Palvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Lapsiperheiden kotipalvelu

 • Palvelu on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymisessään.
 • Lapsiperheiden kotipalvelulla tuetaan perhettä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla perheiden omia voimavaroja ja osaamista.
 • Suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä tehdään yhteistyössä perhettä tukevien tahojen kanssa.
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä arkipäivisin johtavaan perhetyöntekijään

Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit:

 • vauvaperheen väsymys/univelka
 • komplisoitunut raskaus
 • synnytyksen jälkeinen masennus, uupumus
 • perheeseen syntynyt useampi lapsi kerralla
 • tapaturmat jotka rajoittavat toimintakykyä pitkäkestoisesti
 • vanhemman/vanhempien masennus
 • äkillinen perhetilanteen kriisiytyminen (esim. sairauden, kuoleman, perherakenteen muutoksen/muutoksen uhan yhteydessä)
 • vanhemmuuden tukeminen (esim. kasvatusongelmissa, arjen sujumisessa, päivärytmin hakemisessa)
 • vammaisuus

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista maksullista palvelua. Maksu määräytyy perheen tulojen ja koon mukaan.

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

sosiaalihuoltolaki 19§: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#a1301-2014
Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Palvelun asiointikanavat

Johtava perhetyöntekijä

Ota yhteyttä johtavaan perhetyöntekijään lapsiperheiden kotipalveluun liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja
Asiasanat
kotipalvelut, perheet, vauvaperheet, lapsiperheet, perheen toiminta

Aiheeseen liittyviä uutisia

 • 2.6.2021

  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa muutoksia 1.8.2021 alkaen

  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 alkaen. Asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

 • 11.5.2021

  Nuorisopalvelut järjestää toimintaa kesälomalla

  Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut järjestää jälleen toimintaa eri-ikäisille nuorille ja lapsille koulujen kesäloman aikana. Toiminnasta tiedotetaan pitkin kesää nuorisopalveluiden sometileillä.

 • 11.5.2021

  Nuorisotyön ammattilaiset jalkautuvat päättäjäisviikonloppuna

  Nuorisotyön ammattilaiset jalkautuvat nuorten keskuuteen koulujen päättäjäisviikonloppuna moniammatillisella joukolla. Myös vapaaehtoisia aikuisia koulutetaan mukaan.