Tietoa opiskelusta

account_balanceRovaniemen kuvataidekoulu

Henkilöt:

Rovaniemen kuvataidekoulun toimipiste

Rovaniemen kuvataidekoulu järjestää kuvataiteen opetusta iltapäivisin ja iltaisin.

Ympäryskoulujen toimipisteet ( PO 1-2 ryhmä)

Kuvataidekoulu järjestää opetusta myös peruskouluilla - heti koulupäivän jälkeen. Hirvaan, Nivavaaran ja Ounasrinteen peruskouluilla on mahdollista opiskella kuvataiteen perusopetusta kuvataidekoulun opetussuunnitelman mukaisesti.

Hirvaan koulu

Hirvaan koulussa on luokka-asteet 1-6.

Kemintie 1504, 97130 HIRVAS,

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nivavaaran koulu

Nivavaara koulu on alakoulu vuosiluokille 1-6. Lisäksi koulussa toimii kuntakohtaiset erityisopetuksen pienryhmät vuosiluokilla 1-9.

Asematie 1, 96900 SAARENKYLÄ,

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Ounasrinteen peruskoulu

Ounasrinteen peruskoululla on vuosiluokkien 1-9 opetusta.

Matkajängäntie 5, 96400 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kuvataidekoulu ottaa oppilaaksi eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Oppilaspaikkoja löytyy 4 -13 vuotiaille kuvataiteen harrastajille. Ilmoittautuminen kuvataidekouluun tapahtuu koulun Eepos-järjestelmän kautta. Varhaisiän opetuksen ryhmiin oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Perusopintoihin oppilaat otetaan ilmoittautumisen perusteella.  

Kuvataidekoulu järjestää opetusta myös peruskouluilla - heti koulupäivän jälkeen. Hirvaan, Nivavaaran ja Ounasrinteen peruskouluilla on mahdollista opiskella kuvataiteen perusopetusta kuvataidekoulun opetussuunnitelman mukaisesti.

Muualta paikkakunnalle muuttavat ja edellisessä kotipaikassaan kuvataidekoulua käyneet lapset ja nuoret pääsevät jatkamaan opiskelua Rovaniemen kuvataidekoulussa.

 

Opiskelun alettua

Oppilaat tarvitsevat tunneilleen työtakin ja mielellään myös sisäkengät, joita säilytetään koululla lukuvuoden ajan. Kuvataidekoulun tunnit alkavat ja loppuvat täsmällisesti. Mikäli lapsenne haetaan tunnilta tai tuodaan tunnille myöhemmin, sopikaa kaikista muutoksista opettajien kanssa erikseen.

Muutoksista esim. museokäynnit tai perutuista tunneista tiedotamme sähköpostilla tai tekstiviestillä. Toivomme teidän tästä syystä pitävän kaikki yhteystiedot ajan tasalla.

Kuvataidekoulun vuoden teema

Opintojen laajuus

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia. Perusopintoja edeltää varhaisiän taidekasvatus, jonka voi aloittaa joko 4-5 tai 6-vuotiaana.

Rovaniemen kuvataidekoulu voi järjestää taiteen perusopetusta myös aikuisille. Annettava opetus mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttamisen. Laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta järjestettäessä otetaan huomioon oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot.

Opintojen rakenne

Laajan oppimäärän opinnot kuvataiteessa koostuvat taiteenalan perusopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä varhaisiän taidekasvatuksesta. Kuvataidekoulu järjestää lisäksi myös varhaisiän taidekasvatusta alle kouluikäisille.

Laajan oppimäärän perusopintojen tarkoituksena on taiteenalalle keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen tarkoituksena on opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen.

Taiteenalan laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.

Kuvataidekoulun opetussuunnitelma

LUKUVUOSI 2022 - 2023

Syyslukukausi 11.8.2022 - 19.12.2022 (koulu alkaa normaalia aiemmin muuttokeskeytyksen vuoksi)

