Kuvataidekoulun tapahtumia
 
Tietoa opiskelusta

account_balanceRovaniemen kuvataidekoulu

Henkilöt:

Rovaniemen kuvataidekoulun toimipiste

Rovaniemen kuvataidekoulu järjestää kuvataiteen opetusta iltapäivisin ja iltaisin.

Ympäryskoulujen toimipisteet ( PO 1-2 ryhmä)

Kuvataidekoulu järjestää opetusta myös peruskouluilla - heti koulupäivän jälkeen. Hirvaan, Nivavaaran ja Ounasrinteen peruskouluilla on mahdollista opiskella kuvataiteen perusopetusta kuvataidekoulun opetussuunnitelman mukaisesti.

Hirvaan koulu

Hirvaan koulussa on luokka-asteet 1-6.

Kemintie 1504, 97130 HIRVAS,

Aukioloajat

Lue lisää

Nivavaaran koulu

Nivavaara koulu on alakoulu vuosiluokille 1-6. Lisäksi koulussa toimii kuntakohtaiset erityisopetuksen pienryhmät vuosiluokilla 1-9.

Asematie 1, 96900 SAARENKYLÄ,

Aukioloajat

Lue lisää

Ounasrinteen peruskoulu

Ounasrinteen peruskoululla on vuosiluokkien 1-9 opetusta.

Matkajängäntie 5, 96400 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Lue lisää

Kuvataidekoulu ottaa oppilaaksi eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Oppilaspaikkoja löytyy 4 -13 vuotiaille kuvataiteen harrastajille. Ilmoittautuminen kuvataidekouluun tapahtuu koulun Eepos-järjestelmän kautta. Varhaisiän opetuksen ryhmiin oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Perusopintoihin oppilaat otetaan ilmoittautumisen perusteella.  

Kuvataidekoulu järjestää opetusta myös peruskouluilla - heti koulupäivän jälkeen. Hirvaan, Nivavaaran ja Ounasrinteen peruskouluilla on mahdollista opiskella kuvataiteen perusopetusta kuvataidekoulun opetussuunnitelman mukaisesti.

Muualta paikkakunnalle muuttavat ja edellisessä kotipaikassaan kuvataidekoulua käyneet lapset ja nuoret pääsevät jatkamaan opiskelua Rovaniemen kuvataidekoulussa.

 

Opiskelun alettua

Oppilaat tarvitsevat tunneilleen työtakin ja mielellään myös sisäkengät, joita säilytetään koululla lukuvuoden ajan. Kuvataidekoulun tunnit alkavat ja loppuvat täsmällisesti. Mikäli lapsenne haetaan tunnilta tai tuodaan tunnille myöhemmin, sopikaa kaikista muutoksista opettajien kanssa erikseen.

Muutoksista esim. museokäynnit tai perutuista tunneista tiedotamme sähköpostilla tai tekstiviestillä. Toivomme teidän tästä syystä pitävän kaikki yhteystiedot ajan tasalla.

Kuvataidekoulun vuoden teema

Opintojen laajuus

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia. Perusopintoja edeltää varhaisiän taidekasvatus, jonka voi aloittaa joko 4-5 tai 6-vuotiaana.

Rovaniemen kuvataidekoulu voi järjestää taiteen perusopetusta myös aikuisille. Annettava opetus mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttamisen. Laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta järjestettäessä otetaan huomioon oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot.

Opintojen rakenne

Laajan oppimäärän opinnot kuvataiteessa koostuvat taiteenalan perusopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä varhaisiän taidekasvatuksesta. Kuvataidekoulu järjestää lisäksi myös varhaisiän taidekasvatusta alle kouluikäisille.

Laajan oppimäärän perusopintojen tarkoituksena on taiteenalalle keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen tarkoituksena on opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen.

Taiteenalan laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.

