Palvelu

Ilmoitus osoitteenmuutoksesta väestötietojärjestelmään

Palvelun toteuttaa
Digi- ja väestötietovirasto, Posti Group Oyj
Palvelun kieli
Suomi,Ruotsi,Englanti
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Tee muuttoilmoitus Muuttoilmoitus-palvelussa sähköisesti.

Paperisia muuttoilmoituslomakkeita on saatavilla Postin sekä Digi- ja väestötietoviraston toimipaikoissa.

Jos olet ulkomailla asuva Suomen kansalainen, ilmoita ulkomailla muuttuneesta osoitteesta Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoitteenmuutosilmoitus -verkkoasioinnissa.

Toisesta Pohjoismaasta Suomeen muuttavan henkilön on muuttoilmoituksen tekemisen lisäksi asioitava henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietovirastossa. Asioinnin yhteydessä on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyyttä osoittava asiakirja kuten passi. Myös Suomesta toiseen Pohjoismaahan muuttavan henkilön on tehtävä muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle.

Ulkomaan kansalainen voi tehdä muuttoilmoituksen Muuttoilmoitus-palvelussa, jos hänellä on suomalainen henkilötunnus. Ulkomaan kansalaiselta edellytetään Suomeen muuttaessa useimmissa tapauksissa henkilökohtaista asiointia Digi- ja väestötietovirastossa. Ulkomaan kansalaisen on tehtävä maastamuuttoilmoitus muuttaessaan pois Suomesta.

Muuttoeston ja sen purkamisen voit tehdä henkilökohtaisesti missä tahansa Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa tai sähköisesti Suomi.fi-viestien kautta.

Muutoksenhaku- ja valituskeinot

Osoitetiedot talletetaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen perusteella. Jos Digi- ja väestötietoviraston tekemä merkintä poikkeaa henkilön ilmoittamasta, asiasta annetaan kirjallinen päätös. Päätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolta. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Henkilöllä on oikeus vaatia väestötietojärjestelmään virheellisesti talletettujen osoitetietojensa korjaamista kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolta. Lähtökohtaisesti Digi- ja väestötietovirasto ei korjaa tai muuta yli neljä vuotta vanhoja osoitetietoja.

Tiedot samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksella. Alaikäistä lasta koskevan muuttoilmoituksen tekevät pääsäännön mukaan lapsen huoltajat yhdessä.

Kotikuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940201
Sopimus Pohjoismaiden välisestä väestön rekisteröinnistä: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2006/20060096/20060096_2
Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090661
Asetus väestötietojärjestelmästä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100128
Löysitkö tältä sivulta etsimäsi tiedon? Tämä verkkosivu on osa Euroopan Your Europe -portaalia. Anna palautetta Euroopan komission palautelomakkeen kautta.: https://foq.youreurope.europa.eu/info-service-noft/?lang=fi

Palvelun asiointikanavat

Muuttoilmoitus

Muuttoilmoituksen voi helpoiten tehdä sähköisessä asiointipalvelussa.

Lisätietoja

Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Voit lähettää ja vastaanottaa viranomaisviestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Lisätietoja

Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen ilmoitus osoitteenmuutoksesta

Ulkomailla asuvan Suomen kansalainen voi ilmoittaa muuttuneen osoitteensa Suomen väestötietojärjestelmään.

Lisätietoja

Digi- ja väestötietovirasto, Rovaniemi

Digi- ja väestötietovirasto palvelee valtakunnallisesti. Voit asioida sinulle sopivimmassa palvelupaikassa alueesta riippumatta.

Hallituskatu 5 C, 96100 ROVANIEMI,
Asiakirjoja voi jättää ulko-postilaatikkoon Hallituskatu 5 C, ja sisäpostilaatikkoon asiakaspalvelutilassa ma-to klo 9 - 12.

Aukioloajat

Avoinna to 9-12. Ajanvarauksella lisää palveluaikoja torstaisin ja perjantaisin. Ajanvaraus https://dvv.fi/ajanvaraus

Lisätietoja
Asiasanat
maastamuutto, paluumuutto, maassamuutto, muuttoilmoitukset