• Musiikin taiteen perusopetus

  Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa musiikkia pitkäjänteisesti ja kehittää valmiuksia, joita tarvitaan ammattiopinnoissa.

 • Tanssin taiteen perusopetus

  Taiteen perusopetuksen tanssin laaja oppimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja kehittää valmiuksia, joita tarvitaan ammattiopinnoissa.

Työajat

Syyslukukausi 15.8.-16.12.2022 

 • 17.-23.10.2022 syysloma (vko 42), ei opetusta
 • 5.-6.12.2022 itsenäisyyspäivävapaat, ei opetusta
  - 10.12.2022 Joulutanssit-näytökset Mondella, 14.12.2022 joulukonsertti Korundissa

Kevätlukukausi  9.1.-26.5.2023

 • 6.-12.3.2023 talviloma (vko 10), ei opetusta
 • 7.-10.4.2023 pääsiäisloma, ei opetusta
 • 11.-12.4.2023 musiikin valintakokeet, musiikissa ei ole opetusta, tanssissa lukujärjestyksen mukaisesti
  - 13.5.2023 tanssin kevätnäytös Korundissa, 24.5.2023 kevätkonsertti Korundissa

 

Syyslukukausi 16.8.-17.12.2021 

 • 18.-24.10.2021 syysloma (vko 42)
 • 6.12.2021 itsenäisyyspäivä
  - 15.12.2021 joulukonsertti Korundissa

Kevätlukukausi  10.1.-25.5.2022

 • 7.-13.3.2022 talviloma (vko 10)
 • 15.-18.4.2022 pääsiäisloma 
 • 19.-20.4.2022 valintakokeet, musiikissa ei ole opetusta, tanssissa lukujärjestyksen mukaisesti
  - 21.5.2022 kevätnäytös Korundissa
  - 25.5.2022 kevätkonsertti Korundissa
Lapin musiikki- ja tanssiopiston lukukausimaksut lukuvuonna 2022–2023:

MUSIIKKI
Musiikin solistiset aineet
perusopinnot 45´ 310 €
syventävät opinnot 60´ 310 €
aikuisten osasto 45´ 360 €
sivuaine 30´ 210 €
lisätty opetus 15´ 110 €

Varhaisiän musiikkikasvatus

musiikkileikkikoulun perheryhmät 3 kk-3 v. 90 €
musiikkileikkiryhmät 3-6 v. 45´ 90 €
esikoululaisten soittoryhmät 6-7 v. 45´ 90 €
kantelemuskari 60 min.        120 €
musiikkivalmennus 7-9 v. 90 €
soitinvalmennus 4-10 v. 90 €
soitinkaruselli 6-10 v. 90 €
bändivalmennus 1.-3 lk. 90 €

Muut maksut

soitinvuokra/lukukausi 50 €

Ulkopuolisten soitinvuokrat

kertavuokra        100 €
lukukausi        140 €

TANSSI
Varhaisiän tanssikasvatus
babytanssi 3 kk-3 v.  90 €
taaperotanssi 1-2 v. vanhemman kanssa 90 €
tanssimuskari        120 €
tanssi päiväkodeissa 60 €

Tanssi peruskouluilla

Rantavitikan peruskoulun pienryhmä 60 €
IHAN TANSSISSA -tanssitunnit
peruskouluilla 60 €


Tanssin opetusminuuttiperusteinen lukukausimaksu

45´ 160 €
60´ 190 €
75´ 220 €
90´ 240 €
60´ + 60´ 275 €
60´ + 75´ 290 €
60´ + 90´ 300 €
75´ + 90´ 310 €
60´ + 60´ + 60´/90´ + 90´ 320 €
60´ + 60´ + 75´ 330 €
60´ + 90´ + 90´ 340 €
60´ + 75´ + 90´ 350 €
60´ + 90´ + 90´ 360 €
75´ + 90´ + 90´ 365 €
90´ + 90´ + 90´ 370 €
60´ + 60´ + 75´+ 90´ 375 €
60´ + 60´ + 90´+ 90´ 380 €
60´ + 75´ + 90´+ 90´ 385 €
60´ + 90´ + 90´+ 90´ 390 €
90´ + 90´ + 90´+ 90´ 395 €
rajaton tanssipassi 410 € 

