Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja varhaiskasvatuskerhoihin tehdään sähköinen hakemus verkkoasioinnin kautta.

Toimi näin:

1. Päätä, hakeeko lapsesi varhaiskasvatukseen, esiopetukseen vai varhaiskasvatuskerhoon. 

2. Alapuolella olevien pikalinkkien kautta pääset haluamasi palvelun sivulle. Klikkaa linkkiä ja pääset tutustumaan palveluun tarkemmin.

Haluaako lapsesi kunnalliseen päiväkotiin tai esiopetukseen? 
Haluaako lapsesi palvelusetelipäiväkotiin tai siellä järjestettävään esiopetukseen? 
Haluaako lapsesi kunnalliseen perhepäivähoitoon vai palveluseteliperhepäivähoitoon? 
Haluaako lapsesi varhaiskasvatuskerhoon tai avoimeen päiväkotiin? 

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. Maksu tarkistetaan vuosittain. Jos perheen tulot muuttuvat toimintavuoden aikana, ilmoita muutoksista sähköisen asioinnin kautta.

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu. Laskun kiinteä eräpäivä on kuukauden 26. päivä. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 

Lue lisää asiakasmaksuista Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksesta.

Voit arvioida kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuden asiakasmaksulaskurin avulla. Huomioithan, että laskurista saat suuntaa antavan maksun suuruuden.

Tulotietojen toimittaminen

Tee sähköinen tuloselvitys tai korkeimman maksuluokan hyväksyminen sähköisessä asioinnissa. Tuloliitteiden sallittuja tiedostomuotoja ovat .doc, .jpg, .jpeg, .pdf, .tiff, .xls ja liitteen  maksimikoko on 4 Mt.

Mikäli sinulla ei mahdollisuutta sähköisen tuloselvityksen tekemiseen, toimita tulotiedot varhaiskasvatuksen palveluohjauksen asiakassihteereille osoitteeseen Kairatie 75 D, 1. krs. 96190 Rovaniemi.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

Lue tarkemmat ohjeet tarvittavista tulo- ja verotustiedoista Rovaniemen kaupungin asiakasmaksuohjeistuksen luvusta 1.2.

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun 

Asiakasmaksua peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (toimintavuosi = elokuusta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun). Kun lapsen varhaiskasvatus alkaa elokuussa ja se jatkuu toimintavuoden loppuun keskeytyksettä, maksuton kuukausi on heinäkuu. Lapsi saa maksuttoman kuukauden riippumatta siitä, käyttääkö hän varhaiskasvatusta heinäkuussa vai ei. Mikäli varhaiskasvatus alkaa elokuun jälkeen tai on keskeytynyt toimintavuoden aikana, maksutonta kuukautta ei ole.

Poissaolot hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa seuraavissa tilanteissa:

 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua kyseiseltä kuukaudelta peritä lainkaan
 •  jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
 • jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
 • isyysrahajaksojen aikana lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen eikä asiakasmaksua tältä ajalta peritä (katso tarkemmat ohjeet Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöistä)
 • lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, asiakasmaksu peritään asiakassuhteen keston mukaisesti.

Kesäajan poissaolot 1.5. - 30.9.

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksessa lapsen ennaltailmoitetuista poissaoloista ei peritä asiakasmaksua kesäajalla (1.5.-30.9). Poissaolopäivistä ilmoitetaan sitovasti TietoEdun kautta 30.4 mennessä. Alennus edellyttää 30.4. voimassaolevaa asiakkuutta. Lisää tietoa poissaolojen vaikutuksesta asiakasmaksuihin löydät Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen luvusta 2.

Rovaniemellä esiopetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa sekä niissä palvelusetelipäiväkodeissa, joissa on esiopetuskelpoinen opettaja ja vähintään viisi esioppilasta. Esiopetus on maksutonta.

Esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia toimintavuodessa. Esiopetus totetutetaan pääsääntöisesti klo 9.00-13.00.  

Esiopetuksen lukuvuosi 2023-2024

Syyslukukausi 14.8.2023 - 20.12.2023
Kevätlukukausi 8.1.2024 - 31.5.2024.

