Palvelu

Aumausilmoitus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Lannan ja orgaanisen lannoitevalmisteen varastoimisesta aumassa on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitus on tehtävä etukäteen ennen auman perustamista.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos varastoit aumassa kuivalantaa ja pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita tai kuivalantaa poikkeustilanteessa, sinun pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ympäristösuojeluviranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen.

Lannan ja organisten lannoitevalmisteiden vastaanottajana sinun pitää tehdä ilmoitus niiden varastoinnista. Jos olet toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy, joudut tekemään ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä.

Tee ilmoitus oheisella lomakkeella. Liitä ilmoitukseen kartta, johon olet merkinnyt auman sijoituspaikan.

Toimita täytetty lomake liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Aumaan sijoitettavan kuivalannan, orgaanisen lannoitevalmisteen sekä jälkikypsytettävän kompostin kuiva-ainepitoisuuden on oltava vähintään 30 %.

Aumavarastoa ei saa perustaa pohjavesialueelle eikä tulvanalaiselle alueelle.

Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jossa on patteroituna eli sijoitettuna lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää kompostia odottamassa myöhempää levitystä pellolle. Aumasta pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Aumavarastointi on kiellettyä pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla mahdollisimman ylös. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin päässä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden metrin päässä ojasta.

Auman pohjalle on levitettävä 20 senttimetrin nestettä sitova kerros, ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lumi pitää poistaa paikalta ennen auman kaivamista. Aumaan varastoitu aines on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua. Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141250
Ympäristönsuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Palvelun asiointikanavat

Aumausilmoitus (entinen patterointi-ilmoitus)

Ilmoitus lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa.

Lisätietoja

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
lannoitteet, ympäristövalvonta, ympäristöilmoitukset, ympäristöluvat, varastointi, lanta