Palvelu

Korjausavustukset

Palvelun toteuttaa
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Palvelun kieli
Suomi,Ruotsi

ARA myöntää korjausavustuksia iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen muutostöihin. Avustukset haetaan ARAlta, joka tekee avustuspäätökset ja maksaa avustukset. Avustuksen saamisen ehtona on, että töitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä. Jos hakijalla on tarve aloittaa työt ennen avustuspäätöstä, on hakijan haettava ensin ARAlta aloituslupa töiden aloittamiseen.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Käytä avustuksen hakemiseen ensisijaisesti ARAn verkkoasiointipalvelua.

Ruokakunnan tulot eivät saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa olla varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että asunnossa asutaan pysyvästi ja ympärivuotisesti. Ruokakunnasta ainakin yhden henkilön on oltava vähintään 65-vuotias tai vammainen.

Palvelun asiointikanavat

Korjausavustus

Korjausavustusta voi hakea ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen sellaiseen korjaamiseen,joka mahdollistaa asumisen kotona.

Lisätietoja

Korjausavustusten puhelin- ja sähköpostipalvelu

ARAssa on korjausavustusten asiakaskyselyjä varten puhelin- ja sähköpostipalvelu.

Lisätietoja
Asiasanat
avustukset, korjausavustukset (avustukset)

Liittyvät palvelut