Kuvataidekoulun opetussuunnitelma

 LUKUVUOSI 2024 - 2025

Syyslukukausi 22.8.-20.12.2024

Kevätlukukausi 9.1.-30.5.2025

Syysloma vko 42, 14.10.-18.10.2024

Joululoma 21.12.2024-8.1.2025

Talviloma vko 10, 3.3.-9.3.2025

Pääsiäisloma 17.4.-21.4.2025

Opetusta ei ole 6.12.2024, 1.5.- 2.5.2025 eikä 29.5.2025

 

Kuvataidekoulun lukujärjestys syksy 2024
Maanantai
Tiistai
 • PO 2 Ounasrinne13:45 - 15:15
  Lisätiedot
 • PO 4A16-18:30
  Lisätiedot
 • PO 3B16:45-18:15
  Lisätiedot
 • PO 6B16:30-19:00
  Lisätiedot
 • PO 7-8 Maalauksen paja16:30-19
  Lisätiedot
Keskiviikko
 • PO 1-3 Hirvas14-15:30
  Lisätiedot
 • PO 3C16:30 - 18
  Lisätiedot
 • PO 4C16:30-19
  Lisätiedot
 • PO 6A16:45-19:15
  Lisätiedot
 • Syventävät Punainen linja PiMaGra 16:30-19
  Lisätiedot
Torstai
 • PO 2A15-16:30
  Lisätiedot
 • PO 1B16:45-18:15
  Lisätiedot
 • PO 5A16:45-19:15
  Lisätiedot
 • PO 7-8 Luovan kuvanveiston paja16:45-19:15
  Lisätiedot
 • Syventävät Sininen linja VaMe16:30-19
  Lisätiedot
Perjantai
 • Taaperoiden värikylpy9:30-10:30
  Lisätiedot
 • Vauvojen värikylpy11-12
  Lisätiedot
 • PO 1-3 Nivavaara 12:15-13:45
  Lisätiedot
 • PO 5B15-17:30
  Lisätiedot
 • PO 7-8 Median paja16 - 18:30
  Lisätiedot

Rovaniemen kuvataidekoulun lukukausimaksut lukuvuonna 2024 - 2025, alkaen 1.8.2024

 

Varhaisiän opetus

  Lukukausimaksu Materiaalimaksu Yhteensä

4 ja 5 vuotiaat, 45 min/opetuskerta 100€ 30€ 130€

6 – vuotiaat, 60 min/opetuskerta 110€ 30€ 140€

Vauvojen ja taaperoiden ryhmät, 
värikylpyryhmät 8 x lukukausi 100€
- 100€

 

Perusopinnot ja syventävät opinnot

  Lukukausimaksu Materiaalimaksu Yhteensä

Perusopintojen alkuopinnot (PO1 - PO3) 130€ 30€ 160€

Perusopinnot (PO4 - PO6) 150€ 30€ 180€

Perusopintojen pajat (PO7 - PO8) 150€ 30€ 180€

Syventävät opinnot 160€ 40€ 200€

 

Erikoiskurssit, kesäkurssit, 15–20 h

50 € /kurssi kuvataidekoulun oppilaalle, 100 € ulkopuoliselle

Lukukausimaksuista:

Oppilaspaikka on aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle. Ensimmäisen opetusviikon jälkeen osallistuminen on sitova. Mikäli oppilas haluaa keskeyttää opintonsa syyslukukauden lopussa, niin oppilaspaikka tulee irtisanoa kirjallisesti 15.12 mennessä (koulusihteerille tai koulunjohtajalle). Jos oppilaspaikkaa ei ole irtisanottu määräaikaan mennessä, peritään myös kevätkauden lukukausimaksu.

Sisaralennus

Sisaralennus on 20 € lukukausimaksusta toisesta, kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita. Sisaralennus ei koske materiaalimaksua eikä vauva, taapero tai värikylpyryhmiä.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan syyskuussa ja kevätlukukausi helmikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta koulun/koulusihteerin kanssa. Mikäli laskun eräpäivää halutaan siirtää, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen laskun eräpäivää sähköpostitse.

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka keskeyttää opintonsa kesken lukukauden peritään lukukausimaksu
täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden (lääkärintodistus), paikkakunnalta muuton tai muun painava syyn takia, voi
koulunjohtaja kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta maksusta. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea kirjallisesti koulunjohtajalta
vapaamuotoisella hakemuksella lukuvuoden alussa.

