Babytanssi (n. 3–12 kk)

Babytanssi on vuorovaikutuksellinen ja läheinen aikuisen ja vauvan tanssihetki. Babytanssi-tunneille voi osallistua n. 3–12 kk ikäisen vauvan kanssa. Vauvan olisi hyvä jo jonkin verran osata kannatella päätään.

Taaperotanssi (1–2 v)

Taaperotanssi n. 1–2 -vuotiaille yhdessä oman aikuisen kanssa.

Lastentanssi (3–6 v)

Varhaisiän lastentanssitunneilla vahvistetaan lasten luontevaa kokonaisliikuntaa ja kehitetään sekä motoriikka että koordinaatiota, leikkejä ja tanssin iloa unohtamatta! Opetuksessa korostetaan luovuutta ja yksilöllisyyttä sekä annetaan valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Ikäryhmät 3–6-vuotiaille. Opetusta kerran viikossa (30–45 minuuttia). Lastentanssitunneilla pyritään työskentelyyn ilman vanhempien läsnäoloa.

Katutanssi (5–6 v)

Katutanssi 5–6 v -tunneilla tutustutaan katutanssin maailmaan erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tuntien tavoitteena on kehittää lasten kehontuntemusta ja motoriikkaa. Katutansseille ominaisen improvisaation myötä oppilaat pääsevät hyödyntämään omaa mielikuvitusta ja luovuutta erilaisten harjoitusten ja leikkien lomassa.

Tanssimix 6–8 v

Tanssimix-tunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin vaihdellen tanssityylejä mm. showtanssista nykytanssiin, luovaan tanssiin ja balettiin. Tunti sopii kaikille 6 vuotta täyttäneille oppilaille. 


Tanssikoulu 1 ja 2 (n. 7–9 v)

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perustaitoja, kuten kehonhallintaa, voimaa ja notkeutta. Opetuksessa korostetaan yksilöllisyyttä, ilmaisua ja luovuutta. Tärkeä osa balettituntia ovat pienet tanssisommitelmat sekä harjoittelu esiintymistä varten. Tunnit antavat valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa. Tanssikoulu 1 -tunti sopii kaikille koulun aloittaville oppilaille.

Baletti alkeet 10–13 v

Tunneilla perehdytään klassisen baletin perusteisiin alkeista lähtien sekä opetellaan balettia tukevia harjoitteita. Baletin liikemateriaalia harjoitellaan tanko- ja keskilattiaharjoitteilla sekä liikkuvilla ja tanssillisilla sarjoilla. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen, sekä parantaa tasapainoa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Aiempaa tanssitaustaa ei tarvitse. Tunnit antavat valmiudet jatkaa baletin harjoittelua sekä luovat hyvän perustan myös muiden tanssilajien opinnoille.


Tanssikoulu 3–8 (n. 10–14 v)

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista baletin opetusta. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Viikkotuntimäärä kasvaa ylemmille luokille edetessä. Esiintymistoiminta kuuluu tärkeänä osana opetukseen ja niihin valmistautuminen sekä omien tanssisommitelmien teko.

Tanssikoulu 6–8 kärkitossutunti

Tunnilla opetellaan kärkitossutekniikan perusteita ja tehdään nilkkojen sekä jalkojen lihaksia vahvistavia harjoituksia. Tanko ja keskilattiasarjat on rakennettu kärkitossuilla tehtäviksi ja tossutekniikkaa harjoittavaksi. Lisäksi tehdään myös kehoa vahvistavia ja venyttäviä harjoitteita

Tanssiopisto 1–2 (n. 14–20 v, syventävät opinnot)

Tanssin perusopetuksen syventäviä klassisen baletin opintoja. Tanssiopistoluokalle siirrytään perusopintojen täytyttyä. Opinnot antavat valmiudet pyrkiä tanssin ammatillisiin jatko-opintoihin.

