Palvelu

Kolmiperhepäivähoito

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Kolmiperhepäivähoidossa hoitoryhmä muodostuu yhden tai useamman perheen neljästä lapsesta. Hoito tapahtuu perheiden kodeissa. Rovaniemellä ei ole tällä hetkellä kolmiperhepäivähoitoa.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Saat tarvittaessa lisätietoa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Maksupäätökset tehdään huoltajien toimittamien tuloselvitysten, tositteiden ja liitteiden perusteella. Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja eräpäivä on 26. päivä.

Alle kouluikäisen lapsesi varhaiskasvatus voi toteutua niin sanottuna kolmiperhepäivähoitona. Ryhmä voi muodostua 2-4 perheen lapsista. Kunnan perhepäivähoitaja hoitaa lapsia vuoroviikoin perheiden kodeissa sen mukaisesti, mitä perheet ovat asiasta sopineet. Kotien on oltava tarkoitukseen sopivia. Lapsiryhmässä voi olla korkeintaan neljä alle kouluikäistä lasta. Viidentenä lapsena voi olla esikoululainen tai koululainen, joka tarvisee osapäivähoitoa.

Se perhe, jonka kotona lapsia hoidetaan, vastaa ruoan hankinnasta ja esivalmisteluista. Kunta korvaa ruokailusta aiheutuvat kulut.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Palvelun asiointikanavat

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen nykyisille asiakkaille

Jos olet jo varhaiskasvatuksen asiakas, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisätietoja

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen uusille asiakkaille

Jos olet uusi asiakas tai haet varhaiskasvatuskerhopaikkaa, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisätietoja
Asiasanat
kolmiperhepäivähoito, varhaiskasvatus, perhepäivähoito (varhaiskasvatus)

Aiheeseen liittyviä uutisia

  • 29.6.2021

    Napapiiri- Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon päivitetty hankesuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa

    Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi 29.6. kokouksessaan Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon päivitetyn hankesuunnitelman sekä liikuntasalin, joka tullaan toteuttamaan hankesuunnitelmassa esitetyn vaihtoehdon B mukaan. Vaihtoehdossa B salin koko mahdollistaa turnausten ja suurten tapahtumien järjestämisen varhaiskasvatuksen, koulun ja iltakäytön lisäksi. Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että hankkeelle varataan määräraha talousarvioon vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmiin vuosille 2023-2026. Hankkeen jatkovalmistelu siirretään Tilajaostolle. Lisäksi lautakunta päätti esittää valtuustolle harkittavaksi poistoajan pidentämistä.

  • 2.6.2021

    Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa muutoksia 1.8.2021 alkaen

    Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen. Asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.