 

Vauvojen värikylpy on vauva ja lapsiperheille suunnattu kuvataiteellinen työpaja. Se on elämyksellinen ja aisteja aktivoiva taideharrastus perheen pienimmille. Työpajassa edetään materiaalien, värien ja valon kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen. Vauvojen tekemiä jälkiä, visuaalisia eleitä ja toimintaa pidetään merkittävinä ja tärkeinä. Itsensä ilmaiseminen visuaalisesti on ihmiselle mielekästä ja tuottaa mielihyvää! Värikylpy tarjoaa kiireetöntä laatuaikaa monenlaisen tutkimisen ja taiteilun parissa lapselle ja hänen vanhemmilleen. Opetukseen voi osallistua joko oman vanhemman tai jonkun muun tutun ja turvallisen aikuisen kanssa.

Rovaniemen kuvataidekoulu järjestää Värikylpy-työpajoja lukukausittain. Syksyllä 2024 alkaa sekä vauvojen että taaperoiden värikylpyryhmä. Ryhmät kokoontuvat syksyn aikana perjantaisin kuusi kertaa. Joka kerta aistitaan ja maalataan jonkin teeman mukaan. Vauvojen värikylpy on klo 11-12 ja Taaperoiden värikylpy klo 9:30-10:30.  

Ilmoittautuminen  värikylpyyn tapahtuu Eepos-asiointikanavan kautta, osoitteessa roikuvis.eepos.fi. Ilmoittautuminen syksyn pajoihin aukeaa syyskuun alussa. Klikkaa - Hakeudu oppilaaksi - värikylpy löytyy auki olevien ryhmien alta. Valitse värikylpyryhmä ja täytä tiedot. Saat sähköpostiisi varmennuksen. Hinta keväältä 100e.

Värikylpytyöpajoista voi tiedustella värikylpyohjaaja Eeva Vanhaselta, eeva.vanhanen@roiedu.fi, 050-315 1505

Veikko_joki_netti.jpg

Veikko Kallio, "Jäiden lähtö", taaperoiden värikylpy

Rovaniemen kuvataidekoulussa varhaisiän taidekasvatuksen lähtökohtana ovat lapsen elämismaailmaa koskettavat visuaalisen kulttuurin ilmiöt. Opetuksessa kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään monitaiteisesti ja leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta.

Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivien, kokeilevien ja taiteidenvälisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä. Varhaisiän opinnot voivat alkaa jo vauva tai taaperovaiheessa.

Rovaniemen kuvataidekoulu tekee yhteistyötä sekä musiikin että tanssin taiteen perusopetuksen kanssa ja kehittää tällä tavoin pienten lasten opetusta yhdessä. Tavoitteena on saada aikaan yhteinen Taaperoiden taidepolku –malli, jossa lapsi saa taiteidenvälistä opetusta jo aivan pienenä. 4-5-vuotiaiden ryhmät ovat 45 min / opetuskerta ja 6 v ryhmät ovat 60 min/opetuskerta. Opetuskertoja on vuosittain pääsääntöisesti sama opetusviikkomäärä, kuin perusopinnoissakin.

Kuvataiteen perusopintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista kuvataidekulttuurin aktiivisena toimijana. Koulutuksen järjestäjä määrittelee perusopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Taidesuhde

 

Opetuksen tavoitteena on:

 • Tukea oppilaan kuvailmaisun taitojen, taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen työskentelyn ja oman oppimisen reflektoinnin kautta.
 • Kannustaa oppilasta tekemään omia ratkaisuja, tunnistamaan innoituksen lähteitään ja perehtymään hänelle merkitykselliseen taiteeseen.
 • Tutustuttaa oppilas erilaisiin materiaaleihin, välineisiin, teknologioihin, ilmaisun keinoihin, taiteellisiin prosesseihin ja taiteiden välisiin työskentelytapoihin.

