Tanssin ryhmäkohtaiset ilmoittautumisohjeet lukuvuodelle 2023–2024

 

Taaperotanssi 1–2 v -ryhmäläiset  ilmoittautuvat samaan ryhmään tai Lastentanssi 3 v -ryhmään.
Lastentanssi 3–4 v –ryhmäläiset ilmoittautuvat sopivaan ryhmään: Lastentanssi 3 v / Lastentanssi 4 v / Lastentanssi 4–5 v/ Lastentanssi 5 v / Tanssimuskari s.2019 / Tanssimuskari s.2018
Lastentanssi 4–5 v -ryhmäläiset ilmoittautuvat sopivaan ryhmään: Lastentanssi 4–5 v / Lastentanssi 5 v / Tanssimuskari s.2019 / Tanssimuskari s.2018
Lastentanssi 5 v -ryhmäläiset ilmoittautuvat sopivaan ryhmään: Lastentanssi 6 v / Katutanssi 6–8 v / Tanssimix 6–8 v
Katutanssi 5–6 v -ryhmäläiset ilmoittautuvat sopivaan ryhmään: Katutanssi 6–8 v / Lastentanssi 6 v / Tanssimix 6–8 v
Lastentanssi 6 v -ryhmäläisistä syksyllä koulun aloittavat oppilaat voivat ilmoittautua seuraaviin ryhmiin: Tanssikoulu 1, Katutanssi 6–8 v ja Tanssimix 6–8 v.  

Tanssikoulu 1 -luokkalaiset ilmoittautuvat Tanssikoulu 2 -luokalle. Lisäksi oppilaat voivat valita esimerkiksi seuraavia tunteja: Katutanssi 6–8 v ja Tanssimix 6–8 v.

Tanssikoulu 2 -luokkalaiset ilmoittautuvat Tanssikoulu 3 -luokalle. Opetusta kaksi kertaa viikossa. Lisäksi oppilaille suositellaan valittavaksi oman ikänsä mukainen sivuainetunti esim. Tanssimix 6–8 v, Katutanssi 9–11 v, Nykytanssi 9–11 v ja/tai Showtanssi 9–11 v.
Tanssikoulu 3 -luokkalaiset ilmoittautuvat Tanssikoulu 4 -luokalle. Opetusta kaksi kertaa viikossa. Lisäksi oppilaille suositellaan valittavaksi oman ikänsä/tasonsa mukainen sivuainetunti/-nit esim. Nykytanssi 9–11 v ja/tai Showtanssi 9–11 v.
Tanssikoulu 4–5 -luokkalaiset ilmoittautuvat Tanssikoulu 6- luokalle. Opetusta kaksi kertaa viikossa. Lisäksi oppilaille suositellaan valittavaksi oman ikänsä/tasonsa mukainen sivuainetunti/-nit esim. Nykytanssi 9–11 v, Showtanssi 9–12 v ja/tai  Showtanssi avoin taso +12 v.
Tanssikoulu 6 -luokkalaiset ilmoittautuvat Tanssikoulu 7 -luokalle. Opetusta neljää kertaa viikossa, joista kaksi opetuskertaa ovat yhteisiä Tanssikoulu 9 -luokan kanssa. Lisäksi oppilaille suositellaan valittavaksi oman ikänsä/tasonsa mukainen sivuainetunti/-teja esim. Nykytanssi +12 v ja/tai Showtanssi avoin taso +12 v.
Tanssikoulu 8 -luokkalaiset ilmoittautuvat Tanssikoulu 9 -luokalle. Opetusta neljä kertaa viikossa, joista kaksi opetuskertaa on yhteisiä Tanssikoulu 7 -luokan kanssa. Lisäksi oppilaille suositellaan valittavaksi oman ikänsä/tasonsa mukainen sivuainetunti/-teja esim. Nykytanssi +12 v ja/tai Showtanssi avoin taso +12 v.
Tanssiopisto 1 ja 2 -luokkalaiset ilmoittautuvat Tanssiopisto 1+2 -luokalle. Tanssiopisto-luokkien balettiopintoihin sisältyy neljä opetuskertaa, joiden lisäksi oppilaat voivat vapaavalintaisesti valita viikkotunteja eri lajeissa. 

Baletti alkeet 10–13 v -ryhmäläiset ilmoittautuvat Baletti nuoret +10 v -ryhmään.  Opetusta kaksi kertaa viikossa, lisäksi oppilaat voivat vapaavalintaisesti valita viikkotunteja eri lajeissa esim. Katutanssi 9–11 v, Nykytanssi +12 v, Showtanssi 9-12/avointaso +12 v.