Esiopetuksen loma-ajat:
syysloma 16. – 20.10.2023
joululoma 21.12.2023 – 7.1.2024
talviloma 4. – 10.3.2024

Vapaapäivät:
arkipyhien lisäksi 10.5.2023

Kaupungin päiväkodit

Hirvaan päiväkoti

Hirvaan päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Kivalonpuiston päiväkoti

Kivalonpuiston päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Kivikankaan päiväkoti

Kivikankaan päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Kivitaipaleen päiväkoti

Kivitaipaleen päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Käpymetsän päiväkoti

Käpymetsän päiväkoti on vuoropäiväkoti, joka on avoinna ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.

Meltauksen päiväkoti

Meltauksen päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta. Esiopetus järjestetään koulussa.

Mustikkaharjun päiväkoti

Mustikkaharjun päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Muurolan päiväkoti

Muurolan päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Naavametsän päiväkoti

Naavametsän päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Napapiirin päiväkoti

Napapiirin päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Ounasjoen päiväkoti

Ounasjoen päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Ounasmetsän päiväkoti

Ounasmetsän päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Pohjoissaamen kielipesä

Pohjoissaamen kielipesässä järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta.

Poropolun päiväkoti

Poropolun päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Päiväkoti Mäkiranta

Päiväkoti Mäkirannassa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Päiväkoti Väinämöinen

Väinämöisen päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Rantavitikan päiväkoti

Rantavitikan päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Rautiosaaren päiväkoti

Rautiosaaren päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Ruokolammen päiväkoti

Ruokolammen päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Saamenkielinen päiväkoti

Saamenkielisessä päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Saarenputaan päiväkoti

Saarenputaan päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Saaruanpuiston päiväkoti

Saaruanpuiston päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Sahanperän päiväkoti

Sahanperän päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Sahanperän päiväkoti / Ruijanpuisto

Sahanperän päiväkodin Ruijanpuiston ryhmissä järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta.

Talvitien päiväkoti

Talvitien päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Teerikallion päiväkoti

Teerikallion päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Vaaranlammen päiväkoti

Vaaranlammen päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Ylikylän päiväkoti

Ylikylän päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Yläkemijoen päiväkoti

Yläkemijoen päiväkodissa järjestetään koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä esiopetusta.

Palvelusetelipäiväkodit

Päiväkoti Asemapäällikkö

Päiväkoti Asemapäällikkö on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Aurelia

Päiväkoti Aurelia on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Hiirilimppu

Päiväkoti Hiirilimppu on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Kaarnikkametsä

Päiväkoti Kaarnikkametsä on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Lorupussi

Päiväkoti Lorupussi on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Lyyra

Päiväkoti Lyyra on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Ninnikka

Päiväkoti Ninnikka on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Pikkusuutari

Päiväkoti Pikkusuutari on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Pilke Englantilainen

Päiväkoti Pilke Englantilainen on Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Pilke Saarenkylä

Päiväkoti Pilke Saarenkylä on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Pilke Taikametsä

Päiväkoti Pilke Taikametsä on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Reppuressu

Päiväkoti Reppuressu on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Sunnarborg

Päiväkoti Sunnarborg on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Tenavatupa

Päiväkoti Tenavatupa on Rovaniemien kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Tiitiäinen

Päiväkoti Tiitiäinen on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palveluseteliyrittäjä.

Päiväkoti Touhula Korkalovaara

Päiväkoti Touhula Korkalovaara on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Touhula Ounasvaara

Päiväkoti Touhula Ounasvaara on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Touhula Vekarakylä

Päiväkoti Touhula Vekarakylä on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Touhula Vekaravaara

Päiväkoti Touhula Vekaravaara on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Touhula Vennivaara

Päiväkoti Touhula Vennivaara on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Päiväkoti Vihermetsän Muksut

Päiväkoti Vihermetsän Muksut on Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden yksityinen palvelusetelituottaja.

Katso varhaiskasvatuskerhojen esittelyvideo

Katso avoimen päiväkodin esittelyvideo

Varhaiskasvatuskerhot ja avoimet päiväkodit

Avoin päiväkoti Kairatie

Kairatien avoimessa päiväkodissa on toimintaa alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille.

