Palvelu

Lastensuojelun Perhehoito

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Rovaniemen kaupungin perhehoidon yksikkö kouluttaa, valvoo, koordinoi ja tukee tuki- ja sijaisperheitä. Hoidamme perheiden valmennuksen ja rekrytoinnin, olemme yhteyshenkilöitä ja tuemme perheitä tuki- ja sijaisperhetoiminnan aikana.

Palvelu on suunnattu sijais- ja tukiperheille. Sijais- ja tukiperheiden tehtävänä on antaa hoitoa ja kasvatusta sijoitetuille lapsille.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos haluatte alkaa sijais- tai tukiperheeksi, ottakaa yhteyttä perhehoidon yksikköön.

050-5701993,050-5739398,050-5984688

Sopivasta tuki- ja sijaisperheen löytämisestä lapselle vastaa perhehoidon yksikkö. Päätöksen tukiperheen myöntämisestä tai lapsen sijoittamisesta perhehoitoon tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa. Perhehoito tapahtuu hoitajan tai hoidon tarvitsijan kotona tai ammatillisessa perhekodissa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Perhehoitolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150263

Palvelun asiointikanavat

Perhehoitajan lomittajan hoitopalkkio- ja kulukorvauslaskelma

Tässä palvelussa voit täyttää ja lähettää perhehoitajan lomittajan hoitopalkkio- ja kulukorvauslaskelman sähköisesti.

Lisätietoja

Rovaniemen lastensuojelun verkkoneuvonta

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kirjoitetussa muodossa.

Lisätietoja

Rovaniemen sijaisperheen matkakorvauslaskelma

Voit lähettää tietoja sähköisellä lomakkeella sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiselle.

Lisätietoja

Rovaniemen tukiperheen hoitopalkkio- ja kulukorvauslaskelma

Voit lähettää tietoja sähköisellä lomakkeella sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiselle.

Lisätietoja

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskus

Sosiaalipalveluissa edistetään kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistään ja vähennetään sosiaalisia ongelmia.

Rovakatu 1, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
perhehoito