Palvelu

Erityishuolto-ohjelma kehitysvammaisille henkilöille

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, Yksityiset palveluntuottajat
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Kaikkien erityishuoltona järjestettävien palvelujen saamiseksi kehitysvammaiselle henkilölle tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma, johon on kirjattuna kaikki ne palvelut, joita henkilölle myönnetään kehitysvammaisuuden perusteella eli erityishuoltona. Erityishuolto-ohjelman laatimista ja päivittämistä haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaispalveluista. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaispalveluiden ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai omaan sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaispalveluihin kirjallisen hakemuksen erityishuolto-ohjelmasta ja erityishuoltona järjestettävistä palveluista ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaispalveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Palveluja haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta ilmenee hakijan kehitysvamma, toimintakyky ja tarve haettaville palveluille.

Erityishuoltoon ovat oikeutettuja sellaiset henkilöt, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519, 1§).

Kehitysvammaisten erityishuolto on asiakkaalle maksutonta. Myös erityishuollon saamiseksi tarvittavat matkakustannuksen korvataan erityishuollon piirissä oleville henkilöille. Erityishuollon toteuttamisen aikana syntyvistä tavanomaisista ylläpitokustannuksista peritään kuitenkin maksu, esimerkiksi vuokra, ruokakulut ja muut elämiseen liittyvät tavanomaiset kustannukset.

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen vammaispalvuiden verkkoneuvonta

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kirjoitetussa muodossa.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Vammaissosiaalityön neuvontapuhelimesta saa neuvontaa ja ohjausta vammaispalvelujen hakemisesta.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityöntekijöiden puhelintunti

Vammaissosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijät ovat tavoitettavissa arkisin puhelintunnilla klo 9-10.

Lisätietoja

Vammaispalveluhakemus

Tällä lomakkeella haetaan vammaispalveluita vammaissosiaalityön ja erityisryhmien asumipalvelujen yksiköistä.

Lisätietoja

Rovaniemen pienteollisuustalo, Piekkari

Rovaniemen pienteollisuustalo Piekkarissa toimii kunnan terveydenhuollon, ikäihmisten ja vammaissosiaalityön palveluyksiköitä.

Pohjolankatu 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Hammashoitolan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 14:30

Perhesuunnitteluneuvolan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 12:00

Ikäihmisten neuvontapiste Nestori
Ma - Pe: 09:00 - 16:00

Opiskeluterveydenhuollon aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
kehitysvammaiset, kehitysvammat, kehitysvammahuolto