Palvelu

Hoitajan palkkaaminen kotiin ja kotihoidon tuki

Palvelun toteuttaa
Kunnan hyväksymä, perheen palkkaama hoitaja
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun perhe hakee yksityisen hoidon tukea Kelasta, pitää perheen olla ensin yhteydessä kotikuntaansa. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä vanhemmalle, joka voi käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Hoitajan palkkaaminen kotiin yksityisen hoidon tuella:

 • Etsi hoitaja itse tai työvoimatoimiston kautta.
 • Täytä Kelan WH2-lomake
 • Sovi tapaaminen kunnan valvojan kanssa soittamalla tai laittamalla sähköposti varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen. Valvoja tekee hyväksynnän ennakkoon täyttämäänne Kelan WH 2 lomakkeeseen, jolla anotte oikeutetta yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään.
 • Tee hoitajan kanssa työsopimus; perhe on työnantaja, jota koskee työnantajan velvollisuudet mm. TAEL, tapaturmavakuutus-, työttömyysturvavakuutus-, ryhmähenkivakuutus- ja sosiaaliturvamaksut.
 • Toimita tarvittavat asiakirjat Kelaan.
 • Kela maksaa tuen suoraan hoitajalle.
 • Perhe maksaa palkan ja tuen välisen erotuksen ja pidättää tästä ennakkoveron sekä maksaa työnantajan maksut.

Kotihoidon tuki:

 • Lapsi on alle 3-vuotias.
 • Lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tuki:

 • Lapsi on alle kouluikäinen.
 • Hoidettava lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa tai hänelle ei saa olla varattu sieltä hoitopaikkaa.
 • Palkattu hoitaja ei ole samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai muu henkilö.
 • Palkattu hoitaja ei ole lapsen eri taloudessa asuva vanhempi.
 • Palkattu hoitaja on yli 16-vuotias.
 • Palkattu hoitaja ei saa vanhempainrahaa.
 • Palkatun hoitajan työsuhde on vähintään 1 kk:n mittainen.
 • Yksityisen hoidon tukea ei voi saada samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

Jos perhe palkkaa hoitajan, toimii perhe hoitajan työnantajana ja vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Vanhemmat voivat hankkia lapselle hoitajan kotiin myös hoivapalveluyrityksistä. Myös tällöin on mahdollista saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128

Palvelun asiointikanavat

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisätietoja
Asiasanat
yksityisen hoidon tuki (lastenhoidon tuet), kotihoidon tuki, lastenhoitajat