 

Aikuisbaletti alkeet 

Aikuisbaletti alkeet -tunneilla käydään läpi klassisen baletin tekniikkaa jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Tunneilla keskitytään baletin tangossa tehtäviin harjoitteisiin ja keskilattialla tehtäviin askelkuvioihin. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään rauhallisesti ryhmän tason ja toiveiden mukaan.

Aikuisbaletti keskitaso

Aikuisbaletin keskitason tunnit on tarkoitettu baletin alkeet hallitseville oppilaille. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen, sekä parantaa tasapainoa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Tunneilla edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti. Keskitason tunneilla harjoitellaan myös kärkitossutekniikan perusteita. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.

Aikuisbaletti jatkotaso

Aikuisbaletin jatkotason tunnit on tarkoitettu jo pidempään balettia harrastaneille oppilaille. Tunneilla syvennetään klassisen baletin osaamista. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Jatkotason tunneilla työskennellään myös kärkitossuilla. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.

Viirinkankaan koulu DISCO & SHOW 2.–4. lk

Viirinkankaan koulun DISCO & SHOW -tunti 2.–4. luokkalaisille. Tunti sopii kaikille 2.–4. luokkalaisille, aiempaa tanssitaustaa et tarvitse. Tunnilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia askelkuvioita, hyppyjä, käännöksiä, akrobatian alkeita sekä tanssisarjoja. DISCO & SHOW -tunti on energinen ja mukaansa tempaava tunti, josta on helppo aloittaa tanssiharrastus! 

Viirinkankaan koulu 5.–6. lk
Viirinkankaan koulun IHAN TANSSISSA -tanssitunti 5.–6. luokkalaisille. Tunneilla tanssitaan eri tyylisten musiikkien tahtiin popista discoon. Tunneilla tehdään helppoja teknillisiä ja akrobaattisia harjoituksia, koreografiaa sekä kevyitä venyttelyitä ja rentoutumisharjoituksia. Myös improvisaatio on osa tuntia. Kehitetään motoriikan lisäksi tanssillisuutta, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Iloista tanssimista ja liikunnan riemua!

 

Katutanssi 5–6 -vuotiaat

Katutanssi 5–6 v -tunneilla tutustutaan katutanssin maailmaan erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tuntien tavoitteena on kehittää lasten kehontuntemusta ja motoriikkaa. Katutansseille ominaisen improvisaation myötä oppilaat pääsevät hyödyntämään omaa mielikuvitusta ja luovuutta erilaisten harjoitusten ja leikkien lomassa.

Katutanssi alkeet 1 (7–8 v)

Katutanssi alkeet 1 -tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, hiphop ja breaking -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja, opetellaan eri askeltekniikoita, sekä harjoitellaan breaking -tanssille ominaisia akrobaattisia temppuja.
Oppilaat pääsevät tanssitunneilla tekemään myös omia liikesarjoja, sekä jakamaan omaa osaamistaan. Tanssituntien sisältö on vaihtelevaa ja monipuolista. Sopii kaikille 7 vuotta täyttäneille.

Katutanssi alkeet 2 (8–9 v)

Katutanssi alkeet 2 -tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, hiphop ja breaking -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja, opetellaan eri askeltekniikoita, sekä harjoitellaan breaking -tanssille ominaisia akrobaattisia temppuja.
Oppilaat pääsevät tanssitunneilla tekemään myös omia liikesarjoja, sekä jakamaan omaa osaamistaan. Lisäksi tanssitunneilla tehdään pieniä improvisaatioharjoitteita. Tanssituntien sisältö on vaihtelevaa ja monipuolista. Sopii kaikille 8 vuotta täyttäneille.