Avoin päiväkoti Korkalonkatu

Perhepalvelukeskuksessa sijaitsevassa avoimessa päiväkodissa on toimintaa alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille.

Kairatien varhaiskasvatuskerho

Kairatien maksuton varhaiskasvatuskerho on tarkoitettu kotihoidossa oleville yli 3-vuotiaille lapsille.

Perhepalvelukeskus

Korkalonkadulla sijaitseva Perhepalvelukeskus palvelee lapsiperheitä monipuolisesti.

 

Aloituskäytännöt varhaiskasvatuksessa.png

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on merkittävä tapahtuma lapsen ja perheen elämässä. Ensimmäisen ikävuoden aikana lapsi on muodostanut kiintymyssuhteen omien tärkeiden ihmisten kanssa. Varhaiskasvatukseen siirtyessään, lapsen elämään tulee uusia aikuisia ja lapsia. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tehtävänä on luoda lapsen kannalta mahdollisimman turvallinen ja lapsen tarpeet huomioiva aloitus.

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ensimmäisten viikkojen aikana on tärkeää pitää päivärutiinit ja toimintatavat samanlaisina. Rutiinit luovat turvallisuutta ja ennakoitavuutta. Lapset reagoivat eri tavoin varhaiskasvatuksen aloittamiseen. Vuoropuhelu on  tässä vaiheessa  tärkeää  huoltajien ja varhaiskasvattajien kesken.

Hyvä yhteistyö perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Ennen varhaiskasvatuksen alkua järjestetään aloituskeskustelu ja sovitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaiset tutustumiskäynnit varhaiskasvatusryhmään.

Jos lapsella on tuen tarvetta, varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee tarvittaessa kotikäynnin jo ennen varhaiskasvatussijoituksen tekemistä. Tästä sovitaan huoltajien kanssa. Käynnin tarkoituksena on koota tarvittava tieto lapsen tuen tarpeista ja keskustella huoltajien kanssa lapselle sopivasta hoitomuodosta ja varhaiskasvatuksen toteuttamisen paikasta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja voi myös olla mukana aloituskeskustelussa yksikössä.

Lasten ja aikuisten infektioita voidaan vähentää tehostamalla arkipäivän hygieniakäytäntöjä, ja noudattamalla niitä johdonmukaisesti ja säännöllisesti. Kotona ja varhaiskasvatuksessa opituilla hygieniakäytännöillä on suuri merkitys lapsen terveydelle ja terveenä pysymiselle niin varhaiskasvatusiässä kuin myöhemmässäkin elämässä.

 Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä on käytössä hygienia ja infektioiden torjunta -ohjeistukset. Ohjeistusten tarkoituksena on antaa käytännön ohjeita, joiden avulla on saavutettu hyviä tuloksia lasten sairastavuuden vähentämiseksi. Ohjeistukset perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa -oppaaseen.

Kotien ja varhaiskasvatuksen yhteinen tavoite on edistää lapsen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia, kasvua ja kehittymistä. Lasten infektioiden ehkäisyä toteutetaan yhteistyössä lasten huoltajien kanssa. Huoltajat saavat tiedotteen hyvistä arkipäivän hygieniakäytännöistä kotona ja päivähoidossa

Miten ilmoitan tulotiedot?
 1. Mene nykyisten asiakkaiden sähköiseen asiointiin. 
 2. Klikkaa huoltajan nimeä --> Avautuu sivu, jonka alareunassa on kohta Tuloselvitys
 3. Voit lisätä tarvittavat tuloliitteet joko molemmille huoltajille tai vain toiselle, jos vain toisen tulot ovat
  muuttuneet. 
  HUOM! Vaikka toisen huoltajan tulotiedot eivät ole muuttuneet, täytyy silti merkitä kummallekin päivämäärä kohtaan "Tiedot voimassa alkaen". Jos päivämäärä puuttuu, ohjelma ei lähetä tulotietoja.

