankaan koulu 5.–6. lk
Viirinkankaan koulun IHAN TANSSISSA -tanssitunti 5.–6. luokkalaisille. Tunneilla tanssitaan eri tyylisten musiikkien tahtiin popista discoon. Tunneilla tehdään helppoja teknillisiä ja akrobaattisia harjoituksia, koreografiaa sekä kevyitä venyttelyitä ja rentoutumisharjoituksia. Myös improvisaatio on osa tuntia. Kehitetään motoriikan lisäksi tanssillisuutta, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Iloista tanssimista ja liikunnan riemua!

Katutanssi 6–8 -vuotiaat

Katutanssi 6–8 v -tunneilla tutustutaan katutanssin maailmaan erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tuntien tavoitteena on kehittää lasten kehontuntemusta, kehonhallintaa, motoriikkaa ja rytmiikkaa. Katutansseille ominaisen improvisaation myötä oppilaat pääsevät hyödyntämään omaa mielikuvitusta ja luovuutta erilaisten harjoitusten ja leikkien lomassa. 
 

Katutanssi alkeet 9–11 v

Katutanssi 9–11 v -tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, hiphop ja breaking -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja, opetellaan eri askeltekniikoita, sekä harjoitellaan breaking -tanssille ominaisia akrobaattisia temppuja. Oppilaat pääsevät tanssitunneilla tekemään myös omia liikesarjoja, sekä jakamaan omaa osaamistaan. Tanssituntien sisältö on vaihtelevaa ja monipuolista. Sopii kaikille 9 vuotta täyttäneille. 

Katutanssi keskitaso +10 v

Katutanssi keskitaso +10 v -tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, hiphop ja breaking -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja, opetellaan eri askeltekniikoita, sekä harjoitellaan breaking -tanssille ominaisia akrobaattisia temppuja. Oppilaat pääsevät tanssitunneilla tekemään myös omia liikesarjoja, sekä jakamaan omaa osaamistaan. Lisäksi tanssitunneilla tehdään pieniä improvisaatioharjoitteita. Tanssituntien sisältö on vaihtelevaa ja monipuolista. 

Katutanssi keskitaso +13 v

Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, hiphop ja breaking -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja, opetellaan eri askeltekniikoita, sekä harjoitellaan breaking -tanssille ominaisia akrobaattisia temppuja. Oppilaat pääsevät tanssitunneilla tekemään myös omia liikesarjoja, sekä jakamaan omaa osaamistaan. Lisäksi tanssitunneilla tehdään pieniä improvisaatioharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan myös ringissä tanssimista sekä tutustutaan leikkimielisesti erilaisiin battle-konsepteihin. Tanssituntien sisältö on vaihtelevaa ja monipuolista.  

 

Nykytanssi 9–11 v

Tunneilla harjoitellaan kehon, tilan, vauhdin ja voiman monipuolista tanssityylin mukaista käyttöä. Tanssitunnilla tehdään sekä opettajan näyttämiä mallinnettavia harjoitteita että opettajan ohjeiden pohjalta oppilaan vapaasti tuottamia liikeharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan mm. pyörimistä, kierimistä, heilahdusta, hyppäämistä sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä, rakentaen näistä erilaisia tanssivia yhdistelmiä. Tavoitteena tunneilla on nykytanssin liikekieleen ja ilmaisuun tutustuminen sekä lapsen oman luovuuden kehittäminen. 

Nykytanssi +12 v

Tunneilla perehdytään nykytanssityylille ominaiseen liikkeeseen ja ilmaisuun sekä harjoitellaan nykytanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa ja kokonaisvaltaista liikettä tilan ja kehon ulottuvuuksia huomioiden. Nykytanssille ominaiset ajatukset oman kehon painosta ja painovoiman hyödyntämisestä liikkeessä ovat keskeisessä osassa tanssituntia. Tunneilla tehdään opettajan luomia vaihtuvia teemallisia nykytanssikoreografioita, liikutaan vuorovaikutuksessa itsen, musiikin sekä muun ryhmän kanssa. Tunneilla tutustutaan improvisoituun liikkumiseen ja sen menetelmiin. Tavoitteena tunneilla on ymmärtää paremmin kehon sekä liikkeen mekaniikkaa ja siten luoda myönteistä suhdetta itseen ja kokea nautintoa liikkumisesta. 

