Palvelu

Jaksohoitokoti Veitikka

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Asumispalveluihin hakuprosessi tulee vireille, kun asiakas toimittaa hakulomakkeen neuvontapiste Nestoriin.

Kirjallinen päätös valmistuu kolmessa (3) kuukaudessa asian vireille tulosta käytössä olevien tietojen

perusteella ja myöntämisperusteisiin pohjautuen (Perusturvalautakunta 28.5.2019, § 81).

Hakijan välttämättömät ja tarpeelliset tiedot annetaan palvelusopimuksen perusteella asumispalveluja tuottavalle

yksikölle. Asiakkaalle tarjotaan ensisijaisesti asumispalvelupaikkaa kaupungin omista yksiköistä.

Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan toimenpiteet, joilla Rovaniemen kaupunki itse valvoo toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua.

Asiakkaat maksavat asiakasmaksun jaksohoidosta 34,75€/vuorokausi tai omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista 11,60€/vuorokausi. Asiakasmaksut määräytyvät hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti. Asiakasmaksut sisältävät perushoidon ja ateriat. Asiakas tuo mukanaan omat nimikoidut vaatteet, lääkkeet, hygieniatarvikkeet ja vaipat.

Palvelun asiointikanavat

Hakemus ikäihmisten asumispalveluihin/ympärivuorokautiseen hoivaan ja hoitoon

Tällä lomakkeella haetaan asumispalveluita ja ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa

Lisätietoja

Omavalvontasuunnitelma 2022 / Jaksohoitokoti Veitikka

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu keskeiset toimenpiteet, joilla palveluasumisen tuottaja itse valvoo toimintaa ja palvelujen laatua.

Lisätietoja

Jaksohoitokoti Veitikka

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten asumispalvelujen Jaksohoitokoti Veitikan toiminta on käynnistynyt 11.4.2022 alkaen.

Veitikantie 9, 96100 ROVANIEMI,
Sisäänkäynti radan puolelta ensimmäiseen kerrokseen (asiakkaan vastaanotto)

Aukioloajat

Lisätietoja
Asiasanat
omaishoidon tuki