Lomake

Ilmoitus maa-aineksen kotitarveotosta

Palvelun kieli
Suomi,Ruotsi

Et tarvitse maa-aineslain mukaista lupaa, jos otat maa-aineksia omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Sen sijaan tee kotitarveotosta ilmoitus kunnalle, kun maa-ainesta on otettu tai sitä aiotaan ottaa yli 500 kiintokuutiometriä.

Lomakkeet

Liittyvät palvelut