Kevätlukukausi 9.1.2023 - 30.5.2023

Syysloma vko 42,  17.10 - 23.10.2022

Keskeytys opetuksesta vko 48 ja 49, 28.11 - 9.12.22, muuton vuoksi

Talviloma vko 10,  6.3 - 12.3.2023

Pääsiäisvapaat 6.4 - 10.4.2023

Opetusta ei ole helatorstaina 18.5.2023 

Maanantai
Tiistai
 • PO 2A15 - 16:30
  Lisätiedot
 • PO 1B16:30 - 18
  Lisätiedot
 • PO 4B16:30 - 19
  Lisätiedot
 • PO 7-8 pajat Keramiikka16:15 - 18:45
  Lisätiedot
 • Syventävät PIMAGRA16:45 - 19:15
  Lisätiedot
Keskiviikko
 • Hirvas PO 1-314 - 15:30
  Lisätiedot
 • PO 3A15 - 16:30
  Lisätiedot
 • PO 4A16 - 18:30
  Lisätiedot
 • PO 2C16:45 - 18:15
  Lisätiedot
 • Syventävät PIMAGRA16:45 - 19:15
  Lisätiedot
Torstai
 • 6 vuotiaat15 - 16
  Lisätiedot
 • PO 1A15 - 16:30
  Lisätiedot
 • PO 5A16:30 - 19
  Lisätiedot
 • PO 6C16:30 - 19
  Lisätiedot
 • PO pajat 7-8 Maalaus16:30 - 19
  Lisätiedot
 • PO pajat 7-8 Valokuvaus16:30 - 19
  Lisätiedot
Perjantai
 • Nivavaara PO 1-312:15 - 13:45
  Lisätiedot
 • PO 3B15 - 16:30
  Lisätiedot
 • PO 5C15:30 - 18
  Lisätiedot
 • Syventävät Sininen16:30 - 19
  Lisätiedot

Rovaniemen kuvataidekoulun lukukausimaksut lukuvuonna 2019 -2020, alkaen 1.8.2018

 

Varhaisiän opetus

  Lukukausimaksu Materiaalimaksu Yhteensä

4 ja 5 vuotiaat, 45 min/opetuskerta 100€ 30€ 130€

6 – vuotiaat, 60 min/opetuskerta 110€ 30€ 140€

Vauvojen ja taaperoiden ryhmät, 
värikylpyryhmät 8 x lukukausi 100€
- 100€

 

Perusopinnot ja syventävät opinnot

  Lukukausimaksu Materiaalimaksu Yhteensä

Perusopinnot 130€ 30€ 160€

Syventävät opinnot 160€ 40€ 200€

 

Erikoiskurssit*, kesäkurssit*, 15–20 h

50 € /kurssi kuvataidekoulun oppilaalle, 100 € ulkopuoliselle

Lukukausimaksuista:

Oppilaspaikka on aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle.

Sisaralennus

Sisaralennus on 20 € lukukausimaksusta toisesta, kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita. Sisaralennus ei koske materiaalimaksua eikä vauva, taapero tai värikylpyryhmiä.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan lokakuussa ja kevätlukukausi helmikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta koulun/koulusihteerin kanssa. Mikäli laskun eräpäivää halutaan siirtää, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen laskun eräpäivää sähköpostitse.

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

*tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan 1.8.2018 alkaen liittyvät

Vauvojen värikylpy on vauva ja lapsiperheille suunnattu kuvataiteellinen työpaja. Se on elämyksellinen ja aisteja aktivoiva taideharrastus perheen pienimmille. Työpajassa edetään materiaalien, värien ja valon kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen. Vauvojen tekemiä jälkiä, visuaalisia eleitä ja toimintaa pidetään merkittävinä ja tärkeinä. Itsensä ilmaiseminen visuaalisesti on ihmiselle mielekästä ja tuottaa mielihyvää! Värikylpy tarjoaa kiireetöntä laatuaikaa monenlaisen tutkimisen ja taiteilun parissa lapselle ja hänen vanhemmilleen. Opetukseen voi osallistua joko oman vanhemman tai jonkun muun tutun ja turvallisen aikuisen kanssa.

Rovaniemen kuvataidekoulu järjestää Värikylpy-työpajoja lukukausittain. Keväällä 2023 alkaa sekä vauvojen että taaperoiden värikylpyryhmä. Ryhmät kokoontuvat kevään aikana perjantaisin kuusi kertaa; 24.3, 31.3, 14.4, 28.4, 12.5 ja 26.5.2023. Joka kerta aistitaan ja maalataan jonkin teeman mukaan ja kevään yhteinen ja kattava teema on pohjoinen kevät. Vauvojen värikylpy on klo 9:30-10:30 ja taaperoiden värikylpy klo 11-12.  

