Palvelu

Maa- ja metsätilojen kehittämistuet

Palvelun toteuttaa
Tervolan kunta, Tervolan yhteistoiminta-alue
Palvelun kieli
Englanti,Suomi

Rovaniemen kaupunki tukee maa- ja metsätilojen toiminnan kehittämistä myöntämällä avustuksia eri kehittämistoimiin. Lisäksi kehittämistukia voit hakea muiden palveluntarjoajien kautta. Voit hakea kehittämismäärärahoja tällä sivustolla olevien sähköisten lomakkeiden kautta ympäri vuoden.

Rovaniemen kaupungin kehittämismäärärahoja maa- ja metsätalouteen on varattuna 35.000,00 €.

Tämän lisäksi erillisiä kehittämismäärärahoja on varattu maksulliseen lomitukseen 11.500,00 €.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

I. Maa- ja metsätilojen tuotantotoiminnan avustukset

Täytä sähköinen lomake ja toimita lomakkeessa pyydetyt liitteet hakemuksen mukana.

Lomake 1

1. Peltojen kalkitus enintään 50 % ostopalvelun hinnasta (alv 0 %)

2. Pellon salaojittaminen

 • tuki on 200 €/ha

3. Viljelysteiden sorastus enintään 50 % ostopalvelun hinnasta (alv 0 %)

4. Karjatilan jatkajan starttiraha on 1.700 €/yritys

 • tähän tarvitset ELY -keskuksen myönteisen päätöksen nuoren viljelijän tuesta

5. Maksullinen lomitus

 • tuki on 5,50 €/lomitettu tunti, enintään 120 h/hlö/v.

Edellä mainitut tilakohtaiset kehittämistuet voivat olla enintään 3400 €/vuosi.

Lomake 2

5. Karjatilan uuden pellon raivaamiseksi

 • tuki on 200 €/ha
 • oman peltoalan osuus pitää olla alle 80 % rehuomavarainen (laskentataulukko on hakulomakkeessa).

Edellä mainitut tilakohtaiset kehittämistuet voivat olla enintään 3400 €/vuosi.

Lomake 3

6. Tuki ammattikorkean tai ammatillisen koulutuksen tuotantopohjaisilla koulutusaloilla opiskeleville henkilöille on 200 €/vuosi.

 • opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä
 • hakijan tai hänen vanhempansa pitää harjoittaa alkutuotantotoimintaa Rovaniemellä.

II. Palveluntarjoajien välittäminä toteutuvat kehittämistuet

Tee laskut laskutusohjeen mukaisesti.

1. Kehittämispalvelut, neuvontaorganisaatio tai muut palvelun tarjoajat saavat 50 %:n alennuksen palvelun toimitusmaksusta.

 • tukea ei myönnetä veroneuvontaan, tukihakemuksien täyttöpalveluun tai EU -rahoitteisten kehittämishankkeiden avulla toteutetuille neuvontapalveluille, jotka laskutetaan asiakkaalta projektikohtaisesti
 • jos olet uusi toimija, niin varmista tukimenettely ennakkoon.

2. Kotieläintilojen tuet (esimerkiksi nauta, sika ja lammas) tuotosseurantaan neuvontaorganisaatiolta.

 • on enintään 50 % ostopalvelun toimitusmaksusta (alv 0 %)

3. Tuet jalostussuunnitelmiin neuvontaorganisaatiolta tai jalostukseen erikoistuneelta organisaatiolta.

 • on enintään 50 % ostopalvelun toimitusmaksusta (alv 0 %)

4. Tuotantoeläinten tuet eläinlääkäripalveluihin, kaupungin eläinlääkäreiltä.

 • tuottajan omavastuu matkakustannuksista on 30 € ja käyntimaksusta tuki on enintään 140€ /hoitokäynti (alv 0 %)

5. Metsäsuunnitelmien kustannuksista 35 %, kuitenkin enintään 2 €/ha,

Rovaniemen metsänhoitoyhdistys ry ym. toimijat:

 • tukea ei makseta metsäarvioista
 • jos olet uusi toimija, niin varmista tukimenettely ennakkoon.

Voit hakea kehittämistukea hakuvuonna 15.12. asti.

Hae avustusta täyttämällä avustushakemuslomakkeet, jotka löytyvät Rovaniemen kaupungin ja Tervolan kunnan verkkosivuilta. Suosittelemme sähköisen tukihakemuksen tekemistä.

Tilakohtaiset kehittämistuet ovat enintään 3.400 €/vuosi. Maksulliseen lomitukseen voit hakea tukea enintään 120 h/hlö/v.

Kehittämistukien myöntämisen yleiset ehdot

 • Tuki kohdennetaan toimenpiteisiin, joihin ei ole mahdollista saada muuta julkista tukea.
 • Tila- ja kiinteistökohtaista tukea saa vain Rovaniemen kaupungissa sijaitseviin kohteisiin.
 • Mikäli maatila, viljelykset tai metsäpalsta johon tuki kohdentuu, on yhtymän tai kuolinpesän omistuksessa, on vähintään yhden omistajista oltava kirjoilla Rovaniemen kaupungissa.
 • Kehittämistuen osuus lasketaan aina palveluntarjoajan hinnasta ilman arvonlisäveroa.

Palvelun asiointikanavat

Maaseutupäällikkö

Lisätietoja Maa- ja metsätilojen tuotantotoiminnan avustuksista, joita hallinnoi Tervolan kunta Tervolan yhteistoiminta-alueella.

Lisätietoja

Maa- ja metsätilojen kehittämistukihakemus 1

Hae kehittämistukea paperisella lomakkeella 1.

Lisätietoja

Maa- ja metsätilojen kehittämistukihakemus 2

Hae kehittämistukea paperisella lomakkeella 2.

Lisätietoja

Maa- ja metsätilojen kehittämistukihakemus 3

Hae kehittämistukea opintoihin paperisella lomakkeella 3

Lisätietoja
Asiasanat
pientilat, kotieläintilat, maatalousneuvonta, kestävä maatalous, eläinlääkärit, monialaiset maatilat, maatalouden harjoittaja, metsätilat, maatalousoppilaitokset, kasvinviljelytilat