Palvelu

Lastensuojelun avohuolto

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Lastensuojelun avohuollon asiakkaiksi tullaan yleensä lastensuojeluilmoituksen ja sen jälkeen tehtävän palvelutarpeen arvioinnin kautta, jonka aikana on tullut esille, että lapsen tilanne täyttää lastensuojelun kriteerit.

Asiakas voi myös itse hakea apua ottamalla yhteyttä palvelutarpeen arviointitiimiin tai sosiaalipäivystykseen.

Avohuollon tukitoimet edellyttävät huoltajien ja 12-vuotta täyttäneen lapsen suostumusta.

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Kunta järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen lastensuojelun verkkoneuvonta

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kirjoitetussa muodossa.

Lisätietoja
Asiasanat
lastensuojelun avohuolto, avohuolto