Visuaalinen lukutaito

Opetuksen tavoitteena on:

 • Innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen.
 • Ohjata oppilasta tutkimaan kuvan, median ja ympäristön visuaalista kieltä.
 • Ohjata oppilasta tarkastelemaan ja pohtimaan visuaalista kulttuuria teoksentekijän ja katsojan näkökulmasta.
 • Kannustaa oppilasta sanallistamaan ja perustelemaan tulkintojaan sekä kuuntelemaan ja arvostamaan toisten näkemyksiä.
 • Ohjata oppilasta perehtymään taiteen historiaan ja nykyhetkeen sekä tarkastelemaan taidetta kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta.

Osallisuus ja vaikuttaminen

Opetuksen tavoitteena on:

 • Ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin välittämiä viestejä ja niissä ilmeneviä arvoja.
 • Kannustaa oppilasta ottamaan omassa kuvailmaisussaan ja toiminnassaan huomioon esteettisiä, ekologisia, paikallisia ja eettisiä arvoja.
 • Tukea oppilasta kriittisen ajattelun ja rakentavan kyseenalaistamisen taitojen kehittämisessä.
 • Rohkaista oppilasta toimimaan erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.
 • Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ajatuksien, tulkintojen ja kannanottojen esittämiseen julkisissa ympäristöissä.

Kuvataiteen syventävien opintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen opintoja laajentamalla tai niitä painottamalla hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti ja valitsemiaan työtapoja käyttäen. Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja yhteiskuntaan. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Koulutuksen järjestäjä määrittelee syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Syventäviin opintoihin voi sisältyä vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.

Taidesuhde

Opetuksen tavoitteena on:

Syventää oppilaan ilmaisun taitoja ja taidekäsitystä oman tavoitteellisen kuvailmaisun ja hänelle merkityksellisen taiteen kautta.

Tukea oppilasta identiteetin rakentamisessa kuvallisen työskentelyn, kuvientulkinnan ja oppimisen reflektoinnin kautta.>

Ohjata oppilasta omien tavoitteiden mukaisissa työskentelyprosesseissa ja osaamisen kehittämisessä.

Rohkaista oppilasta erilaisten materiaalien ja teknologioiden sekä taiteiden välisten menetelmien ja lähestymistapojen käyttöön.

Vahvistaa oppilaan luottamusta omiin näkemyksiin ja ratkaisuihin sekä tukea häntä lopputyöprosessin toteuttamisessa.

Visuaalinen lukutaito
Opetuksen tavoitteena on:

Syventää oppilaan taitoa havainnoida visuaalista ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen.

Syventää oppilaan taitoa käyttää, lukea ja tulkita kuvan kieltä, kuvallisia muuttujia ja kuvallisen kerronnan keinoja.

Tukea oppilasta kuvallisessa ilmaisussa, pitkäjänteisessä harjoittelussa ja taitojen syventämisessä oppilaan omien tavoitteiden mukaisesti.

Rohkaista oppilasta erilaisten materiaalien ja teknologioiden sekä taiteiden välisten menetelmien ja lähestymistapojen käyttöön.

Syventää oppilaan taitoa tutkia, tulkita ja ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmiöitä tekijän, katsojan ja teoksen näkökulmista.

Ohjata oppilasta perustelemaan tulkintojaan ja arvostuksiaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kannustaa oppilasta syventämään taiteen historian, nykytaiteen ja visuaalisten alojen tuntemusta kartuttamalla siinä tarvittavaa yleissivistystä.

Osallisuus ja vaikuttaminen
Opetuksen tavoitteena on:

Ohjata oppilasta tarkastelemaan kriittisesti kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin välittämiä viestejä ja niissä ilmeneviä arvoja.

Kannustaa oppilasta pohtimaan esteettisten, ekologisten ja eettisten arvojen merkitystä omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.

Ohjata oppilasta kriittisen ajattelun syventämiseen sekä tarjota mahdollisuuksia uusien tulkintojen tekemiseen.

Vahvistaa oppilaan kykyä toimia yhdessä erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja ympäristöissä.

Ohjata oppilasta tuomaan esiin ajatuksiaan, tulkintojaan ja kannanottojaan julkisissa ympäristöissä.

LUONNON LUENTAA -HANKE

Rovaniemen kuvataidekoulu on mukana syksyllä 2023 alkavassa Luonnon luentaa -hankkeessa. Hanketta koordinoi Hyvinkään kuvataidekoulu ja muita kouluja ovat Aimokoulu (Hämeenlinna) ja Riihimäen nuorisoteatteri.

