Palvelu

Ikäihmisten asumispalvelut ja hoiva

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, hyväksytyt palvelusetelituottajat
Palvelun kieli
Suomi

Ikäihmisten asumispalvelut sisältävät palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen sekä ympärivuorokautisen hoivan. Lähtökohtana palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen tai hoivaosastopaikan myöntämiselle on, että ikäihminen ei selviydy kotona maksimaalisellakaan kotihoidolla ja/tai omaishoitajan tai läheisen tuella. Hakeminen asumispalveluihin tapahtuu SAS-työryhmän kautta.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Asiakas toimittaa asumispalvelun hakulomakkeen neuvontapiste Nestoriin. SAS-työryhmä käsittelee hakemukset kiireellisyysjärjestyksessä. Kirjallinen päätös valmistuu viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa asian vireille tulosta käytössä olevien tietojen perusteella ja myöntämisperusteisiin pohjautuen (Perusturvalautakunnan päätös 28.5.2019, § 81).

Asiakkaalle tarjotaan ensisijaisesti asumispalvelupaikkaa kaupungin omista yksiköistä. Yksityisissä asumispalveluissa palveluiden järjestämistapa on palveluseteli-malli. Hakijan välttämättömät ja palvelun kannalta oleelliset tiedot annetaan palvelusopimuksen perusteella asumispalveluja tuottavalle yksikölle.

Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.

Asukkaat maksavat vuokran, joka määräytyy perusturvalautakunnan päätösten mukaisesti.

Ateriamaksu sisältää aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan.

Asiakas maksaa palvelumaksun saamastaan hoidosta ja hoivasta sekä palveluista. Maksu määräytyy palvelutarpeen ja maksukyvyn mukaan. Maksu sisältää perushoidon, siivous- ja vaatehuollon palvelut sekä sairaanhoidon palvelut.

Lääkkeet asukas ostaa itse.


Yksityiset asumispalveluntuottajat

Palvelun asiointikanavat

Aaltorannan palvelutalon puhelinasiointi

Aaltoranta toimii muistisairaiden asukkaiden kotina tukien heidän elämänlaatuaan ja päivittäisiä toimintojaan.

Lisätietoja

Arviointiyksikön puhelinasiointi

Arviointiyksikköön yhteydenotot puhelimitse ensisijaisesti hoitajien puhelinnumeroon.

Lisätietoja

Hoivaosasto 2:n puhelinasiointi

Hoivaosasto 2:n yhteydenotot puhelimitse ensisijaisesti hoitajien puhelinnumeroon.

Lisätietoja

Ikäihmisten asumispalvelujen ja ympärivuorokautisen hoivan palveluesimies

Palveluasuminen ja tehostetun palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät selviydy kotihoidon tai omaishoitajan tuella kotona.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestorin puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Lisätietoja

Ryhmäkoti Metsätähden puhelinasiointi

Metsätähti on ikäihmisten asumispalveluyksikkö, jossa tuetaan asukkaiden elämänlaatua ja päivittäisiä toimintoja.

Lisätietoja

Hakemus ikäihmisten asumispalveluihin/ympärivuorokautiseen hoivaan ja hoitoon

Tällä lomakkeella haetaan asumispalveluita ja ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelut -esite 2022

Ikäihmisten palvelut -esite v. 2022 sisältää palvelujen kuvaukset ja vastuuhenkilöiden yhteistiedot. Fyysinen esite on saatavissa Nestorista.

Lisätietoja

Ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelut julkaisee ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat

Lisätietoja

Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2022 -

Sääntökirjassa on ohjeet Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käytöstä.

Lisätietoja

Oikaisuvaatimusohje viranhaltijapäätöksen saattamisesta toimielimen käsiteltäväksi

Oikaisuvaatimuksen tekemiseen on jokaisella asianosaisella oikeus, jonka asia on päätöksellä ratkaistu.

Lisätietoja

Omavalvontasuunnitelma 2022 / Jaksohoitokoti Veitikka

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu keskeiset toimenpiteet, joilla palveluasumisen tuottaja itse valvoo toimintaa ja palvelujen laatua.

Lisätietoja

Saatekirje päätökseen, tehostettu palveluasuminen

Saatekirje tehostetun palveluasumisen päätökseen

Lisätietoja

Tuloselvityslomake tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määrittämiseksi

Tuloselvityslomake, jolla määritetään tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo.

Lisätietoja

Vierailuohje 3.12.2021 alkaen ikäihmisten asumispalvelu- ja hoivayksiköissä sekä päiväpalveluissa

Vierailuohje sisältää konkreettiset ohjeet, joilla pyritään varmistamaan palveluja saavien ikäihmisten ja henkilökunnan terveysturvallisuus.

Lisätietoja

Aaltorannan palvelutalo

Aaltorannan palvelutalo on ikäihmisten sosiaalihuoltolain alainen asumisyksikkö, johon asiakkaat ohjautuvat SAS-työryhmän päätöksellä.

Pohjatuulentie 2, 96900 SAARENKYLÄ,

Aukioloajat

Lisätietoja

Arviointiyksikkö

Arviointiyksikkö on sosiaalihuoltolain alainen yksikkö, jonne asiakkaat ohjautuvat SAS-arvioinnin perusteella.

Näsmäntie 17, 96900 SAARENKYLÄ,

Aukioloajat

Lisätietoja

Hoivaosasto 2

Hoivaosasto 2 on sosiaalihuoltolain alainen ikäihmisten laitospalveluyksikkö, jonne ohjaudutaan SAS-arvioinnin perusteella.

Näsmäntie 17, 96900 SAARENKYLÄ,

Aukioloajat

Lisätietoja

Jaksohoitokoti Veitikka

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten asumispalvelujen Jaksohoitokoti Veitikan toiminta on käynnistynyt 11.4.2022 alkaen.

Veitikantie 9, 96100 ROVANIEMI,
Sisäänkäynti radan puolelta ensimmäiseen kerrokseen (asiakkaan vastaanotto)

Aukioloajat

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestori

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Pohjolankatu 2 A, 96100 ROVANIEMI,
Sisäänkäynti Kauppatorin puoleisesta ovesta.

Aukioloajat

Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Puhelinpalvelu
Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Lisätietoja

Näsmänkiepin palvelutalo

Näsmänkiepin palvelutalo on ikäihmisten sosiaalihuoltolain alainen yksikkö, jonne asukkaat ohjautuvat asumaan SAS-työryhmän päätöksellä.

Näsmäntie 17, 96900 SAARENKYLÄ,
Näsmänkieppi os. 1-4

Aukioloajat

Lisätietoja

Ryhmäkoti Metsätähti

Ryhmäkoti Metsätähti on sosiaalihuoltolain alainen yksikkö, jonne asukkaat ohjautuvat asumaan SAS-työryhmän päätöksellä.

Hangaspisto 2, 96400 ROVANIEMI,
Metsätähti 1

Aukioloajat

Lisätietoja

Yksityiset ikäihmisten asumispalveluiden tuottajat

Omien asumispalveluyksikköjen lisäksi kaupunki ostaa asumispalveluita ja hoivaa yksityisiltä palveluntuottajilta.

Pohjolankatu 2, 96100 ROVANIEMI,
Rovaniemen kaupungin asumispalvelujen ja hoivan hallinto, 3. krs

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
vanhuspalvelut, palveluasuminen (asuminen), ikääntyneet (ikään liittyvä rooli), tehostettu palveluasuminen