Palvelu

Koulupaikan hakeminen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Rovaniemellä on 24 perusopetuksen koulua, joista 16 on alakouluja, 7 yhtenäisiä peruskouluja ja yksi yläkoulu. Lisäksi kaupungissa toimii Lapin yliopiston alainen harjoittelukoulu, Rovaniemen Steinerkoulu ja Rovaniemen kristillinen koulu.

Lukuvuoden 2020-21 kouluun ilmoittautuminen on päättynyt 10.2.2020. Hakiessasi koulupaikkaa tämän jälkeen, ota yhteyttä Koulutuspalveluiden palveluohjaukseen.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Lukuvuoden 2020-21 kouluun ilmoittautuminen on päättynyt 10.2.2020. Hakiessasi koulupaikkaa tämän jälkeen, ota yhteyttä koulutuspalveluiden palveluohjaukseen sähköpostitse mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi tai puh. (016)322 6600. Jos haet koulupaikkaa toisesta kunnasta muuttavalle lapsellesi, voit toimittaa koulupaikkahakemuksen palveluohjaukseen postitse. Rovaniemellä asuville oppilaille koulunvaihtohakemus tehdään Wilma-järjestelmässä.

Perusopetuslain mukaan Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta.

Jokaiselle oppilaalle osoitetaan koulupaikka lähikouluun väestörekisteriin merkityn osoitteen perusteella. Lähikoulu voi olla muukin kuin maantieteellisesti lähinnä sijaitseva koulu. Kunta määrittelee perusopetuslain mukaisesti lähikoulun. Huoltajalla on oikeus hakea lapselleen koulunvaihtoa muuhunkin kouluun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Tällöin huoltaja vastaa itse mahdollisista koulukuljetuskustannuksista.

Palvelun asiointikanavat

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisätietoja

Koulupaikkahakemus

Hakijat, joilla ei ole Rovaniemen Wilma-tunnuksia käytössään, hakevat lapselleen koulupaikkaa koulupaikkahakemus-lomakkeella .

Lisätietoja
Asiasanat
yläkoulu, peruskoulu, lähikouluperiaate, oppivelvollisuus, alakoulu, oppilaaksiottoalueet

Aiheeseen liittyviä uutisia