Ilmoittautuminen vauvojen värikylpyyn tapahtuu Eepos-asiointikanavan kautta, osoitteessa roikuvis.eepos.fi. Ilmoittautuminen kevään pajoihin aukeaa 8.2.2023. Klikkaa - Hakeudu oppilaaksi - värikylpy löytyy auki olevien ryhmien alta. Valitse värikylpyryhmä ja täytä tiedot. Saat sähköpostiisi varmennuksen. Hinta keväältä 100e.

Värikylpytyöpajoista voi tiedustella värikylpyohjaaja Eeva Vanhaselta, eeva.vanhanen@roiedu.fi, 050-315 1505

Veikko_joki_netti.jpg

Veikko Kallio, "Jäiden lähtö", taaperoiden värikylpy

Rovaniemen kuvataidekoulussa varhaisiän taidekasvatuksen lähtökohtana ovat lapsen elämismaailmaa koskettavat visuaalisen kulttuurin ilmiöt. Opetuksessa kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään monitaiteisesti ja leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta.

Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivien, kokeilevien ja taiteidenvälisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä. Varhaisiän opinnot voivat alkaa jo vauva tai taaperovaiheessa.

Rovaniemen kuvataidekoulu tekee yhteistyötä sekä musiikin että tanssin taiteen perusopetuksen kanssa ja kehittää tällä tavoin pienten lasten opetusta yhdessä. Tavoitteena on saada aikaan yhteinen Taaperoiden taidepolku –malli, jossa lapsi saa taiteidenvälistä opetusta jo aivan pienenä. 4-5-vuotiaiden ryhmät ovat 45 min / opetuskerta ja 6 v ryhmät ovat 60 min/opetuskerta. Opetuskertoja on vuosittain pääsääntöisesti sama opetusviikkomäärä, kuin perusopinnoissakin.

Kuvataiteen perusopintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista kuvataidekulttuurin aktiivisena toimijana. Koulutuksen järjestäjä määrittelee perusopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Taidesuhde

 

Opetuksen tavoitteena on:

 • Tukea oppilaan kuvailmaisun taitojen, taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen työskentelyn ja oman oppimisen reflektoinnin kautta.
 • Kannustaa oppilasta tekemään omia ratkaisuja, tunnistamaan innoituksen lähteitään ja perehtymään hänelle merkitykselliseen taiteeseen.
 • Tutustuttaa oppilas erilaisiin materiaaleihin, välineisiin, teknologioihin, ilmaisun keinoihin, taiteellisiin prosesseihin ja taiteiden välisiin työskentelytapoihin.

Visuaalinen lukutaito

Opetuksen tavoitteena on:

 • Innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen.
 • Ohjata oppilasta tutkimaan kuvan, median ja ympäristön visuaalista kieltä.
 • Ohjata oppilasta tarkastelemaan ja pohtimaan visuaalista kulttuuria teoksentekijän ja katsojan näkökulmasta.
 • Kannustaa oppilasta sanallistamaan ja perustelemaan tulkintojaan sekä kuuntelemaan ja arvostamaan toisten näkemyksiä.
 • Ohjata oppilasta perehtymään taiteen historiaan ja nykyhetkeen sekä tarkastelemaan taidetta kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta.

Osallisuus ja vaikuttaminen

Opetuksen tavoitteena on:

 • Ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin välittämiä viestejä ja niissä ilmeneviä arvoja.
 • Kannustaa oppilasta ottamaan omassa kuvailmaisussaan ja toiminnassaan huomioon esteettisiä, ekologisia, paikallisia ja eettisiä arvoja.
 • Tukea oppilasta kriittisen ajattelun ja rakentavan kyseenalaistamisen taitojen kehittämisessä.
 • Rohkaista oppilasta toimimaan erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.
 • Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ajatuksien, tulkintojen ja kannanottojen esittämiseen julkisissa ympäristöissä.

Kuvataiteen syventävien opintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen opintoja laajentamalla tai niitä painottamalla hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti ja valitsemiaan työtapoja käyttäen. Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja yhteiskuntaan. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Koulutuksen järjestäjä määrittelee syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Syventäviin opintoihin voi sisältyä vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.

Taidesuhde

Opetuksen tavoitteena on:

Syventää oppilaan ilmaisun taitoja ja taidekäsitystä oman tavoitteellisen kuvailmaisun ja hänelle merkityksellisen taiteen kautta.

