Palvelu

Aikuislukiokoulutus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

  • Ilmoittaudu opiskelijaksi henkilökohtaisesti koulun kansliassa.
  • Toimita ilmoittautumisen yhteydessä koululle viimeisin koulutodistus ja varmenna henkilöllisyys.

Kursseille ilmoittautuminen

  • Ilmoittaudu kursseille jakson alussa.

Opintosuunnitelman laatiminen

  • Varaa aika opinto-ohjaajalta henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaa varten.

Lisätietoja opiskelusta ja siihen hakeutumisesta saat lukion opinto-ohjaajalta, koulusihteeriltä tai lukion rehtorilta.

Rovaniemen aikuislukion lukio-opiskelijaksi voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on keskikoulun tai peruskoulun päättötodistus tai vastaavat opinnot. Ikärajoissa voidaan erityissyistä joustaa tapauskohtaisesti. Rovaniemen aikuislukion perusopetuspalvelut ovat 1.8.2020 alkaen siirtyneet Rovala-opiston järjestämisvastuulle.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Rovaniemen aikuislukiossa sekä aikuisten että päivälukiolaisten tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Aineopiskelijat maksavat kurssimaksun.

Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen voivat osallistua aikuiset, jotka haluavat suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä. Voit opiskella aikuislukiossa töiden ohella.

Voit myös suorittaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun tai korottaa aiemmin suoritettuja arvosanoja. Opiskelijan aiemmin hankkimat tiedot, taidot ja osaaminen otetaan huomioon, jos ne vastaavat opetussuunnitelman sisältöjä.

Koko lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus 88 opintopistettä.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää lukiokoulutuksen järjestämislupaa. Opetusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja eräät muut toimijat, kuten kansanopistot.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Palvelun asiointikanavat

Koulutuspalveluiden hallinto

Koulutuspalveluiden hallinnon yhteystiedot ja aukioloajat.

Metsäruusuntie 18, 96400 ROVANIEMI,

Aukioloajat

00:00 - 00:00

Aukioloajat
Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja

Lyseonpuiston lukio

Lyseonpuiston lukio sijaitsee Rovaniemen keskustassa. Lukiossa toimii myös erillinen kuvataidelinja, IB-lukio sekä Rovaniemen aikuislukio.

Ruokasenkatu 18, 96200 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Lisätietoja

Rovaniemen aikuislukio

Rovaniemen aikuislukio toimii Lyseonpuiston lukion tiloissa Rovaniemen keskustassa.

Ruokasenkatu 18, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Lisätietoja
Asiasanat
aikuislukiot, lukio, lukiokoulutus