Palvelu

Asunnon muutostyöt sosiaalihuoltolain nojalla ikäihmisille (65 vuotta täyttäneet)

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Yli 65-vuotiaiden hakemukset asunnon muutostyö -avustuksista käsitellään Ikäosaamiskeskuksessa. Asunnon muutostyöavustukset sosiaalihuoltolain nojalla ovat kunnalle harkinnanvaraista ja määrärahasidonnaista palvelua. Asunnon muutostöiden avustukset kohdistetaan pienimuotoisiin, välttämättömiin ja kohtuullisiin asunnon muutostöihin henkilöille, joiden toimintakyky ja terveydentila ovat pysyvästi heikentyneet.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Avustusta ikäihmisten asunnon muutostöihin haetaan hakemuksella, joka toimitetaan liitteineen ikäihmisten palvelupiste Nestoriin.

Avustusta asunnon muutostöihin voi hakea rovaniemeläinen Rovaniemen alueella asuva yli 65-vuotias henkilö, jonka toimintakyky ja terveydentila ovat heikentyneet pysyvästi. Asunnonmuutostyöavustuksia myönnetään kotona asumisen tukemiseksi pienimuotoisiin muutostöihin, kuten esimerkiksi tukikaiteiden asennuksiin, kynnysten poistoihin tai luiskiin. Asunnon muutostyön tarpeesta tarvitaan aina kaupungin fysioterapeutin tai toimintaterapeutin lausunto. Asunnon muutostöiden avustusten ohjeelliset tulo- ja varallisuusrajat ovat:

* yksinasuva: 1500 € / kk (brutto) ja kaikkien tilien saldot yht. 4000 €

* pariskunnat: 2200 €/kk (brutto) ja kaikkien tilien saldot yht. 8000 €.

* Tuloina huomioidaan eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorko yms. Pääomatuloja ovat korkotulot, vuokratulot ja vastaavat. Kelan etuuksista tulona huomioidaan eläkettä saavan hoitotuki.

(Rovaniemen kaupungin perusturvalautakunta 16.6.2020, 83§.)

Palvelu on myöntämisperusteet täyttävälle asiakkaalle maksuton.

Palvelun asiointikanavat

Neuvontapiste Nestorin puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Lisätietoja

Asunnonmuutostyöhakemus (65-vuotta täyttäneet)

Tällä hakemuksella haetaan yli 65-vuotiaiden asunnon muutostöitä sosiaalihuoltolain nojalla.

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelut -esite 2022

Ikäihmisten palvelut -esite v. 2022 sisältää palvelujen kuvaukset ja vastuuhenkilöiden yhteistiedot. Fyysinen esite on saatavissa Nestorista.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestori

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Pohjolankatu 2 A, 96100 ROVANIEMI,
Sisäänkäynti Kauppatorin puoleisesta ovesta.

Aukioloajat

Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Puhelinpalvelu
Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
vanhuspalvelut, iäkkäät (65-79 vuotta), asunnon muutostyö, yli 80-vuotiaat iäkkäät, ikääntyminen