Palvelu

Kotihoito

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä neuvontapiste Nestoriin.

Kotihoitoa myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kotihoidon palvelut ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu asiakkaille joilla on alentunut toimintakyky ja joilla on hoivan- ja huolenpidon tarvetta kotona.

Kotihoidon maksut määräytyvät palveluiden laadun, määrän ja asiakkaiden bruttotulojen mukaan.

Palveluseteliä käytetään voimassa olevan sääntökirjan mukaan, https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=0a80cfd9-c6c7-4799-8116-9962e03cdf13
KotihoitoPalveluseteliä käytetään voimassa olevan sääntökirjan mukaan, https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=0a80cfd9-c6c7-4799-8116-9962e03cdf13
Kotihoito asumisyksikössä

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Sosiaalihuoltolaki: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=sosiaalihuoltolaki
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Palvelun asiointikanavat

Ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelut julkaisee ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat

Lisätietoja

Kotihoidon asiakasmaksut 2022

Kotihoidon vuoden 2022 asiakasmaksut

Lisätietoja

Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2022 -

Sääntökirjassa on ohjeet Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käytöstä.

Lisätietoja

Lääkelista-lomake

Lääkelista-lomakkeeseen kirjataan lääkitystiedot (reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet ja ravintolisät).

Lisätietoja

Omavalvontasuunnitelma Kotihoito

Rovaniemen kaupungin kotihoito ja kaupungin hyväksymät kotihoidon palveluntuottajat laativat toiminnalleen omavalvontasuunnitelman vuosittain.

Lisätietoja

Sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentaminen

Sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentaminen 2022

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestori

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Pohjolankatu 2 A, 96100 ROVANIEMI,
Sisäänkäynti Kauppatorin puoleisesta ovesta.

Aukioloajat

Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Puhelinpalvelu
Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
kotisairaanhoito, kotihoito (avohoito), kotihoito (sosiaalipalvelut), kotipalvelut, sosiaalipalvelut