Palvelu

10-luokka (lisäopetusluokka)

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

10-luokalla noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa, jonka lisäksi jokaiselle oppilaalle laaditaan oma henkilökohtainen opetussuunnitelma opintojen alkaessa. 10-luokalla opetukseen käytettävä tuntimäärä on keskimäärin 30 tuntia viikossa. Lukuvuoden aikana oppilaat pääsevät tutustumaan työelämään työssäoppimisjaksojen (TOP) myötä.

Rovaniemellä perusopetuksen lisäopetusta järjestetään Korkalovaaran peruskoulussa.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

  • Kysy koulun opinto-ohjaajalta opetuksesta ja siihen hakeutumisesta.
  • Katso hakuaika Opintopolusta (yleensä toukokuun puolesta välistä heinäkuun puoleen väliin).
  • Hae 10-luokalle (lisäopetukseen) sähköisesti Opintopolun kautta.
  • Vastaanota paikka määräaikaan mennessä.

Hakukelpoisia ovat kuluvana tai edellisenä vuonna peruskoulunsa päättäneet nuoret, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa.

Kymppiluokalle eli perusopetuksen lisäopetukseen voivat hakea kuluvana tai edellisenä vuonna peruskoulunsa päättäneet nuoret, jotka eivät ole saaneet toisen asteen opiskelupaikkaa lukiosta tai ammatillisista oppilaitoksista tai ovat jättäneet tarjotun opiskelupaikan käyttämättä.

Kymppiluokan tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä. Oppilas voi kymppiluokalla korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.

Kymppiluokan opetus kestää lukuvuoden ajan. Sitä annetaan vähintään 1100 tuntia. Opetukseen voi kuulua myös työelämään tutustumista sekä yhteiskuntatietojen ja -taitojen kartuttamista.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelun asiointikanavat

Korkalovaaran peruskoulu

Yhtenäinen peruskoulu, jossa ovat luokka-asteet 1-10. Koulussa järjestetään myös joustavaa perusopetusta (JOPE).

Miehentie 12, 96100 ROVANIEMI

Aukioloajat

Lisätietoja
Asiasanat
lisäopetus, peruskoulu, perusopetus

Aiheeseen liittyviä uutisia