Lukukausimaksuista 

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi.  Ensimmäisen opetusviikon jälkeen osallistuminen on sitova. Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle. Mikäli oppilas haluaa keskeyttää opintonsa syyslukukauden lopussa, tulee oppilaspaikka irtisanoa kirjallisesti toimistoon 15.12. mennessä. Jos oppilaspaikkaa ei ole irtisanottu määräaikaan mennessä, peritään lukukausimaksu myös kevätlukukaudelta.

 

Sisaralennus

Sisaralennus on 20 % toisesta lapsesta, 30 % kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita.

Laskutus
Syyslukukausi laskutetaan syyskuussa ja kevätlukukausi helmikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta toimiston kanssa. Jos oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä ennen laskun eräpäivää.
 
Maksaminen
Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden (lääkärintodistus toimitettava), paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Jos opettaja on virkavapaalla ja sijaista ei saada, niin tunti perutaan. Jos musiikki- ja tanssiopiston puolesta musiikin pääaineen tai tanssin oppitunteja on peruttu lukukauden aikana kuuden tai useamman viikkotunnin verran, se hyvitetään vastaavasti lukukausimaksussa. 
 
Maksamattomat lukukausimaksu 
Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa. Kevätkauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa. Jos oppilaalla on kaksi maksamatonta oppilasmaksua, katsotaan oppilaan luopuneen oppilaspaikastaan. Erääntyneet maksut annetaan kausittain perintätoimiston perittäväksi. Maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen toimiston kanssa. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea rehtorilta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnan kokouksessa 24.2.2022, § 23, 
 

 
Tiedote laskutuksesta
 •  Rovaniemen kaupunki  käyttää Sarastia Kuntaperintä Oy:n maksumuistutuspalvelua.
 •  Mikäli asiakas pyytää alkuperäiselle laskulle siirtoa myöhemmin maksettavaksi, laskuttaja voi antaa lykkäystä seuraavin ehdoin:
 1. Saatava alle 200 €, maksulykkäystä enintään 14 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä
 2. Saatava yli 200 €, maksulykkäystä enintään 30 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä.
 3.  Viivästyskorko 8%.
 4.  Avoimet saatavat siirretään n. 14 pv:n kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä tai välittömästi sovitusta lykkäyspäivästä Sarastia Kuntaperintä Oy:lle, joka lähettää asiakkaalle huomautuslaskun. Kun saatava on siirtynyt Sarastia Kuntaperintä Oy:lle, se hoitaa jatkossa asiakaspalvelun ja maksusopimuksen teon.
Lapin musiikki- ja tanssiopiston lukukausimaksut tulostettavana tiedostona
taideopinnotpieni.jpg

MUSIIKKI

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatukseen sisältyy musiikkileikkikoulun perheryhmät, musiikkileikkiryhmät, esikoululaisten soittoryhmät, musiikkivalmennus, soitinvalmennus ja  soitinkaruselli. Musiikkileikkikouluun eli muskariin voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. Musiikkivalmennukseen voivat tulla 1.-2.-luokkalaiset koululaiset. Noin 4–7-vuotias lapsi voi ilmoittautua soitinkaruselliin tai soitinvalmennukseen, jossa hän vuoden kuluessa valitsee instrumentin ja voi seuraavana vuonna hakeutua valintakokeen kautta musiikin perusopintoihin. Musiikkileikkikouluun, musiikkivalmennukseen, soitinkaruselliin ja soitinvalmennukseen tullaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmistä löytyy lisätietoa Varhaisiän musiikkikasvatus -sivulta.

Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot

Musiikin perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikin syventävät opinnot taas vastaavat ikään kuin lukio-opintoja, ja siellä voi  pääsääntöisesti opiskella kolme vuotta.

