Palvelu

Ikäihmisten asumispalvelut ja ympärivuorokautinen hoiva

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, hyväksytyt palvelusetelituottajat
Palvelun kieli
Suomi

Ikäihmisten asumispalvelut sisältävät palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen sekä ympärivuorokautisen hoivan. Lähtökohtana palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen tai hoivaosastopaikan myöntämiselle on, että ikäihminen ei selviydy kotona maksimaalisellakaan kotihoidolla ja/tai omaishoitajan tai läheisen tuella. Hakeminen asumispalveluihin tapahtuu SAS-työryhmän kautta.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Asiakas toimittaa asumispalvelun hakulomakkeen neuvontapiste Nestoriin. SAS-työryhmä käsittelee hakemukset kiireellisyysjärjestyksessä. Kirjallinen päätös valmistuu viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa asian vireille tulosta käytössä olevien tietojen perusteella ja myöntämisperusteisiin pohjautuen (Perusturvalautakunnan päätös 28.5.2019, § 81).

Asiakkaalle tarjotaan ensisijaisesti asumispalvelupaikkaa kaupungin omista yksiköistä. Yksityisissä asumispalveluissa palveluiden järjestämistapa on palveluseteli-malli. Hakijan välttämättömät ja palvelun kannalta oleelliset tiedot annetaan palvelusopimuksen perusteella asumispalveluja tuottavalle yksikölle.

Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.

Asukkaat maksavat vuokran, joka määräytyy perusturvalautakunnan päätösten mukaisesti.

Ateriamaksu sisältää aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan.

Asiakas maksaa palvelumaksun saamastaan hoidosta ja hoivasta sekä palveluista. Maksu määräytyy palvelutarpeen ja maksukyvyn mukaan. Maksu sisältää perushoidon, siivous- ja vaatehuollon palvelut sekä sairaanhoidon palvelut.

Lääkkeet asukas ostaa itse.


Yksityiset asumispalveluntuottajat

Palvelun asiointikanavat

Ikäihmisten palvelujen palvelualuepäällikön viranhaltijapäätökset

Tässä julkaistaan ikäihmisten palvelualueesta vastaavan viranhaltijan päätökset

Lisätietoja

Aaltorannan palvelutalon puhelinasiointi

Aaltoranta toimii muistisairaiden asukkaiden kotina tukien heidän elämänlaatuaan ja päivittäisiä toimintojaan.

Lisätietoja

Arviointiyksikön puhelinasiointi

Arviointiyksikön toiminta-ajatuksena on kuntouttaa asiakkaita, jotta he pärjäisivät vielä kotona. Osa asiakkaista odottaa palveluasumisen paikkaa.

Lisätietoja

Hoivaosasto 2 puhelinasiointi

Hoivaosasto 2 on sosiaalihuoltolain alainen yksikkö.

Lisätietoja

Ikäihmisten asumispalvelujen ja ympärivuorokautisen hoivan palveluesimies

Palveluasuminen ja tehostetun palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät selviydy kotihoidon tai omaishoitajan tuella kotona.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestorin puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Lisätietoja

Näsmänkieppi palvelutalon puhelinasiointi

Näsmänkieppi on palveluasumisen yksikkö, jossa tuetaan asukkaiden elämänlaatua ja heidän päivittäisiä toimintoja.

Lisätietoja

Palveluohjaus- ja ikäosaamiskeskus / SAS-hoitajat

Hakeminen palveluasumiseen tapahtuu SAS-työryhmän kautta ja valinnat tehdään kiireellisyysjärjestyksessä.

Lisätietoja

Ryhmäkoti Metsätähden puhelinasiointi

Metsätähti on asumispalvelu yksikkö, jossa tuetaan asukkaiden elämänlaatua ja heidän päivittäisiä toimintoja.

Lisätietoja

Palveluasuminen/ympärivuorokautinen hoiva ja hoito hakemus

Tällä lomakkeella haetaan palveluasumista ja ympärivuokautista hoivaa ja hoitoa

Lisätietoja

Aaltorannan palvelutalo

Aaltorannan palvelutalo on ikäihmisten sosiaalihuoltolain alainen asumisyksikkö, johon asiakkaat ohjautuvat SAS-työryhmän päätöksellä.

Pohjatuulentie 2, 96900 SAARENKYLÄ

Aukioloajat

Lisätietoja

Arviointiyksikkö

Arviointiyksikkö on sosiaalihuoltolain alainen yksikkö, jonne asiakkaat ohjautuvat joko SAS-työryhmän tai sosiaalityöntekijän päätöksellä.

Näsmäntie 17, 96900 SAARENKYLÄ

Aukioloajat

Lisätietoja

Hoivaosasto 2

Hoivaosasto 2 on sosiaalihuoltolain alainen yksikkö, jonne asukkaat ohjautuvat asumaan SAS-työryhmän päätöksellä (lääketieteelliset perusteet).

Näsmäntie 17, 96900 SAARENKYLÄ

Aukioloajat

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestori

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Pohjolankatu 2 A, 96100 ROVANIEMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 16:00
Ke - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 16:00

Lisätietoja

Näsmänkiepin palvelutalo

Näsmänkiepin palvelutalo on ikäihmisten sosiaalihuoltolain alainen yksikkö, jonne asukkaat ohjautuvat asumaan SAS-työryhmän päätöksellä.

Näsmäntie 17, 96900 SAARENKYLÄ

Aukioloajat

Lisätietoja

Ryhmäkoti Metsätähti 1 ja Metsätähti 2

Ryhmäkoti Metsätähti 1 ja Metsätähti 2 ovat sosiaalihuoltolain alaisia yksiköitä, jonne asukkaat ohjautuvat asumaan SAS-työryhmän päätöksellä.

Hangaspisto 2, 96400 ROVANIEMI

Aukioloajat

Lisätietoja

Veitikanharjun palvelukoti

Veitikanharjun palvelukoti on ikäihmisten sosiaalihuoltolain alainen yksikkö, jonne asukkaat ohjautuvat asumaan SAS-työryhmän päätöksellä.

Veitikantie 9, 96100 ROVANIEMI

Aukioloajat

Lisätietoja

Yksityiset ikäihmisten asumispalveluiden tuottajat

Omien asumispalveluyksikköjen lisäksi kaupunki ostaa palveluasumispaikkoja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Pohjolankatu 2, 96100 ROVANIEMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
vanhuspalvelut, palveluasuminen (asuminen), vanhukset (ikäryhmät, ikään liittyvä rooli, väestöryhmään liittyvä rooli), ikääntyneet, tehostettu palveluasuminen