 Tuloliitteiden sallittuja tiedostomuotoja ovat .doc, .jpg, . jpeg, .pdf, .tiff, .xls ja liitteen
maksimikoko on 4 Mt. Sähköinen asiointi toimii Google Chrome, Edge Chromium ja Mozilla Firefox 3.5 -selaimilla tai uudemmilla. Valitettavasti sähköinen ei toistaiseksi vielä tue täysin puhelimella tai tabletilla tehtäviä toimintoja.

Miksi sähköisessä asioinnissa ei ole Tuloselvitys-kohtaa?
 1. Tarkista, että olet mennyt sähköiseen asiointiin nykyisten asiakkaiden linkin kautta.
 2. Tarkista, että olet valinnut huoltajan välilehden, et Meidän perhe -välilehteä.
Kenen tulot huomioidaan varhaiskasvatusmaksun määrittelyssä?

Tuloihin huomioidaan vanhemman/vanhemman kanssa asuvan avo- tai aviopuolison tulot, vaikka hän ei olisikaan biologinen vanhempi. Myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten saamat elatusmaksut huomioidaan tuloihin siihen perheeseen, jossa on lasten virallinen osoite.

Lue tarkemmin toimitettavista tulotiedoista Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksesta luvusta 1.2.

Miksi tuloselvitys ei lähde eteenpäin?

Kun olet sähköisessä asioinnissa tekemässä tuloselvitysta, sinun  täytyy merkitä kummallekin huoltajalle päivämäärä kohtaan "Tiedot voimassa alkaen". Näin pitää tehdä, vaikka vain toisen tulotiedot ovat muuttuneet. Jos päivämäärä puuttuu, ohjelma ei lähetä tulotietoja. 
Voit lisätä tarvittavat tuloliitteet joko molemmille huoltajille tai vain toiselle, jos vain toisen tulot ovat muuttuneet. Tuloliitteiden sallittuja tiedostomuotoja ovat .doc, .jpg, . jpeg, .pdf, .tiff , .xls ja liitteen maksimikoko on 4 Mt. Palvelu toimii Chrome, Mozilla Firefox 3.5 ja Internet Explorer 7 -selaimilla tai uudemmilla. Valitettavasti ohjelma ei vielä toistaiseksi tue täysin puhelimella tai tabletilla tehtäviä toimintoja.

 
Miten isyysvapaa vaikuttaa asiakasmaksuun?

Varhaiskasvatus muutetaan maksuttomaksi siltä ajalta, jonka lapsi on kotona isyysrahakaudella. Kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Huoltajan tulee esittää Kelan päätös myönnetystä isyysrahakaudesta yksikön johtajalle. Isyysrahakaudesta johtuva poissaolo on ilmoitettava kirjallisesti varhaiskasvatusyksikköön viimeistään kahta viikkoa ennen alkamispäivää. Lapsella ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatusta isyysrahakauden aikana.

Maksuttomuus ei koske sisaruksia, vaikka he olisivat poissa isyysloman ajan.

Missä voin hyväksyä korkeimman maksuluokan?
Korkeimman maksuluokan voit hyväksyä nykyisten asiakkaiden sähköisessä asioinnissa Tuloselvitys-kohdassa. Löydät linkin sähköiseen asiointiin varhaiskasvatuspalveluiden etusivulta.
Mistä löydän varhaiskasvatuspaikkapäätöksen sähköisessä asioinnissa?
 1. Mene sähköiseen asiointiin Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen nykyisille asiakkaille -linkin kautta.
 2. Mene Päätökset-välilehdelle. 
 3. Klikkaa auki se lapsi, jonka päätöstä haluat tarkastella.

Lisätietoa ja kuvalliset ohjeet löydät sähköisen asioinnin asiakasohjeesta.

Miten saan TietoEdun käyttööni?

TietoEdun käyttöoikeus alkaa, kun olet asiakkaana päiväkodissa. 
TietoEdua voit käyttää maksuttoman mobiilisovelluksen TietoEdun kautta tai verkkosivuiltamme löytyvät selainlinkin kautta.
Suosittelemme käyttämään mobiilisovellusta, niin saat esimerkiksi päiväkodin tiedotteet suoraan mobiililaitteellesi. Mikäli hyväksyt sovelluksen ilmoitukset, saat päiväkodin viesteistä myös herätteen mobiililaitteellesi.