Tukea oppilasta identiteetin rakentamisessa kuvallisen työskentelyn, kuvientulkinnan ja oppimisen reflektoinnin kautta.>

Ohjata oppilasta omien tavoitteiden mukaisissa työskentelyprosesseissa ja osaamisen kehittämisessä.

Rohkaista oppilasta erilaisten materiaalien ja teknologioiden sekä taiteiden välisten menetelmien ja lähestymistapojen käyttöön.

Vahvistaa oppilaan luottamusta omiin näkemyksiin ja ratkaisuihin sekä tukea häntä lopputyöprosessin toteuttamisessa.

Visuaalinen lukutaito
Opetuksen tavoitteena on:

Syventää oppilaan taitoa havainnoida visuaalista ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen.

Syventää oppilaan taitoa käyttää, lukea ja tulkita kuvan kieltä, kuvallisia muuttujia ja kuvallisen kerronnan keinoja.

Tukea oppilasta kuvallisessa ilmaisussa, pitkäjänteisessä harjoittelussa ja taitojen syventämisessä oppilaan omien tavoitteiden mukaisesti.

Rohkaista oppilasta erilaisten materiaalien ja teknologioiden sekä taiteiden välisten menetelmien ja lähestymistapojen käyttöön.

Syventää oppilaan taitoa tutkia, tulkita ja ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmiöitä tekijän, katsojan ja teoksen näkökulmista.

Ohjata oppilasta perustelemaan tulkintojaan ja arvostuksiaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kannustaa oppilasta syventämään taiteen historian, nykytaiteen ja visuaalisten alojen tuntemusta kartuttamalla siinä tarvittavaa yleissivistystä.

Osallisuus ja vaikuttaminen
Opetuksen tavoitteena on:

Ohjata oppilasta tarkastelemaan kriittisesti kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin välittämiä viestejä ja niissä ilmeneviä arvoja.

Kannustaa oppilasta pohtimaan esteettisten, ekologisten ja eettisten arvojen merkitystä omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.

Ohjata oppilasta kriittisen ajattelun syventämiseen sekä tarjota mahdollisuuksia uusien tulkintojen tekemiseen.

Vahvistaa oppilaan kykyä toimia yhdessä erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja ympäristöissä.

Ohjata oppilasta tuomaan esiin ajatuksiaan, tulkintojaan ja kannanottojaan julkisissa ympäristöissä.

Rovaniemen kuvataidekoulu on mukana hankkeessa, jossa kehitetään kuvataidekoulujen arviointikulttuuria.

Opinpolku näkyväksi arviointikulttuuria kehittämällä on seitsemän kuvataidekoulun yhteishanke, jossa kehitetään kuvataidekoulujen arviointikulttuuria ja toimintatapoja, joilla kuvataidekoulun oppilaan oppimista tehdään näkyväksi.

Vihdin kuvataidekoulu koordinoi hanketta ja muut hankkeeseen osallistuvat koulut ovat Espoon kuvataidekoulu, Forssan kuvataidekoulu, Keravan kuvataidekoulu, Lappeenrannan kuvataidekoulu, Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu ja Rovaniemen kuvataidekoulu. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeessa kehittämisen tavoitteena on opettajien tukeminen opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa ja arvioinnin toteuttamisessa. Hankkeessa jaetaan hyviä käytäntöjä ja hyödynnetään yhdessä havaittuja toimintamalleja paikallisessa kehittämistyössä.

Tunnistettuja hyviä käytäntöjä kootaan hankkeen päätteeksi myös pdf-julkaisuun. Hankkeen tuloksia esitellään lisäksi Kuvataidekoulujen liiton Syyspäivillä 2022, jolloin hyvät käytännöt jaetaan laajasti visuaalisten taiteiden koulujen käyttöön.


Kuvia oppilastöistä
Menneiden näyttelyiden julisteita
Ota yhteyttä

Rovaniemen kuvataidekoulun toimipiste

Rovaniemen kuvataidekoulu järjestää kuvataiteen opetusta iltapäivisin ja iltaisin.

