Palvelu

Kotiäänestys presidentinvaaleissa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Kotiäänestykseen sinun on ilmoittauduttava oman kotikuntasi keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 16. tammikuuta 2024 kello 16 mennessä.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan tiistaihin 16.1.2024 klo 16.00 asti:

vaaliprojektityöntekijä Ronja Tuomivaara, 040 739 1098 tai ronja.tuomivaara@rovaniemi.fi

Kotiäänestyksen vaiheet:

1. Vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo ja äänestäjän henkilöllisyys todetaan. Äänestäjälle annetaan äänestyslippu.

2. Äänestäjä tekee merkinnän äänestyslippuun niin, että vaalisalaisuus säilyy.

3. Äänestyslippu leimataan ja suljetaan vaalikuoreen.

4. Kotiäänestyksen lähetekirje ja kotiäänestyslomake täytetään.

5. Vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen.

6. Kotiäänestyksen yhteydessä mahdollisesti äänestävä omaishoitaja äänestää (vaiheet 1-5 soveltuvin osin).

Kotona voit äänestää ennakkoon, jos kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Presidentinvaaleissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Palvelun asiointikanavat

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lisätietoja
Asiasanat
ennakkoäänestyspaikat, perusoikeudet, demokratia, presidentinvaalit, edustuksellinen demokratia, äänestyspaikat, vaalit