Instrumenttiopintoihin pyritään valintakokeessa, jossa tutkitaan hakijan musiikilliset valmiudet ja soveltuvuus instrumenttiin. Valintakokeita järjestetään huhtikuussa ja tarvittaessa syyskuussa. Sopiva aloitusikä riippuu instrumentista, ja valintalautakunta voi myös ehdottaa soveltuvaa instrumenttia. Opetettaviin instrumentteihin kuuluu lukuisa joukko soittimia sekä yksinlaulu.

Instrumenttiopetus on yksilöopetusta. Oppimisen edellytys on riittävä kotiharjoittelu, joka vaatii aluksi kotiväen huolehtimista. Musiikin perusopinnot sisällöt jaetaan soittimissa neljään ja laulussa kolmeen opintokokonaisuuteen. Kun oppilas hallitsee tietylle tasolle kuuluvat sisällöt ja kerännyt tavoitetaulun merkinnät, hän siirtyy seuraavalle tasolle. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö.

Yhteismusisointi kehittää kykyä kuunnella ja toimia yhdessä, ja orkesteritoiminnan kehittäminen onkin yksi painopisteistämme. Omista esiintymisistä saa varmuutta ja antamisen iloa: emme soita vain itsellemme. Oppilaskonserttien kuunteleminen kehittää musiikin tuntemusta ja luo musiikkiopistolaisten yhteishenkeä.

Musiikin hahmotus aineiden ryhmäopetus (MuHa) alkaa viimeistään sinä vuonna, jona lapsi täyttää yhdeksän vuotta. 7-8-vuotiaat voivat osallistua opettajan suosituksesta Avaimet musiikin hahmotukseen -ryhmään jo ennen varsinaisia MuHa-opintoja. Musiikin hahmotusaineet antavat musiikin oppimisessa tarvittavan tiedollisen pohjan. Opinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin ja etenevät rinnan instrumenttiopintojen kanssa. Säveltapailu kehittää korvaa ja musiikin tuottamisen kykyä. Musiikkitieto tutustuttaa musiikin historiaan ja kulttuuriperinteeseen samoin kuin oman aikamme musiikkielämään.

Aikuisten osasto

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille laulunopiskelijoille ja jo täysi-iän saavuttaneille musiikkiopistossa jo opiskelleille opiskelijoille. Lauluopinnoissa aloitusiäksi suositellaan 15 vuotta, muissa oppiaineissa 5-8 vuotta.

Aikuisten opiskelun tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa. Aikuisten enimmäisopiskelumäärä on perusopinnoissa kuusi vuotta ja syventävissä kolme vuotta.

 

TANSSI

Varhaisiän tanssikasvatus

Alle kouluikäisten lasten varhaisiän tanssikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden sekä kehon tuntemuksen ja hallinnan kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on lisäksi herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä turvallisessa oppimisympäristössä. Lapsi oppii liikkumaan ja tanssimaan samalla, kun hän oppii muita elämässä tarvittavia taitoja tanssien ja liikkuen. Opetuksessa korostetaan luovuutta ja yksilöllisyyttä sekä annetaan valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa.
Varhaisiän tanssikasvatuksen tunteja ovat: babytanssi (3–12 kk), lastentanssi (ikäryhmät 3–6 -vuotiaille), katutanssi (5–6 -vuotiaille) , tanssimuskari (4- ja 5-vuotiaat) ja tanssimix (6–8 -vuotiaille).

Tanssin perusopinnot

Tanssin perusopintojen tarkoituksena on tanssitaiteen keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opintojen tavoitteena on, että oppilas luo omakohtaisen, kokemuksellisen suhteen tanssiin ja sitä kautta sitoutuu pitkäjänteiseen työskentelyyn tanssin parissa. Opintojen aikana oppilas harjoittelee ja kehittää valitsemansa tanssilajin tai -lajien keskeisiä fyysis-motorisia ja ilmaisullisia taitoja.

Tanssin perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja niitä opiskellaan pääsääntöisesti peruskoulun ajan.

Tanssin syventävät opinnot

Syventävien opintojen tarkoituksena on perusopinnoissa opittujen taitojen syventäminen sekä opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen oppilaan valitsemalla tavalla. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa tanssin laajan oppimäärän lopputyön.