Katutanssi 5–6 v-ryhmäläiset ilmoittautuvat sopivaan ryhmään: Katutanssi 6–8 v / Lastentanssi 6 v / Tanssimix 6–8 v
Katutanssi alkeet 1 (7–8 v) -ryhmäläiset ilmoittautuvat ikänsä mukaisesti Katutanssi 6–8 v tai Katutanssi 9–11 v -ryhmään.
Katutanssi alkeet 2 (+9 v) -ryhmäläiset ilmoittautuvat ikänsä/tasonsa mukaisesti Katutanssi 9–11 v tai Katutanssi 12–15 v -ryhmään.
Katutanssi nuoret +13 v -ryhmäläiset ilmoittautuvat Katutanssi 12–15 v -ryhmään.

Nykytanssi 7–9 v -ryhmäläiset ilmoittautuvat Nykytanssi 9–11 v -ryhmään.

Tanssimix 6–8 v -ryhmäläiset ilmoittautuvat samaan ryhmään.                                                                                                                  
Showtanssi 10–13 v -ryhmäläiset ilmoittautuvat ikänsä mukaisesti Showtanssi 9–12 v tai Showtanssi avoin taso +12 v -ryhmään.
Showtanssi keskitaso +13 v -ryhmäläiset ilmoittautuvat Showtanssi avoin taso +12 v tai Showtanssi aikuiset -ryhmään.

Rantavitikan peruskoulun TAIKA-TANSSI pienryhmäläiset ilmoittautuvat ryhmään: Rantavitikan peruskoulun pienryhmä / Soveltava tanssi.
Viirinkankaan koulun DISCO & SHOW 2.–4. lk  ilmoittautuvat samaan ryhmään.
Viirinkankaan koulun IHAN TANSSISSA 5.–6. lk ilmoittautuvat samaan ryhmään.

Aikuisbaletti alkeet -ryhmäläiset ilmoittautuvat samaan ryhmään ja/tai Aikuisbaletti keskitaso -ryhmään. Alkeisryhmässä opetusta kerran viikossa, keskitasolla opetusta kaksi kertaa viikossa. Oppilaat voivat valita lisätunniksi myös esim. Nykytanssi aikuiset alkeis- tai perustaso -tunnin, Showtanssi aikuiset -tunnin sekä valita vapaavalintaisesti viikkotunteja perusopintojen tunneista.
Aikuisbaletti keskitaso -ryhmäläiset ilmoittautuvat samaan ryhmään (opetusta kaksi kertaa viikossa) ja/tai Aikuisbaletti jatkotaso -ryhmään (opetusta kaksi kertaa viikossa). Oppilaat voivat valita lisätunniksi myös esim. Nykytanssi aikuiset alkeis- ja/tai perustaso -tunnin, Showtanssi aikuiset -tunnin sekä valita vapaavalintaisesti viikkotunteja perusopintojen tunneista.
Aikuisbaletti jatkotaso -ryhmäläiset ilmoittautuvat samaan ryhmään. Opetusta kaksi kertaa viikossa. Oppilaat voivat valita lisätunniksi myös esim. Nykytanssi aikuiset alkeis- ja/tai perustaso -tunnin, Showtanssi aikuiset -tunnin sekä valita vapaavalintaisesti viikkotunteja perusopintojen tunneista.

Aikuisten nykytanssi alkeet -ryhmäläiset ilmoittautuvat samaan ryhmään ja/tai Nyktanssi aikuiset, perustaso -ryhmään. Oppilaat voivat valita lisätunniksi myös esim. Aikuisbaletti alkeet -tunnin, Showtanssi aikuiset -tunnin sekä valita vapaavalintaisesti viikkotunteja perusopintojen tunneista. 

Aikuisten nykytanssi perustaso -ryhmäläiset ilmoittautuvat samaan ryhmään ja/tai Nykytanssi jatkotaso -ryhmään. Oppilaat voivat valita lisätunniksi myös esim. Aikuisbaletti alkeet -tunnin, Showtanssi aikuiset -tunnin sekä valita vapaavalintaisesti viikkotunteja perusopintojen tunneista. 

Muissa ryhmissä oppilas voi itse valita ikä- ja tasoryhmän (esim. 6–8 v, 9–11 v, aikuiset, alkeet, keski, jatko) ja käydä lukukauden ensimmäisellä tunnilla kokeilemassa tason sopivuus. Mikäli tasoa ei ole määritelty, tunti sopii kaikille.