Palvelu

Ennakkoäänestys yleisellä ennakkoäänestyspaikalla aluevaaleissa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ennakkoäänestyspaikat voivat olla auki kello 8 - 20 välillä. Aukioloajat vaihtelevat ennakkoäänestyspaikoittain. Muista ottaa äänestyspaikalle mukaasi virallinen henkilöllisyystodistus.

Äänestyksen kulku yleisellä ennakkoäänestyspaikalla:

1. Esitä henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijalle, joka antaa sinulle äänestyslipun ja rekisteröi äänesi sähköiseen vaalitietojärjestelmään.

2. Mene äänestyslipun kanssa äänestyskoppiin. Merkitse kynällä äänestyslippuun sen ehdokkaan numero, jolle haluat antaa äänesi. Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta! Äänestyskopissa on kynä ja kopin seinällä ehdokaslistojen yhdistelmä.

3. Poistu äänestyskopista ja mene vaalivirkailijan luo. Hän leimaa äänestyslippusi. Tämän jälkeen vaalivirkailija antaa sinulle ruskean vaalikuoren. Laita äänestyslippu vaalikuoreen, sulje kuori liimaamalla ja anna se vaalivirkailijalle.

4. Vaalivirkailija tulostaa lähetekirjeen ja pyytää sinua allekirjoittamaan sen. Tarkista ennen allekirjoittamista, että lähetekirjeeseen tulostui nimenomaan Sinun nimesi. Allekirjoituksesi jälkeen myös vaalivirkailija allekirjoittaa lähetekirjeen.

5. Vaalivirkailija sulkee allekirjoittamasi lähetekirjeen ja vaalikuoren, jonka sisällä on äänestyslippu, keltaiseen lähetekuoreen. Lopuksi saat pudottaa lähetekuoren vaaliuurnaan. Tämä kuori postitetaan oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle.

6. Kun olet pudottanut lähetekuoren vaaliuurnaan, äänestyksesi on suoritettu ja voit poistua ennakkoäänestyspaikasta.

Aluevaaleissa olet äänioikeutettu, mikäli täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 23. tammikuuta 2022, ja olet

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja sinulla on hyvinvointialueella kotikunta 3. joulukuuta 2021; tai

b) muun valtion kansalainen, jolla on hyvinvointialueella kotikunta 3. joulukuuta 2021 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta hyvinvointialueella kahden vuoden ajan 3. joulukuuta mennessä; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka hyvinvointialueella 3. joulukuuta 2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 2. joulukuuta 2021 haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa

Palvelun asiointikanavat

Asiasanat
perusoikeudet, demokratia, äänestäminen, edustuksellinen demokratia, äänestyspaikat