Nykytanssi jatkotaso

Jatkotason tunneilla perehdytään tanssityylille ominaiseen liikkeeseen ja ilmaisuun. Tunneilla harjoitellaan nykytanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa ja kokonaisvaltaista liikettä. Nykytanssille ominaiset ajatukset oman kehon painosta ja painovoiman hyödyntämisestä liikkeessä ovat keskeisessä osassa tanssitunnilla. Tunnit sisältävät myös improvisaatioharjoitteita, joiden kautta tanssija havainnoi itselle ominaista tapaa tuottaa liikettä ja tanssia. 

Nykytanssi aikuiset, alkeet ja perustaso

Aikuisten nykytanssitunneilla nautitaan oman kehon ja liikkumisen monipuolisista mahdollisuuksista rennosti ja lempeästi, mutta myös sopivasti haastetta hakien. Tunneilla harjoitellaan ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti kehonhallintaa, nykytanssin eri tyyleihin pohjautuvaa tanssitekniikkaa sekä koreografisia tanssisarjoja. Lisäksi tunneilla voidaan tehdä kehonhuoltoharjoitteita ja liikeimprovisaatiota. 

Tanssimix 6–8 v 

Tanssimix-tunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin vaihdellen tanssityylejä mm. showtanssista nykytanssiin, luovaan tanssiin ja balettiin. Tunneilla kehitetään monipuolisesti perustanssitekniikkaa, motoriikkaa, koordinaatiota, tasapainoa, hyppimistä, pyörimistä ja ilmaisua luoden pohjaa showtanssin harjoittelulle. Tunneilla harjoitellaan liikkumaan ohjatusti opettaja antamien esimerkkien mukaan vapaata liikettä, leikkiä ja tanssin iloa unohtamatta!  

Showtanssi 9–12 v

Showtanssi pohjautuu eri tanssilajien yhdistelmään, joten tunneilla vaihdellaan tanssityylejä showtanssista lyrical jazziin, nykytanssiin ja katutanssilajeihin. Tässä monipuolisessa lajissa korostuvat muun muassa näyttävyys sekä dynamiikan vaihtelut. Lajissa hyödynnetään liikkumisen eri tasoja ja tilan monipuolista käyttöä luoden teemallista ja kerronnallista tanssia. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tilan poikki liikkuvista tanssisarjoista, tekniikkaharjoituksista ja loppukoreografiasta. Tunneilla harjoitellaan hyppyjen ja piruettien tekniikkaa sekä tanssijalle tyypillistä akrobatiaa. Oppilaat tekevät tunneilla myös omia koreografioita. 

Showtanssi avoin taso + 12 v

Showtanssi on yhdistelmä eri tanssilajeista esim. baletista, nykytanssista ja jazztanssista. Tässä monipuolisessa lajissa korostuvat tanssiin eläytyminen, näyttävyys ja dynamiikan vaihtelut. Lajissa hyödynnetään myös eri tasoja ja tilan monipuolista käyttöä sekä tanssijalle tyypillistä akrobatiaa. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tilan poikki liikkuvista tanssisarjoista, tekniikkaharjoituksista ja loppukoreografiasta. Lukukauden aikana tunneilla tehdään koreografioita hitaampiin lyyrisiin kappaleisiin sekä energisiin nopeampiin musiikkeihin. 

