Palvelu

Asukastoiminnan avustukset

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Haku on avoinna vuosittain huhtikuussa.

Hae avustusta täyttämällä sähköinen hakemuslomake, joka julkaistaan Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Suosittelemme, että käytät Chrome -selainta. Sähköisen hakemuksen täyttämistä ja muokkaamista varten kirjaudu aina sisään Suomi.fi - tunnistautumisen avulla. Tee jokaisesta hankkeesta oma kehittämisavustus -hakemus. Voit tallentaa keskeneräisen hakemuksen ja jatkaa sitä kirjautumalla sisään myöhemmin uudestaan.

Lähetä avustushakemukset hakuaikana, viimeistään viimeisenä hakupäivänä 28.4. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Muista palauttaa hakemus takaisin käsittelijälle, jos yhdistyksenne sai lisätietopyynnön.

Hakemukset ovat julkisia.

Kehittämistukihakemukset:

  • Kyläalueen kehittämisavustuksen sähköinen hakemus löytyy verkkoasioinnin alta.
  • Asukastoiminnan kehittämisavustuksen sähköinen hakemus (keskustan lisäksi Saarenkylän ja Ylikylän alueet) löytyy verkkoasioinnin alta.

Toimintatukihakemus:

  • Sähköinen kylä- ja asukastoiminnan toiminta-avustus -hakemus löytyy verkkoasioinnin alta.

Toimita hakemuksen mukana seuraavat liitteet:

Kehittämisavustus:

  • toimintasuunnitelma hakuvuodelle
  • talousarvio hakuvuodelle
  • pöytäkirjanote yhdistyksen vuosikokouksen päätöksestä hakea avustusta, tämä on voimassa vuodesta 2024 lähtien.

Jos yhdistyksenne hakee avustuksia ensimmäistä kertaa, niin lähetä yhdistyksen säännöt liitteenä.

Toiminta-avustuksesta ei tarvitse tehdä selvitystä.

Selvityslomake:

Selvitä tällä lomakkeella yhdistykselle myönnetyn avustuksen käyttämisestä. Selvitykseen hyväksytään tositteita vain niihin kuluihin, joihin avustus on myönnetty.

Tee selvitys seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä tai jos hanke on monivuotinen, niin tee selvitys viimeisen vuoden jälkeen.

Jos yhdistyksellä jäi käyttämättä varoja, niin ilmoita niistä tällä lomakkeella ja hae niihin joko siirtoa seuraavalle vuodelle tai ilmoita niiden palauttamisesta.

Älä tee käyttämättä jääneestä avustuksesta uutta kehittämistukihakemusta.

Toimita selvityslomakkeen mukana seuraavat liitteet:

(selvitä vuosittain yksi hanke / lomake, jos hankkeita on useampi, niin laita liitteet vain yhden lomakkeen mukana)

  • toimintakertomus
  • tuloslaskelma
  • tase
  • tilin- / toiminnantarkastuskertomus

Asukastoiminnan avustukset ovat toiminta- ja kohdeavustuksia, joita voivat hakea rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset, joiden kotikunta on Rovaniemi. Yhdistys ei voi hakea avustuksia rekisteröitymisvuotena. Avustuspäätöksiin vaikuttavat myös hakijalle myönnetyt muut mahdolliset avustukset tai muualta saatu tuki. Avustuksen saaneilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa, toimintakertomuksessa tai muulla tavalla ilmoitetaan, että hakija on saanut Rovaniemen kaupungin avustusta.

Hankintoja ei saa tehdä ennen myönteisen avustuspäätöksen saamista.

Jos hakemuksia tulee yli määrärahan, avustusten jaossa käytetään apuna hakijan itse merkitsemää hankkeiden tärkeysjärjestystä. Yksilöi isojen hankintojen kustannukset tarkasti ja selvitä hankintojen hintatasot. Avustusjaossa painottuvat uudet kohteet ja investoinnit sekä aiempien hankkeiden suunnitelman mukaiset toteutukset.

Kehittämistuki

Tukea myönnetään rekisteröidyille kyläyhdistyksille alla olevien toimintalinjojen mukaisesti:

Kyläalueet:

• Asukkaiden hyvinvointi ja terveys

• Lähipalvelut

• Digitaalinen osaaminen ja viestintä

• Elinympäristö: maisemanhoito, reitit, laavut jne.

• Kylätilat ja niiden käytön monipuolistaminen

• Kylien ja alueiden yhteishankkeet

• Rovaniemen kylästrategian 2025 mukaiset muut toimenpiteet.

Keskustan alueet (Saarenkylä ja Ylikylä kuuluvat keskustan alueeseen):

• Asukkaiden hyvinvointi ja terveys

• Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen

• Elinympäristön kehittäminen: maiseman ja ympäristönhoitotyöt

• Kokoontumistilojen kehittäminen

• Alueiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen

• Koulutustoiminta

• Tiedotus ja markkinointi.

Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat kyläyhdistysten yleisessä käytössä ja niitä ei vuokrata esimerkiksi yksittäisten henkilöiden käyttöön. Määrärahoista ei rahoiteta tavanomaisia tapahtumia ja palkintoja. Tarjoilu- ja polttoainekuluja hyväksytään ainoastaan erityisperusteisesti.

Hakija sitoutuu vastaamaan avustuksella hankittujen laitteiden, rakenteiden sekä varusteiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta. Yhdistyksen on haettava itse hankkeen toimintaan liittyvät viranomaisluvat. Mikäli hanke ei toteudu, yhdistys palauttaa kehittämisavustuksen. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että aiempien vuosien avustuksien selvitykset on hyväksytty.

Toiminta-avustus

Avustus on tarkoitettu rekisteröityjen asukas- ja kyläyhdistysten hallinnollisiin kuluihin, toimintatuesta ei tarvitse antaa selvitystä.

Palvelun asiointikanavat

Aluekoordinaattori

Yhdistysten avustuksista lisätietoa.

Lisätietoja

Elinkeinopäällikkö

Lisätietoja kylä- ja keskusta-alueiden yhdistysten avustuksista.

Lisätietoja

Asukastoiminnan kehittämistukihakemus

Hae asukastoiminnan kehittämistukea Rovaniemen kaupungilta.

Lisätietoja

Kylä- ja asukastoiminnan toiminta-avustushakemus

Hae toiminta-avustusta sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Kylätoiminnan kehittämistukihakemus

Hae kyläalueiden kehittämistukea Rovaniemen kylien kehittämissäätiöltä.

Lisätietoja

Vesistöjenhoitoavustus -lomake

Hae vesistöjenhoitoavustusta sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Alueelliset palvelut

Alueellisten palvelujen toimisto.

Ainonkatu 1, 96200 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Arkipäivisin
Ma - Pe: 09:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
hankemuotoinen kehittäminen, maaseutualueet, osallistava kehittäminen, avustushakemukset, maaseudun kehittäminen, yhdistystoiminta, kehittämistuki (tukilaji)