Palvelu

Kuntoutusohjaus

Palvelun toteuttaa
Lapin hyvinvointialue
Palvelun kieli
Suomi

Kuntoutusohjauksessa toimintakykyäsi, selviytymistäsi ja elämänhallintaasi arvioidaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti omassa arjessasi.

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on asiakkaan itsenäisten toimintamahdollisuuksien tukeminen koti- ja muussa lähiympäristössä.

Kuntoutusohjaus sisältää asiakkaan ja lähiyhteisön ohjausta, neuvontaa sekä tukemista sairastumisen/vammautumisen kohdatessa.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Kuntoutusohjaaja arvioi kuntoutujan toimintakykyä, selviytymistä ja elämänhallintaa kuntoutujan omassa arjessa ja elinympäristössä. Kuntoutusohjaaja selvittää arvioinnin avulla, millaista kuntoutusta ja millaisia palveluja kuntoutuja tarvitsee. Kuntoutusohjauksessa voidaan myös auttaa kuntoutujaa siirtymään työelämään esimerkiksi työnohjauksen avulla.

Kuntoutuja saa tarvittaessa tietoa siitä, mitä etuuksia hän voisi saada, sekä apua niiden hakemiseen. Lisäksi kuntoutuja saa sairauteensa tai vammaansa liittyvää käytännön tietoa sekä opastusta tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Kuntoutusohjaaja tukee ja auttaa kuntoutujaa myös esimerkiksi muiden tahojen kanssa käytävissä palavereissa ja kuntoutuksen suunnittelussa.

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntoutus tukee kuntoutujan selviytymistä arjessa. Tavoitteena on, että kuntoutujan arki on sujuvaa ja että hän pystyy elämään mielekästä elämää.

Kuntoutusohjausta järjestävät mm. hyvinvointialueet, sairaalat, Kela, TE-palvelut, vakuutusyhtiöt, säätiöt ja järjestöt sekä yksityiset palveluntuottajat.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Palvelun asiointikanavat

Lapin keskussairaalan kuntoutuspoliklinikka

Kuntoutuspoliklinikka sijaitsee Lapin keskussairaalan 3. kerroksessa.

Ounasrinteentie 22, 96400 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Kuntoutuspoliklinikan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 14:00

Lisätietoja

Länsi-Pohjan keskussairaalan kuntoutuspoliklinikka

Fysiatrian ja kuntoutustutkimuksen poliklinikat sijaitsevat Länsi-Pohjan keskussairaalan 1. kerroksessa kahviosta vasemmalla.

Kauppakatu 25, 94100 KEMI,

Aukioloajat

Kuntoutustutkimuspoliklinikan vastaanotto ilman ajanvarausta
Pe: 09:00 - 11:00

Lisätietoja
Asiasanat
kuntoutusohjaus, perusterveydenhuolto, kuntoutus, lääkinnällinen kuntoutus