Palvelu

Kuntalisä kolmannelle sektorille

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Kuntalisää tulee hakea hakemuslomakkeella Rovaniemen kaupungilta yhden kuukauden kuluessa

tukityön aloittamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden

alusta, jolloin hakemus on jätetty.

Kuntalisähakemuksen liitteenä on oltava

  • kopio Lapin TE-toimiston palkkatukipäätöksestä
  • kopio työsopimuksesta

Kuntalisän maksua haetaan tilityslomakkeella. Tilitykseen on liitettävä palkkalaskelma sekä

tositteet suoritetusta ennakonpidätyksestä ja lakisääteisistä sosiaaliturvamaksuista. Kuntalisää

maksetaan enintään kolmelta kuukaudelta takautuvasti.

Kuntalisän hakijalla on oltava Lapin TE-toimiston palkkatukipäätös vaikeasti työllistyvän henkilön

tai nuoren alle 25-vuotiaan henkilön työllistämiseen.

Kuntalisää ei makseta järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille työttömän henkilön palkkaamiseen

niiltä osin, jotka TE- toimisto katsoo olevan elinkeinotoimintaa harjoittava, jotta kuntalisätuella ei

vääristetä elinkeinotoiminnan harjoittamista ja siihen liittyvää kilpailua Rovaniemen kaupungissa.

Kuntalisää ei myönnetä

  • jos hakija saa Rovaniemen kaupungilta muuta avustusta työllistettävän palkkaukseen
  • alle 8 kk:n työsuhteeseen
  • henkilöstä, jolle on myönnetty kuntalisää edellisen viiden vuoden aikana

Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden yksikkö

Työllisyyspalveluista saat tietoa kuntatyöllistämisestä, työkokeilusta ja nuorten kesätöistä.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI

Aukioloajat

Lisätietoja

Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut kokoaa yhteen Rovaniemen kaupungin kuntatyöllistämisen, työllisyyden kuntakokeilun, Ohjaamon ja Osaamon palvelut.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 10:00 - 16:00
Ke - To: 10:00 - 16:00
Pe: 10:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
tuettu työllistäminen