Hanke on saanut OPH:n valtionavustuksen. Hanke kestää 1,5 vuotta.

Hankkeen keskeiset tavoitteet 

-Edistää lasten ja nuorten kasvua yhteisön ja ryhmän vastuullisiksi, suvaitseviksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi jäseniksi taide- ja ympäristökasvatuksen keinoin.

-Vahvistaa lasten ja nuorten ajattelutaitoja ja empatiakykyä tarjoamalla tilaisuuksia monimuotoisille ihmisten, muiden eliölajien ja luonnon kohtaamisille.

-Harjoittaa lapset ja nuoret käyttämään taidetta yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä.

Tavoitetta edistetään mm. luomalla uusia, ulkona luonnossa sijaitsevia toiminta-, kohtaamis- ja oppimisympäristöjä. Näissä paikoissa lapset ja nuoret harjoittelevat fyysisen ja leikinomaisen toiminnan myötä toisten huomioimista ja kunnioittamista (ihmiset, muut lajit, luonto), rakentavaa yhteistyötä sekä pitkäjänteistä, prosessinomaista työskentelyä. Sitoutumisen aste ja osallisuuden tunne kasvavat pitkäkestoisten projektien aikana. Tämä puolestaan lisää parhaimmillaan keskittymiskykyä ja vähentää levottomuutta, jota ilmenee yhä enemmän myös kuvataidekoulujen ryhmissä.

 

Hankkeen aikataulua

Syksy 2023

• aloitus Tuulensuutalossa Viitasaarella 16-18.8
• kevään työpajojen ja retkien suunnittelua
• Hyvinkään kuvis ja Riihimäen nuorisoteatteri aloittavat jo työpajat

Kevät 2024

• 7-8.4 Aimokoulun tuottama työpaja eARTh-hankkeen kokemusten
pohjalta.
• 22.4 Artun kuviksen tuottama retkityöpaja, jonka ohjaa biologi Iiris
Kalliola (kaikki koulut mukana)

Syksy 2024


• elokuun alussa Leirikoulu koulujen isoimmille oppilaille Mustarindan taidetalossa Hyrynsalmella
• hankkeen sisältöjä käsitellään koulun opetuksessa
• julkaisun tuottaminen
• joulukuussa Villa Arttuun Hyvinkäälle dokumentaarinen näyttely

Hankkeesta toteutetaan julkaisu, sekä digitaalinen että painettu.

Hankkeessa on mukana Lapin Yliopiston kuvataidekasvatuksen projektiopiskelijoita.

 

LASTEN AALTO -HANKE

Rovaniemen kuvataidekoulu on saanut Lasten Aalto -hankkeen. Hanketta rahoittaa opetushallitus. Hanke kestää elokuusta 2024 joulukuuhun 2025. Rovaniemellä vietetään vuonna 2025 Aalto-juhlavuotta, kirjaston ja Lappia-talon täyttäessä pyöreitä vuosia ja Rovaniemen toimiessa kansainvälisen Alvar Aalto-kaupunkien verkoston puheenjohtajana sekä Alvar Aalto -viikon järjestäjänä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Rovaniemen Aalto vuoden ja Aalto viikon toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään kuvataidekoulun opetustoiminnassa Lasten Aalto -malli, joka julkaistaan digitaalisesti ja on hyödynnettävissä valtakunnallisesti.

 

Hankkeen keskeiset tavoitteet

1. Lisätä ja kehittää Rovaniemen kuvataidekoulun opettajien ammattitaitoa ja tietoisuutta lasten- ja nuorten arkkitehtuuri kasvatuksesta, sen menetelmistä, materiaaleista ja käytännön toteutuksesta. Luodaan opettajille kiinteämpi suhde erityisesti Alvar Aallon arkkitehtuuriin ja muotoiluun.
2. Luoda Rovaniemen kuvataidekoululle uusi lähestymistapa Alvar Aallon arkkitehtuuriin ja muotoiluun niin, että se olisi luonteva osa koulun opetusta kaiken ikäisille oppilaille. Tuottaa Lasten Aalto-pajoja koulun ulkopuolisille siten, että kuvataidekoulun oppilaat ovat mukana Aalto-tietoisuuden levittämisessä mm. oppaina.
3. Tehdä yhteistyötä Rovaniemen kaupungissa ja muualla Aallon perintöä ylläpitävien tahojen kanssa ja tehdä Aaltoa paremmin tunnetuksi lasten, nuorten ja heidän perheidensä keskuudessa.