Tanssin syventäviin opintoihin siirrytään perusopintojen täytyttyä. Tanssin syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia.

Aikuisten tanssiopinnot

Aikuisten tanssiopinnot tarjoavat mahdollisuuden kokea ja vaalia tanssin iloa sekä opiskella tanssia tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoitteena on, että oppilas rakentaa omakohtaisen suhteen tanssiin, rohkaistuu ilmaisemaan itseään kehollisesti ja muodostaa laaja-alaisen käsityksen tanssin muodoista, tehtävistä ja mahdollisuuksista erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opetussuunnitelma OPS

Lapin musiikkiopiston 1.8.2021 alkaen voimassa oleva opetussuunnitelma on päivitetty sivistyslautakunnan  kokouksessa 29.6.2021 § 105 Musiikin ja tanssin opintojen opetussuunnitelma.

Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt perusopintojen ja syventävien opintojen laajuuden, niiden valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Musiikin laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia, joista perusopintojen osuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. 

Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta tässä opetussuunnitelmassa määritellään perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet tavoitteineen, sisältöineen ja laskennallisine laajuuksineen. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä tietystä iästä alkaen musiikin hahmotusaineet (aloitusiästä tarkemmin kohdassa Musiikin perusopinnot). Instrumenttiopettaja huolehtii oppilaan opiskelun kokonaisuudesta ottaen huomioon opintojen integroinnin ja opettajien välisen yhteistyön.

Perusopintojen ensimmäisenä opintovuonna arvioimme oppilaan edellytyksiä opiskella tavoitteellisesti musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaan. Myöhemminkin lukuvuosittaisessa oppilaan ja opettajan välisessä palautekeskustelussa arvioidaan opiskelun sujumista. Jos tavoitteiden toteutumisessa on ongelmia, oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan mahdollisuuksista jatkaa harrastusta taiteen perusopetuksen laajassa tai yleisessä oppimäärässä ja heille annetaan tarvittaessa tietoa oppimäärän yksilöllistämisestä.

Enimmäisopiskeluaika Lapin musiikkiopistossa on perusopinnoissa yhdeksän vuotta ja syventävissä opinnoissa kolme vuotta. Aikuisten enimmäisopiskeluaika on perusopinnoissa kuusi vuotta ja syventävissä opinnoissa kolme vuotta. Perustellusta syystä voimme pidentää opiskeluaikoja.

Näiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021 lukien. Päivitetty opetussuunnitelma löytyy liitteenä.

Yleistä tietoa Lapin musiikki- ja tanssiopistosta

Lapin musiikki-ja tanssiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen oppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssi laajan oppimäärän mukaista opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille.

Musiikkiopisto on perustettu vuonna 1969, toimintansa se on aloittanut vuonna 1970. Päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä, sivutoimipisteet ovat Pellossa sekä Sodankylässä, minkä lisäksi opetuksessa hyödynnetään etäopetusta. Opisto tarjoaa opetusta myös aikuisopiskelijoille. Lapin Tanssiopisto yhdistyi Lapin musiikkiopistoon 1.1.2022 alkaen ja oppilaitoksen nimeksi muutettiin Lapin musiikki- ja tanssiopisto.

Opetuksemme lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteena hyvät valmiudet musiikin ja tanssin harrastamiseen ja tarvittaessa myös ammattiopintoihin. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintojen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintoja 800 tuntia ja syventäviä opintoja 500 tuntia.

Musiikin opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä musiikin hahmotusaineet. Instrumenttiopintoihin pyritään järjestämään valintakokeet, jossa perehdytään hakijan musiikillisiin valmiuksiin ja instrumentin soveltuvuuteen.  Toisessa Suomen musiikkioppilaitosten liiton SML:n jäsenoppilaitoksessa opiskeluut oppilas voi jatkaa opintojaan Lapin musiikki- ja tanssiopistossa anettuaan hyväksyttävän näytteen instrumentissaa. 