Kuvataidekoulu sosiaalisessa mediassa
17.03.2023
Tervetuloa Rovaniemen kuvataidekoulun "Syke elää meissä" -näyttelyn avajaisiin Galleria Värinään lauantaina 18.3.23 klo 13-15! Näyttely on osa Kulttuuriyhdistys Valsan "Sykkeessä" näyttelysarjaa. SYKE ELÄÄ MEISSÄ Rovaniemen kuvataidekoulun oppilaiden taidetta 18.3 - 11.4.2023 Avajaiset la 28.3.2023 klo 13-15. #taiteenperusopetus #tpo #rovaniemenkuvataidekoulu #rovaniemenkulttuuri #sykkeessä #sykeeläämeissä
rovaniemen_kuvataidekoulu
17.03.2023
Tervetuloa Rovaniemen kuvataidekoulun "Syke elää meissä" -näyttelyn avajaisiin Galleria Värinään lauantaina 18.3 kello 13-15! Näyttely on osa Kulttuuriyhdistys Valsan "Sykkeessä"-näyttelysarjaa. Näyttely on auki 18.3 - 11.4. Syke elää meissä Rovaniemen kuvataidekoulun oppilaiden taidetta 18.3.-11.4.2023. Avajaiset la 18.3.2023 klo 13-15. SYKE ELÄÄ MEISSÄ Rytmi, vauhti ja pudotus, Sydämen syke ja uskallus. Syke elää meissä -näyttelyssä on esillä kuvataidekoululaisten oppilastöitä teemalla sykkeessä. Lapset ja nuoret ovat lähestyneet teemaan omasta elämismaailmastaan käsin tuomalla esiin mitä kaikkea syke ja sykkeessä olo heille merkitsee. Perusopintojen oppilaat ovat pohtineet teemaa yhdessä vauhdin hurman, elämän riemun ja pelottomuuden näkökulmasta. Työpajojen ja syventävien opintojen oppilaat ovat käsitelleet teemaa laajemmin ja omasta henkilökohtaisesta näkökulmastaan. Vaikka yhteneväisyyttä on, käsittelytapa on jokaisella oma. Henkilökohtaiset merkitykset ja oman taiteelliseen ajatteluun kehittäminen ovat ohjanneet tekemistä. Myös nuorten valitsema tekniikka on osa subjektiivista sykkeessä teeman käsittelyä ja taideilmaisua. Syke elää meissä –näyttelyssä on esillä piirustuksia, maalauksia, grafiikkaa, valokuvia, animaatio ja installaatio 10-17-vuotiailta kuvataidekoulun oppilailta. Galleria Värinä Hallituskatu 22, 2.krs 96200 Rovaniemi
Rovaniemen kuvataidekoulu
16.02.2023
Kuvataidekoululaisten oppilastöitä Muotoja ja värejä -näyttelyssä 17.2 - 22.3.2023 Lapin musiikki- ja tanssiopistolla. Jorma Eton tie 8B. Ovet auki ma-pe 9-20. Tervetuloa! #tpo #taiteenperusopetus #rovaniemenkuvataidekoulu
rovaniemen_kuvataidekoulu
10.02.2023
1-2v Taaperoiden värikylpyryhmä aloittaa pe 3.3.2023 Rovaniemen kuvataidekoululla! Ryhmä kokoontuu kevään aikana kuusi kertaa ja joka kerta aistitaan ja maalataan jonkin teeman mukaan. Kevään yhteinen teema on Lapin kevät. Värikylpymaalit ovat elintarvikepohjaisia ja turvallisia käyttää. Mukaan voi tulla oman vanhemman tai muun tutun ja turvallisen aikuisen kanssa. Kevään 2023 kerrat: 3.3 klo 11-12 24.3 klo 11-12 31.3 klo 11-12 14.4 klo 11-12 28.4 klo 11-12 12.5 klo 11-12 Ilmoittautuminen osoitteessa roikuvis.eepos.fi-> Hakeudu oppilaaksi-> valitse värikylpyryhmä. Tiedustelut eeva.vanhanen@roiedu.fi #vauvojenvärikylpy #taaperoidenvärikylpy #rovaniemenkuvataidekoulu
rovaniemen_kuvataidekoulu
10.02.2023
