Palvelu

Esiopetuskuljetus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae esiopetuskuljetusta Esi- ja perusopetuksen kuljetushakemuksella.

Toimita hakemuksen liitteenä asiantuntijan todistus/lausunto, mikäli hakemuksen perusteena on lapselle liian vaikea tai rasittava matka.

Esiopetuskuljetuksesta lisätietoa antaa varhaiskasvatuksen palveluohjaus.

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli kolme kilometriä eikä lapsella ole esiopetuksen lisäksi ennen esiopetuksen alkua ja/tai esiopetuksen jälkeen tarvetta muuhun varhaiskasvatukseen. Kuljetus voidaan myöntää myös silloin, jos esiopetusmatka todetaan vaaralliseksi tai se määritellään lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella lapselle liian vaikeaksi tai rasittavaksi.

Lapsella ei ole päivähoidon tarvetta maksuttoman esiopetuksen lisäksi.

Palvelun asiointikanavat

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisätietoja

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetushakemus ja saattoavustushakemus

Hae tällä lomakkeella lapsellesi kuljetusta esi- ja perusopetukseen tai saattoavustusta kaksivuotiseen esiopetukseen tai iltapäivätoimintaan.

Lisätietoja

Selvityslomake esi- ja perusopetuksen saattoavustuksen maksamista varten

Tee tällä lomakkeelle selvitys toteutuneista esi- tai perusopetuksen kuljetusmatkoista saattoavustuksen maksamista varten.

Lisätietoja
Asiasanat
päiväkodeissa järjestetty esiopetus, koulukuljetus, esiopetus