 

Hankkeen aikataulua

Syksy 24 opettajien täsmäkoulutusta ja tutustumista jo olemassaolevaan Aalto-materiaaliin
Kevät 25 Lasten Aalto - mallin kehittelyä ja luomista lasten ja nuorten kanssa kuvataidekoulun opetustoiminnassa.
Syksy 25 Lasten Aalto mallin lanseeraus ja pajojen pitäminen Rovaniemen Alvar Aalto viikolla 29.9 - 5.10.25.

Rovaniemen kuvataidekoululla on opetussuunnitelmassa mediataide painotus. Lasten aalto malli tulee sisältämään muotoilu- ja rakentelu tekniikoiden lisäksi digitaalisia ja median työskentelytapoja osana arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta (esim. lisätty todellisuus ja mediataide.)

Tulokset ja hankkeen uudet pajat esitellään Rovaniemen Aalto viikolla syksyllä 2025. Hankkeesta tehdään joko julkaisu tai se esitellään digitaalisesti esim. blogissa.


Kuvia oppilastöistä
Menneiden näyttelyiden julisteita
Ota yhteyttä

Rovaniemen kuvataidekoulun toimipiste

Rovaniemen kuvataidekoulu järjestää kuvataiteen opetusta iltapäivisin ja iltaisin.