Vauvojen värikylpyryhmä aloittaa pe 3.3.2023 Rovaniemen kuvataidekoululla! Ryhmä kokoontuu kevään aikana kuusi kertaa ja joka kerta aistitaan ja maalataan jonkin teeman mukaan. Kevään yhteinen teema on Lapin kevät. Värikylpymaalit ovat elintarvikepohjaisia ja turvallisia käyttää. Mukaan voi tulla oman vanhemman tai muun tutun ja turvallisen aikuisen kanssa. Kevään 2023 kerrat: 3.3 klo 9:30-10:30 24.3 klo 9:30-10:30 31.3 klo 9:30-10:30 14.4 klo 9:30-10:30 28.4 klo 9:30-10:30 12.5 klo 9:30-10:30 Ilmoittautuminen osoitteessa roikuvis.eepos.fi-> Hakeudu oppilaaksi-> valitse värikylpyryhmä. Tiedustelut eeva.vanhanen@roiedu.fi #vauvojenvärikylpy #rovaniemenkuvataidekoulu
rovaniemen_kuvataidekoulu
21.12.2022
TULE OPPILAAKSI KUVATAIDEKOULUUN! Uusien oppilaiden haku on auki 31.12.22 osoitteessa roikuvis.eepos.fi. Koulu on juuri muuttanut uusiin ja hienoihin, koululle peruskorjattuihin tiloihin Alvar Aallon Lappiatalolle. Kuvataidekoulussa vieraillaan museoissa ja tehdään myös retkiä. Tässä koulun PO 1B ryhmä viime viikolla Korundissa. Olipa kiva näyttely! #taiteenperusopetus #tpo #rovaniemenkuvataidekoulu
rovaniemen_kuvataidekoulu
25.11.2022
ELÄIMIÄ Rovaniemen kuvataidekoulun oppilastöitä Lapin musiikki- ja tanssiopistolla 24.11.22 - 18.1.23. Jorma Eton tie 8B, Tervetuloa! #tpo #taiteenperusopetus #rovaniemenkuvataidekoulu
rovaniemen_kuvataidekoulu
22.11.2022
Kuvataidekoulu ottaa uusia oppilaita kevätlukukaudelle, joka alkaa 9.1.2023 uusissa tiloissa Lappiatalolla, os. Jorma Eton tie 8. Haku Eepoksen kautta roikuvis.eepos.fi #tpo #taiteenperusopetus #rovaniemenkuvataidekoulu
rovaniemen_kuvataidekoulu
28.10.2022
Rovaniemen kuvataidekoululaisten oppilastöitä Lapin musiikki- ja tanssiopistolla 28.10 - 22.11.2022. Jorma Eton tie 8B, ma-pe klo 9-20. Tervetuloa! #tpo #taiteenperusopetus #rovaniemenkuvataidekoulu
rovaniemen_kuvataidekoulu
10.10.2022
Kuvataidekoulun Rinnakkain -näyttely vielä 26.10 saakka Lapin musiikki- ja tanssiopistolla! Jorma Eton tie 8B, ma-pe 9-20. Tervetuloa! #rovaniemenkuvataidekoulu #taiteenperusopetus #tpo
rovaniemen_kuvataidekoulu
29.08.2022
1-2v. Taaperoiden värikylpyryhmä aloittaa pe 2.9.2022 Lapin musiikkiopistolla! Värikylpyryhmä kokoontuu syksyn aikana kuusi kertaa, joka toinen perjantai klo 11-12. Ilmoittautuminen osoitteessa roikuvis.eepos.fi -> Hakeudu oppilaaksi -> Ilmoittaudu. Hinta syksyltä 100e. Syksyn 2022 työpajojen teemat: 2.9 Veden äärellä 16.9 Keskellä kaupunkia 30.9 Syksyisessä metsässä 14.10 Liikenteen hulinassa 28.10 Talviunille käymässä 11.11 Taidemuseossa Värikylpytyöpajojen tiedustelut eeva.vanhanen@roiedu.fi, 050-315 1505
Rovaniemen kuvataidekoulu
29.08.2022
4-11kk Vauvojen värikylpyryhmä aloittaa pe 2.9.2022 Lapin musiikkiopistolla! Värikylpyryhmä kokoontuu syksyn aikana kuusi kertaa, joka toinen perjantai klo 9:30-10:30. Ilmoittautuminen osoitteessa roikuvis.eepos.fi -> Hakeudu oppilaaksi -> Ilmoittaudu. Hinta syksyltä 100e. Syksyn 2022 työpajojen teemat: 2.9 Veden äärellä 16.9 Keskellä kaupunkia 30.9 Syksyisessä metsässä 14.10 Liikenteen hulinassa 28.10 Talviunille käymässä 11.11 Taidemuseossa Värikylpytyöpajojen tiedustelut eeva.vanhanen@roiedu.fi, 050-315 1505
Rovaniemen kuvataidekoulu
Näytä lisää