Palvelu

Adoptioneuvonta

Palvelun toteuttaa
Pelastakaa Lapset Ry
Palvelun kieli
Suomi

Adoptio, eli lapseksi ottamisella lapsen biologisen vanhemman oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät adoptiovanhemmalle. Adoptiosuhde on purkamaton. Lapsen adoptio edellyttää adoptioneuvontaa. Rovaniemen kaupunki järjestää adoptioneuvontaa rovaniemeläisille.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ota yhteys Pelastakaa Lapset Ry:n Pohjois-Suomen aluetoimistoon tai Perheoikeudellisten palvelujen palveluesimieheen.

Adoptioneuvontapalvelua tarvitseva asuu rovaniemellä. Adoption edellytyksiin kuuluu että adoptiota harkitsevan henkilön olosuhteet on selvitetty.

Jos toivot yksin tai yhdessä aviopuolisosi kanssa adoptiolasta, sinun tai teidän tulee hakeutua adoptioneuvontaan. Neuvontaa voivat antaa kunnat ja luvan saaneet alan järjestöt. Adoption eli lapseksiottamisen tarkoituksena on edistää lapsen etua.

Adoptioneuvonnassa autetaan hakijoita arvioimaan valmiuksiaan adoptiovanhemmiksi ja valmistautumaan vanhemmuuteen. Neuvonnassa selvitetään, ovatko adoption edellytykset olemassa ja onko edellytyksiä sopia lapsen ja tämän aikaisempien vanhempien yhteydenpidosta.

Adoptioneuvonnassa hakijat ohjataan hakemaan adoptiolupaa ja tarvittaessa hakemaan kansainvälistä adoptiopalvelua. Neuvojien tehtäviin kuuluu myös huolehtia lasten sijoittamisesta adoptioperheisiin. Lapsen sopeutumista uuteen perheeseen tuetaan ja seurataan.

Adoptiolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120022

Palvelun asiointikanavat

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudelliset palvelut sijaitsevat kaupungin keskustassa.

Hallituskatu 26, 4. krs, 96101 ROVANIEMI,
PL 8216

Aukioloajat

Aukioloajat ajanvarauksella
Ma - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
adoptio, adoptioneuvonta (sosiaalipalvelut)