Palvelu

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sopiminen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Varaa aika oman asuinkuntasi lastenvalvojalle. Rovaniemellä ajanvaraus tapahtuu asiakassihteerin kautta.

Uudessa erotilanteessa kysymys on eronneiden vanhempien välisestä sopimuksesta. Tämän vuoksi neuvottelu edellyttää molempien vanhempien yhtäaikaista läsnäoloa lastenvalvojalle varatulla ajalla. Vanhemmilla tulee olla mukana henkilöllisyystodistus, ajankohtaiset tulo- ja menotositteet sekä valokuvat lapsista.

Kysymys on vanhempien välisestä sopimuksesta, minkä vuoksi neuvottelu edellyttää molempien vanhempien yhtäaikaista läsnäoloa lastenvalvojalle varatulla ajalla. Oheishuollon vahvistaminen edellyttää sekä vanhempien, lasten ja oheishuoltajaksi suostuvan käyntiä lastenvalvojalla. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemät lapsen edun mukaiset sopimukset.

Palvelu on tarkoitettu alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka haluavat isyyden selvittämisen yhteydessä, avio/avoerotilanteissa tai muissa erityistilanteissa saada vahvistetut sopimukset ko. asioissa.

Avo- ja avioerotilanteessa vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Kun vanhemmat tekevät päätöksiä lapsen tulevaisuudesta, heidän tulee keskustella niistä lapsen kanssa, jos se on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Lapsen ajatukset ja toivomukset on otettava huomioon. Kunnan lastenvalvoja antaa tietoa vaihtoehdoista. Hän myös auttaa sopimuksen laatimisessa. Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava lapsen kotikunnan lastenvalvojan luona. Jos asiassa ei päästä yksimielisyyteen, se ratkaistaan tuomioistuimessa.

Jos lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa, vanhemmat päättävät yhdessä lapsen kannalta merkittävistä asioista, kuten lapsen asuinpaikasta, terveydenhuollosta sekä päivähoidosta tai koulusta. Joissain tilanteissa voidaan myös sopia tehtävien jaosta huoltajien kesken. Yksinhuoltaja päättää yksin lapsen asioista.

Jos lapsi asuu vain toisen vanhempansa luona, hänellä on oikeus tavata toista vanhempaansa ja pitää vanhempaan yhteyttä vanhempien sopimalla tavalla. Vanhemmat voivat sopia myös lapsen asumisesta vuorotellen kummankin vanhempansa luona sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Laki lapsen huollosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20lapsen%20huollosta%2A
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361

Palvelun asiointikanavat

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudelliset palvelut sijaitsevat kaupungin keskustassa.

Hallituskatu 26, 4. krs, 96101 ROVANIEMI,
PL 8216

Aukioloajat

Aukioloajat ajanvarauksella
Ma - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
tapaamisoikeus, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, lapsen huolto, lapsen elatusavun turvaaminen, huolto- ja tapaamisoikeus