Palvelu

Esiopetusikäisen perhepäivähoito

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti päiväkodissa. Mikäli lapsi on esiopetuksessa päiväkodissa ja lopun päivää perhepäivähoidossa, huolehtivat vanhemmat lapsen siirtymisestä esiopetusyksiköstä perhepäivähoitoon.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Varhaiskasvatukseen hakeminen esiopetuksen lisäksi:

 • Tee sähköinen varhaiskasvatushakemus esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Toimita tuloselvitykset varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämistä varten sähköpostiisi tulevan pyynnön mukaisesti 14 vuorokauden sisällä. Huolehdi, että asiakastiedoissa on oikea sähköpostiosoite. Mikäli et toimita tuloselvityksiä, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu. Lue tarkemmin asiakasmaksuista Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -ohjeistuksesta.

Varhaiskasvatustarpeen muutos toimintavuoden aikana:

 • Sovi asiasta varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen tarve kesällä esiopetusvuoden jälkeen:

 • Tee sähköinen varhaiskasvastuspaikkahakemus kesäajalle.

Esiopetus on maksutonta, mutta varhaiskasvatus on maksullista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Maksupäätökset tehdään huoltajien toimittamien tuloselvitysten, tositteiden ja liitteiden perusteella. Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja eräpäivä on 26. päivä.

Esiopetusta on aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Perhepäivähoidossa olevat esikoululaiset siirtyvät saatettuina perhepäivähoitoon esiopetuksen jälkeen. Perhepäivähoitajilla on oikeus ottaa yksi esikoululainen iltapäivien ajaksi hoitoon sen lisäksi, että hän hoitaa enintään neljää lasta kokopäiväisesti.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Palvelun asiointikanavat

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen nykyisille asiakkaille

Jos olet jo varhaiskasvatuksen asiakas, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisätietoja

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen uusille asiakkaille

Jos olet uusi asiakas tai haet varhaiskasvatuskerhopaikkaa, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisätietoja

Palautetta lasten varhaiskasvatuspalvelusta

Verkkosivun kautta voit lähettää sähköisesti palautetta varhaiskasvatuspalveluista.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisätietoja

Lapselle varatut varhaiskasvatuspäivät

Jos et pääse ilmoittamaan varhaiskasvatusaikoja TietoEdussa, ilmoita varhaiskasvatusajat tällä lomakkeella.

Lisätietoja

Päiväkodissa, koulussa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettavan lääkehoidon suunnitelma

Täytä tämä lääkehoidon suunnitelma yhdessä huoltajan ja päiväkodin henkilökunnan kanssa, jos lapsesi tarvitsee lääkehoitoa päiväkodissa.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hakemuslomake

Jos et voi tehdä sähköistä hakemusta, hae tällä lomakkeella lapsellesi esiopetuspaikkaa tai varhaiskasvatuspaikkaa.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muutoslomake

Ilmoita tällä lomakkeella lapsesi palvelutarpeen muutoksesta tai varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan irtisanomisesta.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä selvityspyyntölomake

Tee tällä tulostettavalla lomakkeella varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä selvityspyyntö.

Lisätietoja
Asiasanat
perhepäivähoito (päivähoito), esikoulu, perhepäivähoito (varhaiskasvatus), esiopetus

Aiheeseen liittyviä uutisia

 • 13.4.2021

  Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Rovaniemellä

  Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilu kohdistuu kaudella 2021-2022 vuonna 2016 syntyneisiin ja kaudella 2022-2023 vuonna 2017 syntyneisiin lapsiin. Kokeiluun tulevat 105 kuntaa on valittu satunnaisotannalla ja Rovaniemi on yksi valituista kunnista.

 • 8.4.2021

  Vaaranlammen päiväkodille esitetään uudisrakennusta, päiväkoti väistötiloihin Koskikadulle elokuussa – tilajaosto käsittelee 14.4.

  Vaaranlammen koulun hankesuunnittelua varten on selvitetty nykyisten koulun yhteydessä olevien päiväkodin sekä hammashoitolan ja neuvolan rakennusten kunto. Tilajaosto käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessaan 14.4.2021.

 • 18.3.2021

  Lapset rakensivat robotteja, joista osa lensi Marsiin asti

  Maaliskuun 18. päivä vietetään valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää teemalla “Nyt on monilukutaidon aika”. Rovaniemen päiväkodeissa monilukutaitoa harjoitellaan lasten kanssa ympäri vuotta monin eri tavoin oppimisen eri osa-alueilla. Ruokolammen päiväkodin lasten robottiprojekti ja avoimen päiväkodin kuvasuunnistuspäivä ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten monilukutaitoa harjoitellaan varhaiskasvatuksessa.