Missä päiväkodeissa on kaksivuotista esiopetusta?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut kokeilutoimipaikat. Rovaniemeltä kokeiluun on valittu Hirvaan päiväkoti, Naavametsän päiväkoti, Päiväkoti Väinämöinen ja Saarenputaan päiväkoti. Kokeilu perustuu lakiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020).

Lisätietoa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta löytyy mm.  opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla olevaan "Kysymyksiä ja vastauksia esiopetuksen kokeilusta".

Sain päätöksen lapseni kuulumisesta koeryhmään. Mitä se tarkoittaa?

Lapsesi kuuluu kaksivuotisen esiopetuskokeilun koeryhmään. Koeryhmään on valittu ne lapset, jotka tällä hetkellä ovat varhaiskasvatuksessa kokeilutoimipaikoissa tai eivät vielä ole varhaiskasvatuksessa, mutta asuvat kokeilutoimipaikan lähellä (Kokeilulaki 5§).

Voit valita, osallistuuko lapsesi kokeilutoimipaikassa järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen. Tee hakemus päätöksen mukana tulleen ohjeistuksen mukaisesti. Jos et halua lapsesi osallistuvan kokeilulain mukaiseen esiopetukseen, tulee sinun huolehtia siitä, että lapsi saavuttaa esiopetuksen tavoitteet muutoin, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai kotona. Silloin lapsi voi osallistua edelleen varhaiskasvatukseen ja yhden lukuvuoden kestävään esiopetukseen 6-vuotiaana. 

Vaikka perhe valitsisi muun tavoitteet saavuttavan toiminnan, lapsi kuuluu edelleen kokeilun koeryhmään ja hänestä tallennetaan kokeilun osallistumistietoja Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin. Kokeilulakiin perustuen huoltaja ei voi kieltäytyä siitä, että edellä kerrottuja tietoja tallennetaan kokeilurekisteriin.

Jos lapsesi meneekin muuhun kuin kokeilupäiväkotiin, sinun ei tarvitse tehdä toimenpiteitä. Lapsesi osallistuu normaaliin varhaiskasvatukseen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja osallistuu yksivuotiseen esiopetukseen seuraava vuonna.

 
Sain päätöksen lapseni kuulumisesta verrokkiryhmään. Mitä se tarkoittaa?

Lapsesi kuuluu kaksivuotisen esiopetuskokeilun verrokkiryhmään. Verrokkiryhmän muodostavat ne 2016 ja 2017 syntyneet rovaniemeläiset lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään (Kokeilulaki 5§). Lapsesi voi osallistua tarpeen mukaan varhaiskasvatukseen ja yksivuotiseen esiopetukseen. Jos lapsesi on jo varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatus jatkuu varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti samoin periaattein kuin tähänkin saakka. 

Verrokkiryhmästä ei voi vaihtaa koeryhmään, vaikka lapsen varhaiskasvatuspaikka vaihtuisikin kokeilupäiväkotiin. Verrokkiryhmäpäätös on postitettu myös niille perheille, joiden vuonna 2016 tai 2017 syntynyt lapsi ei vielä ole varhaiskasvatuksen piirissä.

Verrokkiryhmään kuuluvista tallennetaan osallistumistietoja Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin. Kokeilulakiin perustuen huoltaja ei voi kieltäytyä siitä, että edellä kerrottuja tietoja tallennetaan kokeilurekisteriin.

Mitä tarkoittaa lapsen kuuluminen seurantatutkimuksen piiriin?

Sekä koe- että verrokkiryhmän lapset ovat mukana seurantatutkimuksessa. Tutkimuksen kohteena on kokeilun tarkoituksen toteutuminen, ja siinä tarkastellaan muun muassa kokeilun järjestämistä kunnissa, kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksia lapsiin sekä henkilöstön, huoltajien ja lasten kokemuksia. Tutkijat ovat mahdollisesti yhteydessä huoltajiin seurantatutkimuksesta.

