Palvelu

Apuvälinepalvelut

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi,Englanti

- Apuvälinepalvelut on osa lääkinnällistä kuntoutusta ja sen tavoitteena on tukea asiakkaiden omatoimisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia kun

selviytyminen jokapäiväisestä elämästä on rajoittunut sairaudesta tai vammasta johtuen.

- Apuvälineiden lainaus perustuu asiantuntijan tekemään yksilölliseen arvioon apuvälineen tarpeesta.

- Apuvälinepalveluihin kuuluu apuvälineiden tarpeen arviointi, sovitus, kokeilu, muutostyöt, käytön opetus sekä lainaus ja apuvälineen huolto.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Apuvälinepalveluiden toimipisteessä tai puhelinpalvelussa voi asioida aukioloaikoina ilman ajanvarausta.

Apuvälineiden myöntämisen perusteena käytetään Lapin sairaanhoitopiirin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita.

Fysioterapeutti tai toimintateraputti arvioi apuvälineen tarpeen. Erityisapuvälineisiin, kuten sähkösäätöisiin sänkyihin ja painehaavapatjoihin tarvitaan lääkärin suositus.

Apuvälinepalveluun liittyvä apuvälineen kuljetus on ensisijaisesti asiakkaan vastuulla silloin, kun se on mahdollista tavanomaisin keinoin, eikä aiheuta ylimääräisiä kustannuksia. Kuljetuksen järjestämisestä ja vastuusta sovitaan yksilöllisen tilanteen mukaan. Kooltaan suurien ja painavien apuvälineiden (esim. sähkösäätöinen sänky) kuljetuksen järjestämisestä ja kuljetuskustannuksista vastaa terveydenhuollon toimintayksikkö.

Muuttoon liittyvä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen kuljettaminen ja siihen liittyvät kustannukset kuuluvat apuvälineen käyttäjän vastuulle.

Kela ei korvaa apuvälineen kuljetus- tai postikuluja. Vakuutusyhtiöt voivat korvata apuvälineen kuljetuskustannukset vakuutusyhtiöiden asiakkaille.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden saamisen edellytyksenä on alan asiantuntijan toteama apuvälineen tarve. Asiantuntija voi tapauksesta riippuen olla esimerkiksi lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai kuntohoitaja. Apuvälineitä ovat muun muassa pyörätuolit, kävelykepit, suihkutuolit sekä näön, kuulon ja kommunikoinnin apuvälineet.

Apuvälineitä voi saada lyhytaikaisesti lainaan ilman asiantuntijan lausuntoa. Julkisesta terveydenhuollosta maksuttomasti lainattavia apuvälineitä ovat muun muassa kyynärsauvat, kävelykepit, rollaattorit, WC-korokkeet, sängynjalankorokkeet, pyörätuolit ja erilaiset kävelytelineet.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Terveydenhuoltolaki#a1326-2010
Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Palvelun asiointikanavat

Apuvälinepalveluiden puhelinasiointi

Apuvälinepalvelusta lainataan liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä.

Lisätietoja

Apuvälinepalveluiden asiakaspalvelu

Apuvälinepalveluiden toimipiste palvelee asiakkaita aukioloaikoina paikan päällä tai puhelin asioinnin kautta.

Kairatie 75, 96190 ROVANIEMI,
Kulku Mäntytien kautta! Aja yläpihalle parkkipaikan ohi ja käänny vasemmalle. Toimipiste sijaitsee pihan perällä, mistä löytyy myös asiakaspysäköinti.

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 15:30
To: 08:00 - 15:30

Lisätietoja
Asiasanat
apuvälineet, apuvälinepalvelut, kuntoutus, lääkinnällinen kuntoutus