Palvelu

Kuntouttava työtoiminta

Palvelun toteuttaa
Ksakki ry, Rovaniemen kaupunki, Lapin Martat ry, Rovalan Setlementti ry, Taito Lappi ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lapin piiritoimisto, Rovaniemen 4H-yhdistys ry, Rovaniemen Neuvokas, Rovaniemen Päiväkeskus ry, SPR:n Kontti Rovaniemi, Rovaniemen Seurakunta, Rovala/ Rovala-Opisto/ Rovalan Setlementti ry/ Ikäihmisten palvelut, Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys ry, Eduro-säätiö
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos olet kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta, ota yhteyttä aikuissosiaalityön puhelinasioinnin kautta.

Jos olet jo asiakkuudessa aikuissosiaalityössä, voit kysyä omatyöntekijältäsi lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta.

Kunta järjestää kuntouttavaa työtoiminnan kuntansa asukkaille, jotka täyttävät alla olevat ehdot:

Alle 25-vuotiaat työmarkkinatukeen oikeutetut tai toimeentulotukea saavat:

- joille on laadittu työllistymissuunnitelma ja

- jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä, tai työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa, tai toimeentulo on perustunut viimeisen neljän kuukauden aikana työttömyyden perusteella maksettuun toimeentulotukeen.

Työttömät 25 vuotta täyttäneet työmarkkinatukeen oikeutetut tai toimeentulotukea saavat:

- joille on laadittu työllistymissuunnitelma ja

- jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 500 päivää, työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Lisäksi toimintaa voidaan järjestää ennen yllämainittujen kriteerien toteutumista asiakkaan pyynnöstä, jos kunta ja TE-palvelut arvioivat kuntouttavan työtoiminnan tukevan asiakasta parhaiten.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen aikuissosiaalityön verkkoneuvonta ja asiointi

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kirjoitetussa muodossa.

Lisätietoja

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskus

Sosiaalipalveluissa edistetään kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistään ja vähennetään sosiaalisia ongelmia.

Rovakatu 1, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
kuntouttava työtoiminta, kunnat, pitkäaikaistyöttömät, aktivointisuunnitelmat, työkyky, työllistymistä tukeva toiminta, pitkäaikaistyöttömyys, toimintakyky, elämänhallinta