Kuvataidekoulu sosiaalisessa mediassa
07.06.2024
Syventävien opintojen Punaisen linjan PiMaGra 1 ryhmä on toteuttanut tänä keväänä maalaus kokonaisuuden tilaustyönä Rovaniemen kaupungin koulutuspalveluille. Teoksen lähtökohtana ovat saamelaiskulttuurista lähtöisin olevat Lapin kahdeksan vuodenaikaa. Pakkastalvi Hankikanto Jäiden lähtö Yötön yö Sadonkorjuu Ruska Ensilumi Kaamos Teos pääsee esille kaupungintalolle heti remontin valmistuttua. #rovaniemenkuvataidekoulu #taiteenperusopetus #tpo #rovaniemenkaupunki #kahdeksanvuodenaikaa #kahdeksanvuodenaikaa_lappi
rovaniemen_kuvataidekoulu
13.05.2024
Kuvataidekoulun kevään 2024 lopputyöt Musiikki- ja tanssiopiston portaikossa. #taiteenperusopetus #tpo #lopputyönäyttely #rovaniemenkuvataidekoulu
rovaniemen_kuvataidekoulu
13.05.2024
Kuvataidekoulun kevään 2024 lopputyöt kuvataidekoulun ala-aulassa. #taiteenperusopetus #tpo #rovaniemenkuvataidekoulu #lopputyönäyttely
rovaniemen_kuvataidekoulu
26.04.2024
LÄHDE MUKAAN TAITEEN IHMEELLISEEN MAAILMAAN! ILMOUTTAUDU KUVATAIDEKOULUUN! Rovaniemen kuvataidekoulun uusien oppilaiden haku on auki osoitteessa roikuvis.eepos.fi Paikkoja on hyvin seuraavissa ryhmissä: 4-5v -ryhmä (s.2019,2020) maanantaisin klo 15-15:45 PO 1B (s.2017) tiistaisin klo 15-16:30 PO 2A (s.2016) torstaisin klo 15-16:30 PO 3C (s.2015) keskiviikkoisin klo 16:30-18 Joitakin Paikkoja myös muissa ryhmissä. Jos nämä ajat eivät sovi, ole yhteydessä koulun kansliaan anita.lallo@roiedu.fi tai eeva.vanhanen@roiedu.fi #taiteenperusopetus #tpo #kuvataidekoulu #rovaniemenkuvataidekoulu #rovaniemenkaupunki #rovaniemi
rovaniemen_kuvataidekoulu
23.04.2024
Syventävien opintojen punaisen linjan (ryhmä 2) teosparit, maalaus ja veistos, Luontovoimaa teemalla. Tehtävänä oli tuoda esiin oma näkökulma koko lukuvuoden kestävään Luontovoimaa teemaan. Inspiraationa toimi Hanna Kannon Poimija -näyttely, jossa vierailtiin ennen työn aloitusta. #rovaniemenkuvataidekoulu #taiteenperusopetus #tpo
rovaniemen_kuvataidekoulu
08.04.2024
Kuvataidekoulun oppilaiden toinen kevätnäyttely, Luontovoimaa 2, Eläimet ja luonto 4.4.- 29.4.2024 kuvataidekoulun aulatiloissa sekä musiikki- ja tanssiopistolla. Tervetuloa! #tpo #taiteenperusopetus #kuvataidekoulu #rovaniemenkuvataidekoulu #rovaniemenkulttuuri
rovaniemen_kuvataidekoulu
28.03.2024
Rovaniemen kuvataidekoulu viettää pääsiäislomaa to 28.3 - ma 1.4.2024. Oikein hyvää pääsiäistä kaikille! 💐🥚💐💛 #rovaniemenkuvataidekoulu #tpo #taiteenperusopetus
rovaniemen_kuvataidekoulu
04.03.2024
Tällä viikolla ei ole kuvataidekoulullakaan tunteja. Oikein hyvää talvilomaa kaikille! Aurinkoa, lepoa ja reippailua tuleviin päiviin. 🌞 #rovaniemenkuvataidekoulu #tpo #taiteenperusopetus #rovaniemenkulttuuri #rovaniemenkaupunki
rovaniemen_kuvataidekoulu
01.03.2024
Tervetuloa kevättalven näyttelyyn Luontovoimaa 1. - Ihminen ja luonto 4.3 - 1.4.2024 Rovaniemen kuvataidekoululle #tpo #taiteenperusopetus #rovaniemenkuvataidekoulu #rovaniemenkulttuuri
rovaniemen_kuvataidekoulu
28.02.2024
Hyvää kalevalanpäivää kaikille Rovaniemen kuvataidekoululta. 📚🖼️ Ohessa teoskuva Kalevalan tarinoita töissään käsitelleen Archibald Bajoratin (1923-2010) näyttelystä aulassamme. Bajoratin grafiikan näyttely on vielä tänään auki. #rovaniemenkuvataidekoulu #tpo #taiteenperusopetus #rovaniemenkulttuuri #rovaniemenkaupunki
rovaniemen_kuvataidekoulu
26.02.2024
Tervetuloa talvitaideteoksen avajaisiin! Rovaniemen kuvataidekoulu on mukana Luonnon luentaa-hankkeessa, jonka työpajoissa on helmikuun lopulla tehty talvitaidetta muutamissa ryhmissä. Mukana ohjaamassa ovat olleet Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen projektiopiskelijat. Talvitaideteoksen teema on "Luonnon käänteinen vieraskirja". Teos rakentuu lumireliefistä sekä pienistä jäätageista. Avajaiset ovat pe 1.3.24 klo 15 kuvataidekoulun etupihalla. Siitä onkin sitten hyvä aloittaa talviloma. 🙂 Tervetuloa! #taiteenperusopetus #tpo #rovaniemenkuvataidekoulu #rovaniemenkaupunki #rovaniemenkulttuuri #luonnonluentaa
rovaniemen_kuvataidekoulu
18.01.2024
Tänään -33°C pakkasta 🥶, mutta kevättä kohti mennään! 😁 Rovaniemen kuvataidekoulu kevätlukukausi on juuri käynnistynyt. Muutamissa ryhmissä on vielä yksittäsiä paikkoja, mm. 7-8 -vuotiaiden PO 1 ryhmissä. Pikaiset ilmoittautumiset roikuvis.eepos.fi #rovaniemenkuvataidekoulu #tpo #taiteenperusopetus
rovaniemen_kuvataidekoulu
Näytä lisää