Palvelu

Kotihoito

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä neuvontapiste Nestoriin.

Kotihoitoa myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kotihoidon palvelut ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu asiakkaille joilla on alentunut toimintakyky ja joilla on hoivan- ja huolenpidon tarvetta kotona.

Kotihoidon maksut määräytyvät palveluiden laadun, määrän ja asiakkaiden bruttotulojen mukaan.

Palveluseteliä käytetään voimassa olevan sääntökirjan mukaan, https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=0a80cfd9-c6c7-4799-8116-9962e03cdf13
KotihoitoPalveluseteliä käytetään voimassa olevan sääntökirjan mukaan, https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=0a80cfd9-c6c7-4799-8116-9962e03cdf13
Kotihoito asumisyksikössä

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Sosiaalihuoltolaki: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=sosiaalihuoltolaki
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Palvelun asiointikanavat

Neuvontapiste Nestori

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Pohjolankatu 2 A, 96100 ROVANIEMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 14:00
Ke - To: 09:00 - 14:00
Pe: 09:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
kotisairaanhoito, kotihoito (avohoito), kotihoito (sosiaalipalvelut), kotipalvelut, sosiaalipalvelut