Lomake

Ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat

Palvelun kieli
Suomi Suomi
Alue
Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelut julkaisee ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat. Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kuntien on julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Lain 18 § mukaan sosiaalipalvelut on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä.

Lomakkeet

Liittyvät palvelut