Palvelu

Löytöeläinpalvelut

Palvelun toteuttaa
Eläinhoitola Käpälärinne
Palvelun kieli
Suomi

Rovaniemen alueella voit toimittaa irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran tai kissan tilapäiseen hoitoon Eläinhoitola Käpälärinteeseen. Ota löytöeläinhoitolaan yhteyttä ennen eläimen toimittamista. Muina aikoina löytöeläimistä vastaa poliisi, mikäli muiden töiden ohella siihen on mahdollisuus.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Irrallaan tavatun ja talteen otetun eläimen kuljettamiseen ei lain mukaan ole velvollisuutta yksityishenkilöllä, kunnalla eikä viranomaisilla. Poliisi ja Eläinhoitola Käpälärinne kuljettavat kuitenkin löytöeläimiä omaehtoisesti mahdollisuuksien mukaan. Voit myös itse halutessasi kuljettaa irrallaan tapaamasi eläimen hoitolaan.

Rovaniemen kaupungin löytöeläinpalvelut ovat maksullisia. Eläinhoitola Käpälärinne perii eläimestä aiheutuneet hoitokulut ja kaupungin osuuden eläimen omistajalta. Eläimen omistaja tai haltija maksaa maksun, kun noutaa eläimen hoitolasta. Eläimen hausta sovitaan hoitolan kanssa erikseen.

Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- tai harrastuseläimen voi toimittaa kunnan löytöeläintarhaan tilapäiseen hoitoon. Löytöeläintarha säilyttää talteen otettua eläintä vähintään 15 päivää. Sen jälkeen löytöeläintarhalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

Sairauden tai vamman vuoksi hoitoon otettu luonnonvarainen eläin on vapautettava, jos on oletettavissa, että se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. . Jollei eläintä voi vapauttaa eikä sen hoitoa järjestää, eläin on lopetettava.

Eläimen omistaja tai haltija voi joutua maksamaan korvauksen eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Eläinsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Palvelun asiointikanavat

Eläinhoitola Käpälärinne

Rovaniemen löytöeläinhoitolana toimii Eläinhoitola Käpälärinne.

Lisätietoja
Asiasanat
eläinsuojelu, löytöeläimet, eläinhoitolat, koira, kissa, lemmikkieläimet