Palvelu

Kuntouttava varhaiskasvatus erityishuoltona

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Kuntouttavaa varhaiskasvatusta järjestetään osana kehitysvammaisten erityishuoltoa. Erityishuoltona järjestettävien palvelujen saamiseksi asiakkaalle tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma, johon on kirjattu kaikki ne palvelut, joita asiakkaalle järjestetään kehitysvammaisuuden perusteella eli erityishuoltona. Erityishuolto-ohjelman laatimista tai päivittämistä haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Palveluja haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa lasten ja nuorten vammaissosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityönohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai lasten ja nuorten sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen erityishuolto-ohjelman laatimisesta/päivittämisestä ja erityishuoltona haettavista palveluista ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, hänen perheensä ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Kuntouttavaa varhaiskasvatusta haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva alan erikoislääkärin tai asiantuntijan suositus kuntouttavan varhaiskasvatuksen myöntämisestä erityishuoltona.

Erityishuolto on tarkoitettu henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta, 1§.)

Varhaiskasvatuslaki

Palvelun asiointikanavat

Vammaissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Vammaissosiaalityön neuvontapuhelimesta saa neuvontaa ja ohjausta vammaispalvelujen hakemisesta.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityöntekijöiden puhelintunti

Vammaissosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijät ovat tavoitettavissa arkisin puhelintunnilla klo 9-10.

Lisätietoja

Vammaispalveluhakemus

Tällä lomakkeella haetaan vammaispalveluita vammaissosiaalityön ja erityisryhmien asumipalvelujen yksiköistä.

Lisätietoja
Asiasanat
lasten päivähoito, kehitysvammat, varhaiskasvatus, kehitysvammahuolto