Katutanssi keskitaso 10–13 v

Katutanssi nuoret -tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, hiphop ja breaking -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja, opetellaan eri askeltekniikoita, sekä harjoitellaan breaking -tanssille ominaisia akrobaattisia temppuja.
Oppilaat pääsevät tanssitunneilla tekemään myös omia liikesarjoja, sekä jakamaan omaa osaamistaan. Lisäksi tanssitunneilla tehdään pieniä improvisaatioharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan myös ringissä tanssimista sekä tutustutaan leikkimielisesti erilaisiin battle-konsepteihin. Tanssituntien sisältö on vaihtelevaa ja monipuolista. Sopii kaikille 10 vuotta täyttäneille.

Katutanssi nuoret +13 v

Katutanssi nuoret -tunneilla tutustutaan eri katutanssilajeihin. Tunneilla opetellaan tekniikoita mm. rocking, hiphop ja breaking -tansseista. Tunneilla tehdään liikesarjoja, opetellaan eri askeltekniikoita, sekä harjoitellaan breaking -tanssille ominaisia akrobaattisia temppuja.
Oppilaat pääsevät tanssitunneilla tekemään myös omia liikesarjoja, sekä jakamaan omaa osaamistaan. Lisäksi tanssitunneilla tehdään pieniä improvisaatioharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan myös ringissä tanssimista sekä tutustutaan leikkimielisesti erilaisiin battle-konsepteihin. Tanssituntien sisältö on vaihtelevaa ja monipuolista. Sopii kaikille 13 vuotta täyttäneille.
Katutanssi 5–6 v -tunneilla tutustutaan katutanssin maailmaan erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tuntien tavoitteena on kehittää lasten kehontuntemusta ja motoriikkaa. Katutansseille ominaisen improvisaation myötä oppilaat pääsevät hyödyntämään omaa mielikuvitusta ja luovuutta erilaisten harjoitusten ja leikkien lomassa.

 

Just Dance!

Lukiolaisille ja muille toiseen asteen oppilaille suunnattu Just Dance! -tunti. Aiempaa tanssitaustaa et tarvitse.  Tunneilla opitaan monipuolisesti eri tanssilajien perusteita show-, jazz-, nyky- ja katutanssilajeista. Tunnit koostuvat lämmittely-, kehonhuolto- ja tekniikkaosioista sekä kuukausittain vaihtuvasta koreografiasta. Tunnit muotoutuvat osallistujien taitotason ja toiveiden mukaisiksi. Tärkeintä tunneilla on itse tanssiminen! Just Dance -tunnilla on helppo aloittaa tanssiharrastus tai palata takaisin tanssi-/liikuntaharrastuksen pariin!

 

Jooga & kehonhuolto
Jooga & kehonhuolto on rauhallinen tunti, jossa on aikaa kuunnella omaa kehoa ja jokaiselle harjoitteelle on muokattavissa yksilöllinen vaihtoehto. Tunti tukee palautumista ja kehittää liikkuvuutta sekä kehonhallintaa. Tunneilla keskiössä on oman kehon kuuntelu ja turvallinen liiketekniikka.

Nykytanssi 7–10 v

Tunneilla harjoitellaan tilan, vauhdin ja voiman monipuolista tanssityylin mukaista käyttöä. Tanssitunnilla tehdään sekä opettajan eteen näyttämiä harjoitteita että opettajan ohjeiden pohjalta oppilaan vapaasti tuottamia liikeharjoitteita. Tunneilla harjoitellaan mm. pyöristämistä, kierimistä, heilahdusta ja hyppäämistä, rakentaen näistä erilaisia tanssivia yhdistelmiä. Tavoitteena tunneilla on tanssimisen salaisuuksiin tutustuminen. Tunti sopii kaikille 7 vuotta täyttäneille.

Just Dance!

