Palvelu

Lapsen elatusavun vahvistaminen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Elatussopimus ja koulutusavustusasiassa ota yhteyttä lapsen/nuoren kotikunnan lastenvalvojaan.

Uudessa erotilanteessa kysymys on eronneiden vanhempien välisestä sopimuksesta. Tämän vuoksi neuvottelu edellyttää molempien vanhempien yhtäaikaista läsnäoloa lastenvalvojalle varatulla ajalla. Vanhemmilla tulee olla mukana henkilöllisyystodistus, ajankohtaiset tulo- ja menotositteet sekä valokuvat lapsista.

Rovaniemellä ajanvaraus tapahtuu asiakassihteerin kautta.

Neuvottelu edellyttää molempien vanhempien yhtäaikaista läsnäoloa lastenvalvojalle varatulla ajalla ja vanhemmilla tulee olla mukana ajankohtaiset tulo- ja menotositteet sekä voimassaoleva henkilöllisyystodistus.

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Lastensuojelulaki
Laki lapsen elatuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1975/19750704
Elatustukilaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080580

Palvelun asiointikanavat

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudelliset palvelut sijaitsevat kaupungin keskustassa.

Hallituskatu 26, 4. krs, 96101 ROVANIEMI,
PL 8216

Aukioloajat

Aukioloajat ajanvarauksella
Ma - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
elatusapu, lapsen elatusavun turvaaminen, erolapset