Palvelu

Kaivulupa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivutyötä varten tulee aina hankkia erillinen kaivulupa. Mikäli kadulle tai muille yleisille alueille ollaan sijoittamassa uusia pysyviä rakenteita, kuten johtoja, putkia ja laitteita ym. tulee hakea ensin sijoituslupa. Kaivulupa voidaan myöntää vasta sijoitusluvan myöntämisen jälkeen.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae kaivulupaa sähköisen asiointipalvelun kautta 21 vuorokautta ennen kaivutöiden aloittamista.

Kaivuluvan ehdot määritellään lupapäätöksessä. Kaivuluvan ehtoja voidaan tarkentaa rakentamistyön eri vaiheissa tehtävissä katselmuksissa.

Kaivuluvan saaja vastaa kaikista niistä vahingoista, mitkä mahdollisesti aiheutuvat kaivutyöstä, kaivannosta tai kaivannon painumisesta tms. kahden vuoden aikana hyväksymispäivästä lukien. Jos annetuista määräyksistä on poikettu, kaivutyön teettäjä vastaa korjauksista vielä takuuajan jälkeenkin.

Maksu peritään kaivukohteen sijainnin, laajuuden ja työn keston mukaan toimielimen määräämän hinnaston mukaisesti.

Palvelun asiointikanavat

Yleisten alueiden sähköinen asiointipalvelu

Yleisten alueiden sähköisen asiointipalvelun avulla voit hoitaa yleisten alueiden käyttöä koskevan lupa-asioinnin.

Lisätietoja
Asiasanat
kadut, viheralueet