Palvelu

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Kaikista opinnoista tulee ilmoittaa kotikunnalle.

Jos suunnittelet opiskelua kotikunnan asiakkaana, ota yhteyttä omaan kotikuntaasi hyvissä ajoin. Älä ilmoita lyhytkestoisista opinnoista muutosilmoituksella Oma asioinnissa, vaan ota yhteyttä kotikuntaan ennen opintojen alkamista yhteydenottopyynnöllä tai puhelinpalveluun soittamalla.

Kunta selvittää tarvittaessa opintosi ja antaa niistä aina lausunnon maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle.

Saadaksesi työttömyysetuutta opintoja varten, sinun tulee olla kotikunnan asiakas ja vähintään 25-vuotias.

Opintojesi tulee edistää työllistämistä, eikä lakia voi soveltaa esimerkiksi selkeästi harrasteluonteisiin opintoihin.

Jos opintojen kokonaiskesto on yli kuusi kuukautta, eivät ne ole lyhytkestoisia. Tässä tilanteessa kannattaa selvittää mahdollisuus työttömyystuella tuettuihin omaehtoisiin opintoihin tai sivutoimisiin opintoihin.

Jos kyse on aiemmin keskeytyneistä opinnoista joita haluat nyt jatkaa, pitää aiempien opintojen keskeytymisestä olla kulunut vähintään vuosi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi opinnot tutkinnon loppuun tekemistä varten.

Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Opinnot eivät ole hyväksyttävä syy kieltäytyä työpaikasta. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta.

Huomioi, että haluat aloittaa lyhytkestoiset opinnot, olethan yhteydessä kotikuntaasi ennen opintojen alkua. Kunta tekee yleensä selvityksen opinnoistasi ja antaa aina lausunnon opintojen aloittamisesta maksajalle (Kela / työttömyyskassa).

Oikeus lyhytkestoiseen päätoimiseen opiskeluun työttömyysetuudella on kertaluontoinen ja syntyy uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt uudelleen ja ansiopäivärahan enimmäisajan laskenta on aloitettu alusta.

Laki on tullut voimaan 31.12.2018 ja koskee vain tämän jälkeen alkaneita opintoja. Samalla tuli voimaan laki, jonka mukaan lyhytkestoiset opinnot kerryttävät aktiivimallin täyttymistä. Ehtona on, että opiskelet riittävästi aktiivimallin seurantajakson aikana. Yhdet lyhytkestoiset opinnot voivat kerryttää aktiivisuutta enintään kuuden kuukauden ajalta.

Lyhytkestoisissa opinnoissa kunta ei selvitä ovatko opinnot pää- vai sivutoimisia. Pää- ja sivutoimisuuden arvioiminen tehdään vain tarvittaessa silloin, kun opinnoilla halutaan kerryttää työssäolovelvoitetta tai silloin kun statuksella on väliä esimerkiksi vuorotteluvapaata tai julkisia työvoima- ja yrityspalveluja pohdittaessa. Opintojen kesto pitää kuitenkin aina selvittää, jotta opinnot voidaan todeta lyhytkestoisiksi.

Lyhytkestoisten opintojen tekeminen ajallisesti jaksotettuna voi olla mahdollista, kunhan olet tarpeeksi ajoissa yhteydessä kotikuntaan asiasta.

Lyhytkestoisten opintojen aikana kulutat ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa normaalisti.

Palvelun asiointikanavat

Oma asiointi henkilöasiakkaille

Oma asiointi henkilöasiakkaille on TE-palveluiden verkkoasiointikanava.

Lisätietoja

Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut kokoaa yhteen Rovaniemen kaupungin kuntatyöllistämisen, työllisyyden kuntakokeilun, Ohjaamon ja Osaamon palvelut.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI,
Työllisyyspalvelut sijaitsevat Ohjaamon ja Osaamon kanssa samoissa tiloissa Kauppakeskus Rinteenkulman toisessa kerroksessa.

Aukioloajat

Ma - To: 10:00 - 16:00
Pe: 10:00 - 15:00

vappu (suljettu) (1.5.2024)

Lisätietoja
Asiasanat
pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tuet, omaehtoinen opiskelu