Palvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Lapsiperheiden kotipalvelu

* Palvelu on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymisessään.

* Lapsiperheiden kotipalvelulla tuetaan perhettä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla perheiden omia voimavaroja ja osaamista.

  • Suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä tehdään yhteistyössä perhettä tukevien tahojen kanssa.
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä arkipäivisin johtavaan perhetyöntekijään

Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit:

  • vauvaperheen väsymys/univelka
  • komplisoitunut raskaus
  • synnytyksen jälkeinen masennus, uupumus
  • perheeseen syntynyt useampi lapsi kerralla
  • tapaturmat jotka rajoittavat toimintakykyä pitkäkestoisesti
  • vanhemman/vanhempien masennus

* äkillinen perhetilanteen kriisiytyminen (esim. sairauden, kuoleman, perherakenteen muutoksen/muutoksen uhan yhteydessä)

* vanhemmuuden tukeminen (esim. kasvatusongelmissa, arjen sujumisessa, päivärytmin hakemisessa)

  • vammaisuus

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista maksullista palvelua. Maksu määräytyy perheen tulojen ja koon mukaan.

Kotipalvelua voi saada henkilö, joka korkean iän, sairauden, vamman, synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi sitä tarvitsee.

Kotipalvelu on hoivaa ja huolenpitoa, asukkaan tukemista arjessa ja hänen oman toimintakykynsä vahvistamista. Kotipalveluun voi sisältyä ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluita. Kotipalvelu voi tukea lasten hoitoa ja kasvatusta ja antaa apua vanhemmuuteen.

Kotipalvelusta voidaan periä maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan.

sosiaalihuoltolaki 19§: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#a1301-2014
Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Palvelun asiointikanavat

Johtava perhetyöntekijä

Ota yhteyttä johtavaan perhetyöntekijään lapsiperheiden kotipalveluun liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja
Asiasanat
kotipalvelut, perheet, vauvaperheet, lapsiperheet, perheen toiminta