Palvelu

Kaupunginarkiston tietopalvelu

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Englanti,Suomi

Rovaniemen kaupunginarkistossa on kolmen kunnan arkistoaineistot: lakanneiden Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan aineistot ja nykyisen Rovaniemen kaupungin arkistoaineisto. Kaupunginarkisto palvelee kaupungin henkilökunnan lisäksi opiskelijoita, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Arkistopalvelut laatii yksityishenkilöille arkistossa olevasta aineistosta oikeaksi todistettuja asiakirja- ja todistusjäljennöksiä virkakäyttöön.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Voit tulla tutkimaan kaupunginarkiston julkista asiakirja-aineistoa. Asiakirjoja ei lainata arkiston ulkopuolelle. Sovi käynnistä etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Voit tilata asiakirja- ja todistusjäljennöksen puhelimitse sähköisen asioinnin kautta, arkistopalvelujen numerosta tai sähköpostitse. Lähetä arkaluonteisia tietoja ja henkilötietoja sisältävät asiakirja- ja tietopyynnöt turvaposti -palvelun kautta.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Asiakirjojen tilaaminen ja käyttö on maksutonta. Asiakirjakopioista veloitetaan maksu.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Palvelun asiointikanavat

Palvelussuhdetodistuksen tilauslomake

Voit tilata lomakkeella palvelussuhdetodistuksen.

Lisätietoja

Päättötodistusten ja opintotietojen tilauslomake

Voit tilata lomakkeella peruskoulun päättötodistuksen ja oppilaskortin, lukion päättö- tai erotodistuksen tai kauppakoulun- tai opiston opintokortin.

Lisätietoja

Turvaposti

Turvapostilla voit lähettää arkaluonteisia tietoja ja henkilötietoja sisältäviä viestejä ja tiedostoja sähköisesti ja turvallisesti.

Lisätietoja

Kaupunginarkiston puhelinpalvelu

Kaupunginarkiston puhelinpalvelu auttaa kaupungin asiakirja-aineistoon liittyvissä kysymyksissä ja tietopyynnöissä.

Lisätietoja

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lisätietoja
Asiasanat
arkistotoimi, asiakirjahallinto, arkistot, arkistointi, tietopalvelu