Palvelu

Kotiäänestys aluevaaleissa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Kotiäänestykseen sinun on ilmoittauduttava omalle kotikunnallesi viimeistään 11. tammikuuta 2022 kello 16.

Kotiäänestyksen vaiheet:

1. Vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo ja äänestäjän henkilöllisyys todetaan. Äänestäjälle annetaan äänestyslippu.

2. Äänestäjä tekee merkinnän äänestyslippuun niin, että vaalisalaisuus säilyy.

3. Äänestyslippu leimataan ja suljetaan vaalikuoreen.

4. Kotiäänestyksen lähetekirje ja kotiäänestyslomake täytetään.

5. Vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen.

6. Kotiäänestyksen yhteydessä mahdollisesti äänestävä omaishoitaja äänestää (vaiheet 1-5 soveltuvin osin).

Kotona voit äänestää ennakkoon, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Aluevaaleissa olet äänioikeutettu, mikäli täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 23. tammikuuta 2022, ja olet

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja sinulla on Lapin hyvinvointialueella kotikunta 3. joulukuuta 2021; tai

b) muun valtion kansalainen, jolla on Lapin hyvinvointialueella kotikunta 3. joulukuuta 2021 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Lapin hyvinvointialueella kahden vuoden ajan 3. joulukuuta mennessä; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka Lapin hyvinvointialueella 3. joulukuuta 2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 2. joulukuuta 2021 haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa

Palvelun asiointikanavat

Asiasanat
ennakkoäänestyspaikat, perusoikeudet, demokratia, edustuksellinen demokratia, äänestyspaikat