Showtanssi aikuiset

Tule vaikka suoraan töistä nauttimaan itse tuottamastasi liikkeestä, lempeästä hikoilusta ja tanssillisesta haastamisesta yksin tai ystäväsi kanssa! Showtanssi on yhdistelmä eri tanssilajeja kuten balettia, nykytanssia, jazztanssia ja musikaalitanssia. Tässä monipuolisessa lajissa korostuvat tanssiin eläytyminen, ilmaisu ja dynamiikan vaihtelut. Aikuisille suunnatulla tunnilla tehdään ryhmän tason mukaisia liikkumisen harjoitteita. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tilan poikki liikkuvista tanssisarjoista, tekniikkaharjoituksista ja loppukoreografiasta. Lukukauden aikana tunneilla tehdään koreografioita hitaampiin lyyrisiin kappaleisiin sekä energisiin nopeampiin musiikkeihin. Tunnille saapuessa ei tarvitse omata aiempaa tanssiharrastusta! 

 

 

Aikuisbaletti alkeet

Aikuisbaletti alkeet -tunneilla käydään läpi klassisen baletin tekniikkaa jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Tunneilla keskitytään baletin tangossa tehtäviin harjoitteisiin ja keskilattialla tehtäviin askelkuvioihin. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään rauhallisesti ryhmän tason ja toiveiden mukaan. 

Aikuisbaletti keskitaso
Aikuisbaletin keskitason tunnit on tarkoitettu baletin alkeet hallitseville oppilaille. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen, sekä parantaa tasapainoa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Tunneilla edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti. Keskitason tunneilla harjoitellaan myös kärkitossutekniikan perusteita. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja. 

Aikuisbaletti jatkotaso

Aikuisbaletin jatkotason tunnit on tarkoitettu jo pidempään balettia harrastaneille oppilaille. Tunneilla syvennetään klassisen baletin osaamista. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Jatkotason tunneilla työskennellään myös kärkitossuilla. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.  

Nykytanssi aikuiset, alkeet ja perustaso
Aikuisten nykytanssitunneilla nautitaan oman kehon ja liikkumisen monipuolisista mahdollisuuksista rennosti ja lempeästi, mutta myös sopivasti haastetta hakien. Tunneilla harjoitellaan ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti kehonhallintaa, nykytanssin eri tyyleihin pohjautuvaa tanssitekniikkaa sekä koreografisia tanssisarjoja. Lisäksi tunneilla voidaan tehdä kehonhuoltoharjoitteita ja liikeimprovisaatiota. 

Nykytanssi jatkotaso

Jatkotason tunneilla perehdytään tanssityylille ominaiseen liikkeeseen ja ilmaisuun. Tunneilla harjoitellaan nykytanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa ja kokonaisvaltaista liikettä. Nykytanssille ominaiset ajatukset oman kehon painosta ja painovoiman hyödyntämisestä liikkeessä ovat keskeisessä osassa tanssitunnilla. Tunnit sisältävät myös improvisaatioharjoitteita, joiden kautta tanssija havainnoi itselle ominaista tapaa tuottaa liikettä ja tanssia. 

Showtanssi aikuiset

Tule vaikka suoraan töistä nauttimaan itse tuottamastasi liikkeestä, lempeästä hikoilusta ja tanssillisesta haastamisesta yksin tai ystäväsi kanssa! Showtanssi on yhdistelmä eri tanssilajeja kuten balettia, nykytanssia, jazztanssia ja musikaalitanssia. Tässä monipuolisessa lajissa korostuvat tanssiin eläytyminen, ilmaisu ja dynamiikan vaihtelut. Aikuisille suunnatulla tunnilla tehdään ryhmän tason mukaisia liikkumisen harjoitteita. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tilan poikki liikkuvista tanssisarjoista, tekniikkaharjoituksista ja loppukoreografiasta. Lukukauden aikana tunneilla tehdään koreografioita hitaampiin lyyrisiin kappaleisiin sekä energisiin nopeampiin musiikkeihin. Tunnille saapuessa ei tarvitse omata aiempaa tanssiharrastusta! 

 

Näiden tanssituntien lisäksi aikuisopiskelija voi ottaa opinto-ohjelmaansa muita tanssitunteja oman valintansa mukaan. 

 
Tapahtumakalenteri