Lukiolaisille ja muille toiseen asteen oppilaille suunnattu Just Dance! -tunti. Aiempaa tanssitaustaa et tarvitse.  Tunneilla opitaan monipuolisesti eri tanssilajien perusteita show-, jazz-, nyky- ja katutanssilajeista. Tunnit koostuvat lämmittely-, kehonhuolto- ja tekniikkaosioista sekä kuukausittain vaihtuvasta koreografiasta. Tunnit muotoutuvat osallistujien taitotason ja toiveiden mukaisiksi. Tärkeintä tunneilla on itse tanssiminen! Just Dance! -tunnilla on helppo aloittaa tanssiharrastus tai palata takaisin tanssi-/liikuntaharrastuksen pariin!

Nykytanssi jatkotaso

Jatkotason tunneilla perehdytään tanssityylille ominaiseen liikkeeseen ja ilmaisuun. Tunneilla harjoitellaan nykytanssin eri tyylisuuntiin perustuvaa tanssitekniikkaa ja kokonaisvaltaista liikettä. Nykytanssille ominaiset ajatukset oman kehon painosta ja painovoiman hyödyntämisestä liikkeessä ovat keskeisessä osassa tanssitunnilla. Tunnit sisältävät myös improvisaatioharjoitteita, joiden kautta tanssija havainnoi itselle ominaista tapaa tuottaa liikettä ja tanssia.

Nykytanssi aikuiset, alkeet 

Aikuisten nykytanssitunneilla nautitaan oman kehon ja liikkumisen monipuolisista mahdollisuuksista rennosti ja lempeästi, mutta myös sopivasti haastetta hakien. Tunneilla harjoitellaan ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti kehonhallintaa, nykytanssin eri tyyleihin pohjautuvaa tanssitekniikkaa sekä koreografisia tanssisarjoja. Lisäksi tunneilla voidaan tehdä kehonhuoltoharjoitteita ja liikeimprovisaatiota.

Nykytanssi aikuiset, perustaso
Aikuisten nykytanssitunneilla nautitaan oman kehon ja liikkumisen monipuolisista mahdollisuuksista rennosti ja lempeästi, mutta myös sopivasti haastetta hakien. Tunneilla harjoitellaan ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti kehonhallintaa, nykytanssin eri tyyleihin pohjautuvaa tanssitekniikkaa sekä koreografisia tanssisarjoja. Lisäksi tunneilla voidaan tehdä kehonhuoltoharjoitteita ja liikeimprovisaatiota.

Tanssimix 6–8 v 

Tanssimix-tunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin vaihdellen tanssityylejä mm. showtanssista nykytanssiin, luovaan tanssiin ja balettiin. Tunti sopii kaikille 6 vuotta täyttäneille oppilaille. 

Showtanssi 10–13 v

Showtanssi pohjautuu eri tanssilajien yhdistelmään, joten tunneilla vaihdellaan tanssityylejä showtanssista lyrical jazziin, nykytanssiin ja katutanssilajeihin. Tässä monipuolisessa lajissa korostuvat muun muassa näyttävyys ja dynamiikan vaihtelut. Lajissa hyödynnetään myös eri tasoja ja tilan monipuolista käyttöä sekä akrobatiaa. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tilan poikki liikkuvista tanssisarjoista, tekniikkaharjoituksista ja loppukoreografiasta. Oppilaat tekevät tunneilla myös omia koreografioita. Tunti sopii kaikille 10 vuotta täyttäneille oppilaille.

Showtanssi keskitaso +13 v

Showtanssi on yhdistelmä eri tanssilajeista esim. baletista, nykytanssista ja jazztanssista. Tässä monipuolisessa lajissa korostuvat muun muassa heittäytyvyys, näyttävyys ja dynamiikan vaihtelut. Lajissa hyödynnetään myös eri tasoja ja tilan monipuolista käyttöä sekä akrobatiaa. Tunnit koostuvat lämmittelystä, tilan poikki liikkuvista tanssisarjoista, tekniikkaharjoituksista ja loppukoreografiasta. Lukukauden aikana tunneilla tehdään koreografioita hitaampiin lyyrisiin kappaleisiin sekä energisiin nopeampiin musiikkeihin.
Tunti on keskitason tunti, joten oppilaille on hyvä olla aikaisempaa kokemusta esim. baletin, jazzin tai nykytanssin perusteista.

