Palvelu

Koulukuraattorin palvelut

Palvelun toteuttaa
Lapin hyvinvointialue
Palvelun kieli
Suomi

Esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä oman koulusi koulukuraattoriin ja sovi tapaaminen.

Palvelu on tarkoitettu kaikille esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille.

Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia.

Esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta. Hän tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Kuraattori osallistuu myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Palvelun asiointikanavat

Asiasanat
koulukuraattoritoiminta, koulukuraattoripalvelut, kuraattorit (kulttuuri), koulukuraattorit