Tanssin opinto-ohjelmaan kuuluu eri tanssilajit oppilaan valinnan mukaan. Tanssiopintoihin oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Musiikissa instrumentteina ovat lähes kaikki länsimaiset akustiset soittimet, klassinen yksinlaulu, kosketinsoittimet, sähkökitara ja -sähköbasso sekä rummut. Yhteismusisointia harrastetaan orkestereissa, lied- ja oopperastudiossa, kamariyhtyeissä ja bändeissä. Tanssia voi opiskella mm. seuraavissa lajeissa: klassinen baletti, nykytanssi, showtanssi ja katutanssi.

Perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Syventävissä opinnoissa opiskeluaika on noin kolme vuotta. 

Varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatukseen voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. Varhaiskasvatukseen oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ikätasoittain. Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille opiskelijoille. Opintojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa. Tanssisa aikuisilla on oma opetussuunnitelma.

 

Konserttikalenteri
SoMe-kanavat
28.05.2022
Kansallisbaletin juhlagaala tänään livenä Stage24-palvelussa klo 18.40 alkaen! 🩰💗
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
25.05.2022
Tervetuloa huomenna kevään viimeiseen konserttiin Rovaniemen kirkkoon!
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
25.05.2022
Huomenna on vielä kevään viimeinen konsertti, tervetuloa Rovaniemen kirkkoon klo 15 nauttimaan helatorstain sävelistä.@roisrkmusiikki@lapinpianoseura@lapinmusiikkijatanssiopisto
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
25.05.2022
Näytökset ja konsertit ohi 👏🥰 Reksitkin vapaalla 🙌🥳 Kiitos ja kumarrus!
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
25.05.2022
Oppilaamme Ksenia Bullat ja Kiara Torres Niva edustivat hienosti Pohjois-Suomea Leevi Madetoja -pianokilpailussa! 🎹 Sarjan muut osanottajat olivat pääkaupunkiseudun lisäksi Turusta, Tampereelta, Oulusta, Vaasasta ja Savonlinnasta.
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
25.05.2022
🎹 Valtakunnallisen Leevi Madetoja -pianokilpailun neljäs päivä käynnistyy pian Oulussa. Tänään soittovuorossa ovat myös meidän opistomme edustajat, Ksenia Bullat ja Kiara Torres Niva. Kilpailu striimataan, linkki löytyy kilpailun etusivulta! Ksenia soittaa n. klo 10.30 ja Kiara n. klo 15.45. 🎶 https://www.oamk.fi/fi/oamk/oamkissa-tapahtuu/leevi-madetoja-pianokilpailu
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
24.05.2022
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen ensi lukuvuoden 2022–2023 tanssitunneille on auennut! Hyppää mukaan tanssin taiteen perusopetukseen 💛 Ilmoittautumaan pääset Eepoksen etusivun painikkeesta HAKEUDU OPPILAAKSI: lappi.eepos.fi #lapinmusiikkijatanssiopisto #taiteenperusopetus #tanssi
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
23.05.2022
Tunnelmia viime lauantain Hyppy kesään -kevätnäytöksestä ✨✨ #lapinmusiikkijatanssiopisto #taiteenperusopetus #tanssi #näytös
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
23.05.2022
Olihan meillä lauantai! Tanssia täydellä tunteella ja katsomolla – kiitos kaikille! 💙💙 Kuvassa taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistuksen saaneet tanssijat yhdessä Marin opettajansa kanssa. Onnea vielä 🌹❤️
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
22.05.2022
Tänään Espoon kulttuuritalon Tapiolasalissa kantaesitettiin Ninni Poijärven Harppusatu kauniina ja kimmeltävänä, neljänkymmenen harpistin voimin. Lieköhän Suomessa ollut aiemmin näin monta harpistia yhtäaikaa stagella? Mukana soittamassa oli myös Lapin musiikki- ja tanssiopiston oma harpisti Toivo Tervaskanto, ja hänen opettajansa Pauliina Kallio oli johtamassa upeaa harppuorkesteria. 💐🎵
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
Näytä lisää