Palvelu

Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksut

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Saatuasi palvelupäätöksen toimita omat ja puolisosi tulo- ja verotustiedot ikäihmisten asiakasmaksuyksikköön.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Kun asiakkaalle on myönnetty kotihoidon- tai asumispalveluita, häntä pyydetään toimittamaan selvitykset tuloista.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734

Palvelun asiointikanavat

Tuloselvityslomake / Ikäihmisten asumispalvelujen palveluseteli

Tuloselvityslomake Rovaniemen kaupungin palvelusetelillä järjestämiin asumispalveluihin.

Lisätietoja

Tuloselvityslomake palveluasuminen Rovaniemen kaupunki

Tuloselvityslomake Rovaniemen kaupungin tuottamiin Palveluasumisen palveluihin.

Lisätietoja
Asiasanat
asiakasmaksut, palveluasuminen (asumispalvelut), vanhukset (ikäryhmät), tehostettu palveluasuminen, kotihoito (sosiaalipalvelut), yksityinen palveluasuminen