Palvelu

Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Lapissa maakuntakaava laaditaan seutukunnittain. Maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta huolehtii Lapin liitto.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos haluat osallistua maakuntakaavoitukseen, saat ohjeet maakunnan liitolta.

Lapin maakuntakaavoitusta voi seurata Lapin liiton verkkosivuilta www.lappi.fi/lapinliitto/maakuntakaavoitus

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin maakuntakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua maakunnan kaavoitusprosessiin.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma kaavassa mukana olevien kuntien alueiden käytöstä. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan alueita, joiden kehittäminen katsotaan eri syistä tarpeelliseksi.

Maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta huolehtii kuntayhtymä eli maakunnan liitto, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Palvelun asiointikanavat

Asiasanat
maakuntakaavoitus, maakuntakaavat (kaavat)