Palvelu

Kuljetuspalvelut sosiaalihuoltolain nojalla (alle 65-vuotiaat)

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Rovaniemen kaupunki myöntää sosiaalihuoltolain nojalla liikkumista tukevana palveluna kuljetuspalveluita, jotka järjestetään taksikuljetuksilla tai palvelu- ja asiointilinjoilla matkapalvelukeskuksen kautta.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta käy ilmi hakijan vamma tai sairaus, sekä miten vamma tai sairaus vaikeuttaa hakijan liikkumista ja julkisten liikennevälineiden käyttöä.

Kuljetuspalvelua sosiaalihuoltolain nojalla myönnetään pääasiassa pienituloisille henkilöille, joilla on erityisiä pitkäaikaisia vaikeuksia liikkumisessa ja julkisten kulkuneuvojen käytössä, eivätkä palvelu- tai asiointilinjat ole henkilön käytettävissä. Palvelu myönnetään siihen varatun määrärahan puitteissa. Palvelun tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon hakijan kokonaistilanne (toimintakyky, terveydentila, sosiaalinen tilanne, asuinympäristö ja taloudellinen tilanne). Tässä yhteydessä arvioidaan myös mahdollisuus vastata palvelu- ja asiointiliikenteen avulla hakijan kulkemisen tarpeeseen, joka on ensisijaista kuljetuspalveluoikeuteen nähden. Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi-, virkistys- ja vapaa-ajan matkoihin. Kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

Kuljetuspalvelu myönnetään määräajaksi korkeintaan kahden vuoden ajalle. Kuljetuspalveluna myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Rovaniemen kaupungin sisällä.

Asiakas maksaa matkojen omavastuuosuuden kuljettajalle. Kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuus on julkisen liikenteen maksun mukainen. Mikäli asiakkaalle myönnetään kuljetuspalveluun saattajaoikeus, saattajan matka on maksuton. Odotusajasta aiheutuvia kustannuksia ei yleensä korvata.

Palvelun asiointikanavat

Matkapalvelukeskuksen puhelinasiointi

Matkapalvelukeskus, jonka kautta voit tilata kuljetuspalvelut. (vpl, shl, kvh)

Lisätietoja

Vammaissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Vammaissosiaalityön neuvontapuhelimesta saa neuvontaa ja ohjausta vammaispalvelujen hakemisesta.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityöntekijöiden puhelintunti

Vammaissosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijät ovat tavoitettavissa arkisin puhelintunnilla klo 9-10.

Lisätietoja

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun hakemus (Alle 65-vuotiaat)

Hakemuslomakkeella haetaan alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua.

Lisätietoja
Asiasanat
liikkumista tukevat palvelut, vammaiset, sosiaalipalvelut