Palvelu

Lajitteluneuvonta

Palvelun toteuttaa
Napapiirin Residuum Oy
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Jäteasetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210978

Palvelun asiointikanavat

Lajitteluneuvonnan puhelinpalvelu

Napapiirin Residuum Oy:n toimialueen lajitteluneuvonnan puhelinpalvelu.

Lisätietoja
Asiasanat
jätteet, jätehuolto, jäteneuvonta, jätteiden kierrätys