Palvelu

Korjausavustukset

Palvelun toteuttaa
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Palvelun kieli
Suomi,Ruotsi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Käytä avustuksen hakemiseen ensisijaisesti ARAn verkkoasiointipalvelua ARAFIn sivulla.

Ruokakunnan tulot eivät saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että asunnossa asutaan pysyvästi ja ympärivuotisesti. Ruokakunnasta ainakin yhden henkilön on oltava vähintään 65-vuotias tai vammainen.

Katso tarkemmat ehdot hakuohjeesta.

Palvelun asiointikanavat

Korjausavustus

Korjausavustusta voi hakea ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen sellaiseen korjaamiseen,joka mahdollistaa asumisen kotona.

Lisätietoja
Asiasanat
avustukset, korjausavustukset

Liittyvät palvelut