 

Onko kokeilutoimintaan osallistuvalla lapsellani oikeus koulumatkaetuuteen?
Voit hakea lapsellesi koulumatkaetuutta, mikäli hän ei ennen tai jälkeen esiopetuksen alkamista tarvitse varhaiskasvatusta. Koulumatkaetuutta ei ole mahdollista saada varhaiskasvatukseen tai sieltä kotiin.

Kokeilussa kuljetuksiin tarkoitettu koulumatkaetuus on ensisijaisesti avustus, joka myönnetään perheelle. Lähtökohtaisesti perheen tulee siis itse kuljettaa lapsi kaksivuotiseen esiopetukseen. Toissijaisena vaihtoehtona on kunnan järjestämä kuljetus. 
Lapsen oikeutta koulumatkaetuuteen harkitaan kokeilussa samojen kriteereiden mukaan kuin 1-vuotisessa esiopetuksessa. Kriteereistä säädetään perusopetuslain 32 §:ssä. Kuljetusperiaatteet ovat varhaiskasvatuksen verkkosivuilla.
 
Vaikuttaako kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu lapsen koulun aloittamiseen?
Kaksivuotinen esiopetus ei vaikuta koulun aloittamiseen. Koulupaikka määräytyy nykyisten käytäntöjen mukaisesti eli lapselle osoitetaan paikka lähikoulusta. Perusopetus järjestetään kaikille lapsille perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.
Mistä löydän kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman?
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet löytyvät opetushallituksen verkkosivuilta. Rovaniemen paikallinen opetussuunnitelma julkaistaan varhaiskasvatuksen verkkosivuilla sivistyslautakunnan hyväksymispäätöksen jälkeen.
Miten ilmoitan lapseni kouluun?

Toinen lapsen huoltajista saa sähköpostin kautta lapsen tulevasta koulusta koulukirjeen. Kirje sisältää Wilma-linkin ja avainkoodin ensimmäistä Wilma-kirjautumista varten.
-Kirjaudu Wilmaan linkin kautta.
-Anna Wilmassa ohjeen mukaan sähköpostiosoitteesi  ja toimi ohjelman ohjeiden mukaan saadaksesi luodaksesi omat henkilökohtaiset tunnuksesi.
-Kun olet luonut itsellesi käyttäjätunnukset ja salasanan Wilmaan, pääset tekemään oppilasilmoituksen. 

Klikkaa tätä linkkiä, niin näet kuvalliset ohjeet huoltajan käyttäjätunnuksen saamista ja oppilasilmoituksen tekemistä varten. Huomaa, että ensimmäisenä käyttäjätunnuksen tehnyt huoltaja lisää lapsen toisen huoltajan Wilmaan.

Jos et ole saanut tammikuun loppuun mennessä sähköpostiin koulukirjettä, ota yhteyttä lähimmän koulun rehtoriin.

Jos lapsi aloittaa koulun kesken lukuvuotta, ota yhteyttä lähimman koulun rehtoriin.

 

Miten haen lapselleni iltapäiväkerhopaikkaa?

Tee sähköinen hakemus Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.

roomVarhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Käyntiosoite
Kairatie 75 D 96190 Rovaniemi
Postiosoite
PL 8216 96101 Rovaniemi
Puhelin:
Tehtävä:
Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen Palveluohjaus klo 9-14 puh. 016-322 6600
Kuoksa Tarja
Palvelualuepäällikkö
phone0163228522
phone0405783408
Ylin varhaiskasvatuksen johtaja
Pihlaja Päivi
Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija
phone0163228554
phone0405031586
Davidila Risto
Palveluesimies
phone0163226806
phone0503752649
Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluesimies
Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lue lisää
Puh. +358 16 3226600
Pyydä apua -nappi

pyyda-apua-final-250pikselia.png

Pyydä apua!

Pyydä apua on lapsiperheille ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Nappia painamalla avautuu yhteydenotto lomake, jolla voit kysyä neuvoa tai pyytää apua omaan tai läheisesi tilanteeseen liittyen. Yhteydenottoihin vastaavat Rovaniemen perhekeskuksen työntekijät lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Vastaamme mahdollisimman pian, viimeistään 1-2 arkipäivän aikana.
Avaa Pyydä apua! -lomake tästä