Just Dance!

Lukiolaisille ja muille toiseen asteen oppilaille suunnattu Just Dance! -tunti. Aiempaa tanssitaustaa et tarvitse.  Tunneilla opitaan monipuolisesti eri tanssilajien perusteita show-, jazz-, nyky- ja katutanssilajeista. Tunnit koostuvat lämmittely-, kehonhuolto- ja tekniikkaosioista sekä kuukausittain vaihtuvasta koreografiasta. Tunnit muotoutuvat osallistujien taitotason ja toiveiden mukaisiksi. Tärkeintä tunneilla on itse tanssiminen! Just Dance -tunnilla on helppo aloittaa tanssiharrastus tai palata takaisin tanssi-/liikuntaharrastuksen pariin!

Aikuisbaletti alkeet

Aikuisbaletti alkeet -tunneilla käydään läpi klassisen baletin tekniikkaa jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Tunneilla keskitytään baletin tangossa tehtäviin harjoitteisiin ja keskilattialla tehtäviin askelkuvioihin. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään rauhallisesti ryhmän tason ja toiveiden mukaan. 

Aikuisbaletti keskitaso
Aikuisbaletin keskitason tunnit on tarkoitettu baletin alkeet hallitseville oppilaille. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Baletti antaa elämyksiä ja opettaa ryhdikkääseen ja sulavaan liikkumiseen, sekä parantaa tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla edetään ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti. Keskitason tunneilla harjoitellaan myös kärkitossutekniikan perusteita. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.

Aikuisbaletti jatkotaso

Aikuisbaletin jatkotason tunnit on tarkoitettu jo pidempään balettia harrastaneille oppilaille. Tunneilla syvennetään klassisen baletin osaamista. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Klassisen baletin tekniikassa edetään jokaisen yksilöllistä kehoa kunnioittaen. Jatkotason tunneilla työskennellään myös kärkitossuilla. Tunneille voi osallistua myös ilman kärkitossuja.

Jooga & kehonhuolto
Jooga & kehonhuolto on rauhallinen tunti, jossa on aikaa kuunnella omaa kehoa ja jokaiselle harjoitteelle on muokattavissa yksilöllinen vaihtoehto. Tunti tukee palautumista ja kehittää liikkuvuutta sekä kehonhallintaa. Tunneilla keskiössä on oman kehon kuuntelu ja turvallinen liiketekniikka.

Nykytanssi aikuiset, alkeet 
Aikuisten nykytanssitunneilla nautitaan oman kehon ja liikkumisen monipuolisista mahdollisuuksista rennosti ja lempeästi, mutta myös sopivasti haastetta hakien. Tunneilla harjoitellaan ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti kehonhallintaa, nykytanssin eri tyyleihin pohjautuvaa tanssitekniikkaa sekä koreografisia tanssisarjoja. Lisäksi tunneilla voidaan tehdä kehonhuoltoharjoitteita ja liikeimprovisaatiota.

Nykytanssi aikuiset, perustaso

Aikuisten nykytanssitunneilla nautitaan oman kehon ja liikkumisen monipuolisista mahdollisuuksista rennosti ja lempeästi, mutta myös sopivasti haastetta hakien. Tunneilla harjoitellaan ryhmän tason ja toiveiden mukaisesti kehonhallintaa, nykytanssin eri tyyleihin pohjautuvaa tanssitekniikkaa sekä koreografisia tanssisarjoja. Lisäksi tunneilla voidaan tehdä kehonhuoltoharjoitteita ja liikeimprovisaatiota.

 

Näiden tanssituntien lisäksi aikuisopiskelija voi ottaa opinto-ohjelmaansa muita tanssitunteja oman valintansa mukaan. 

 
Tapahtumakalenteri