Palvelu

Kotiäänestys eduskuntavaaleissa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Kotiäänestykseen sinun on ilmoittauduttava omalle kotikunnallesi viimeistään 21. maaliskuuta 2023 kello 16.

Kotiäänestyksen vaiheet:

1. Vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo ja äänestäjän henkilöllisyys todetaan. Äänestäjälle annetaan äänestyslippu.

2. Äänestäjä tekee merkinnän äänestyslippuun niin, että vaalisalaisuus säilyy.

3. Äänestyslippu leimataan ja suljetaan vaalikuoreen.

4. Kotiäänestyksen lähetekirje ja kotiäänestyslomake täytetään.

5. Vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen.

6. Kotiäänestyksen yhteydessä mahdollisesti äänestävä omaishoitaja äänestää (vaiheet 1-5 soveltuvin osin).

Kotona voit äänestää ennakkoon, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Eduskuntavaaleissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Palvelun asiointikanavat

Kotiäänestyslomake

Lomakkeella voi hakea oikeutta äänestää kotona, mikäli liikkuminen tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia.

Lisätietoja
Asiasanat
ennakkoäänestyspaikat, perusoikeudet, demokratia, edustuksellinen demokratia, äänestyspaikat